Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ                                    
         

Αντί καλωσορίσματος προς τους Έλληνες (και μη) που μετακομίζουν τώρα στην Ολλανδία.

Ήρθατε στην Ολλανδία για να σπουδάσετε, να εργαστείτε ή να αναζητήσετε εργασία, προσωρινά ή για μεγαλύτερο διάστημα. Ίσως επιλέξατε –ή αναγκαστήκατε– να φύγετε από την Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης. Με αυτό το κείμενο, επιθυμούμε, ως πολιτική συλλογικότητα Ελλήνων που ζουν στην Ολλανδία εδώ και κάποια χρόνια, να συμβάλουμε με τον τρόπο που θεωρούμε χρήσιμο στην καλύτερη παραμονή σας στη χώρα.

Υπάρχει πλήθος ιστοσελίδων στις οποίες μπορείτε να βρείτε οδηγίες και συμβουλές σχετικά με τα πρακτικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσετε τον πρώτο καιρό στην Ολλανδία (βλ. ορισμένες από αυτές στην ενότητα 5). Αυτό το κείμενο δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει ακόμη έναν πρακτικό οδηγό, αλλά να προτείνει μια οπτική γωνία από την οποία μπορείτε να δείτε τη θέση σας ως μετανάστης ή expat.

Πιστεύουμε ότι, ανεξάρτητα από τους λόγους που σας έπεισαν να έρθετε στην Ολλανδία, θα πρέπει να θεωρήσετε τον εαυτό σας ως ενεργό πολίτη με δικαιώματα και όχι μόνο υποχρεώσεις. Η εργασία, οι σπουδές, η διαμονή και η αναζήτηση εργασίας στην Ολλανδία διέπονται από νόμους και κανονισμούς οι οποίοι έχουν προκύψει μετά από πολυετείς κοινωνικές διεκδικήσεις και διαπραγματεύσεις (κυρίως στο παρελθόν). Δεν θα πρέπει να αντιληφθείτε τον εαυτό σας σαν «gastarbeider» και μη θεωρήσετε ότι σας κάνουν χάρη που σας προσφέρουν μια θέση εργασίας ή σας αποδέχονται σε κάποιο πρόγραμμα σπουδών. Ως εργαζόμενοι, προσφέρετε την εργασία και τις γνώσεις σας σε μια οικονομία που εξαρτάται έντονα από την παραγωγικότητα της εργασίας και, κατά συνέπεια, επιδιώκει την προσέλκυση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και ανειδίκευτου σε ορισμένους τομείς από άλλες χώρες. Ως φοιτητές, προσφέρετε όχι μόνο χρήματα αλλά και γόητρο στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, για την οποία η προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό αποτελεί επίσης υψηλή προτεραιότητα.

Πιστεύουμε, επίσης, ότι η συλλογική αντιμετώπιση των ζητημάτων –ή των προβλημάτων– που ανακύπτουν κατά καιρούς, είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποτελεσματικότερη επίλυσή τους αλλά και την ομαλότερη ένταξη καθενός από εμάς στην ολλανδική κοινωνία. Γι’ αυτό, είναι πολύ σημαντικό να μην περιοριστείτε στον εαυτό σας ή σε έναν μικρό κύκλο ανθρώπων και να μην μονοπωλήσει η δουλειά σας το ενδιαφέρον σας. Μιλήστε με τους συναδέλφους ή τους συμφοιτητές σας και διεκδικήστε μαζί τα δικαιώματά σας αν κρίνετε ότι αυτά απειλούνται. Σε αντίθεση με την Ελλάδα των μνημονίων, όπου ο καλύτερος εργαζόμενος είναι αυτός που λέει «ναι σε όλα», στην Ολλανδία, η προσεκτική διαπραγμάτευση ακόμη και σε ατομικό επίπεδο, μπορεί να προσληφθεί θετικά.
Ας δούμε ορισμένα ζητήματα πιο αναλυτικά:

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

1α. Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

Η εγκατάσταση στην Ολλανδία είναι ελεύθερη για τους Έλληνες πολίτες. Ακόμη και αν δεν εργάζεστε ή δεν σπουδάζετε, έχετε το δικαίωμα να παραμείνετε ελεύθερα στη χώρα για μερικούς μήνες. Αν εργάζεστε ή σπουδάζετε, μπορείτε να παραμείνετε όσο καιρό επιθυμείτε. Στη δεύτερη περίπτωση, είστε υποχρεωμένοι να εγγραφείτε στον δήμο όπου διαμένετε, προσκομίζοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας, πιστοποιητικό διαμονής (π.χ. ενοικιαστήριο) και πιστοποιητικό γέννησης. Σε πολλούς δήμους το πιστοποιητικό γέννησης δεν είναι υποχρεωτικό. Προσοχή: Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαιτείται η έκδοση άδειας παραμονής (verblijfsvergunning). Επίσης, δεν είστε υποχρεωμένοι να υπογράψετε έγγραφο το οποίο δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ε.Ε. Τέλος, σε αντίθεση με ό,τι πιθανώς ακούσετε, δεν είστε υποχρεωμένοι να δηλωθείτε στο Γραφείο Μετανάστευσης (IND). Κάτι τέτοιο δεν είναι σύννομο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Διαβάστε τη σχετική κοινοτική οδηγία εδώ:

Αν ολοκληρώσατε τις σπουδές σας ή το συμβόλαιο εργασίας σας δεν ανανεωθεί, ΔΕΝ είστε υποχρεωμένοι να εγκαταλείψετε τη χώρα. Αντίθετα, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, μπορείτε να παραμείνετε, αν έχετε ασφάλεια υγείας και επαρκείς οικονομικούς πόρους ώστε να μην επιβαρύνετε το κοινωνικό κράτος της χώρας. Αν ο φορέας ασφάλισής σας είναι άλλης χώρας, ενημερωθείτε από αυτόν αν καλύπτει δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό και για πόσο χρόνο. Αν λαμβάνετε κάποιο επίδομα από την Ελλάδα ή από άλλη χώρα της Ε.Ε., μπορείτε να συνεχίσετε να το λαμβάνετε, καθώς η κοινοτική νομοθεσία ορίζει ότι η χώρα διαμονής δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη επιδομάτων. Διαβάστε τη σχετική κοινοτική οδηγία εδώ:

Μετά από κάποια χρόνια διαρκούς παραμονής (πέντε ή σε ορισμένες περιπτώσεις τρία), κατοχυρώνετε δικαίωμα μόνιμης παραμονής στη χώρα, ανεξάρτητα από το αν εργάζεστε ή σπουδάζετε.

1β. Κατοικία

Η αναζήτηση κατοικίας στην Ολλανδία μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς ειδικά στις μεγάλες πόλεις υπάρχει έλλειψη. Είτε βρείτε σπίτι μέσω του πανεπιστημίου/εργοδότη σας είτε μόνοι σας, θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τους όρους ενοικίασης. Δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες που επιχειρούν να κερδοσκοπήσουν, συχνά παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία. Γι’ αυτό θεωρούμε χρήσιμο να σας ενημερώσουμε σχετικά:

Στην Ολλανδία υπάρχουν δύο αγορές ακινήτων: Η «προστατευμένη» αγορά των κοινωνικών κατοικιών, στην οποία έχουν πρόσβαση όσοι έχουν σχετικά χαμηλό εισόδημα (σημερινό όριο: 33.000 ευρώ μεικτά τον χρόνο) και η ελεύθερη αγορά.

Όσον αφορά την προστατευόμενη αγορά, αν σκοπεύετε να παραμείνετε στη χώρα πολλά χρόνια και ανταποκρίνεστε στο εισοδηματικό όριο, αξίζει να εγγραφείτε στη λίστα του δήμου σας παρά το γεγονός ότι, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, η λίστα αυτή είναι μεγάλη. Διαβάστε σχετικά εδώ:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wat-is-een-sociale-huurwoning-en-wanneer-kom-ik-daarvoor-in-aanmerking.html

Αλλά και στην ελεύθερη αγορά τα ενοίκια υπακούουν σε όρια, ανάλογα με την τοποθεσία και την κατάσταση της κατοικίας. Τα όρια αυτά παραβιάζονται συστηματικά από τους ιδιοκτήτες. Αν θεωρείτε το ενοίκιο που πληρώνετε υψηλό, μπορείτε να ζητήσετε τη μεσολάβηση του Huurcommissie:www.huurcommissie.nl. Επίσης, σε κανονισμούς υπόκεινται και οι όροι ενοικίασης. Για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να σας διώξει όποτε το επιθυμεί, ακόμη και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται στο συμβόλαιό σας. Γενικά, όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα διαμονής σας σε ένα σπίτι, τόσο περισσότερα δικαιώματα αποκτάτε. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ: www.huurders.info/?id=288

Οι καταλήψεις κατοικιών απαγορεύονται πλέον στην Ολλανδία. Εντούτοις, μια ομάδα ανθρώπων εξακολουθεί να ζει σε καταλήψεις. Πολλές από τις εναπομείνασες καταλήψεις έχουν πολιτικοκοινωνική λογική. Για παράδειγμα, υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες αυτοδιαχείρισης στην οικονομία, την τέχνη και την ψυχαγωγία. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβαστε εδώ: http://nl.squat.net

2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Σε αντίθεση με την εργασιακή ζούγκλα της σημερινής Ελλάδας, οι εργαζόμενοι στους περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους της Ολλανδίας απολαμβάνουν ένα επίπεδο προστασίας. Υπάρχουν φυσικά και κλάδοι στους οποίους η εργατική νομοθεσία παραβιάζεται συστηματικά, όπως ο αγροτικός τομέας και ο τομέας της εστίασης-διασκέδασης. Επίσης, ακόμη και σε κλάδους οι οποίοι θεωρούνται πιο προστατευμένοι, οι εργοδότες βρίσκουν συχνά τρόπους να παρακάμπτουν τη νομοθεσία, για παράδειγμα πληρώνοντας χαμηλότερους μισθούς από τους προβλεπόμενους. Ο μοναδικός δρόμος αντιμετώπισης ενός τέτοιου ενδεχόμενου είναι η καλύτερη δυνατή διαπραγμάτευση – σε ατομικό και, κυρίως, σε συλλογικό επίπεδο.

2α. Αναζητώντας εργασία

Κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, συχνά οι εργοδότες θα σας κάνουν στην αρχή μια οικονομικά ασύμφορη προσφορά. Ίσως μάλιστα ορισμένοι από αυτούς να επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν προς αυτή την κατεύθυνση το γεγονός ότι προερχόμαστε από χώρα της νότιας Ευρώπης. Μην κάνετε το λάθος να συγκρίνετε αυτή την προσφορά με τους μισθούς στην Ελλάδα. Αντίθετα, η σύγκριση θα πρέπει να γίνει με τους μισθούς των συναδέλφων σας στην ίδια ειδικότητα στην Ολλανδία. Κατά πρώτο λόγο, αποδεχόμενοι χαμηλότερο μισθό από τους συναδέλφους σας, συμβάλλετε έμμεσα στη συρρίκνωση των μισθών, πράγμα το οποίο επιδιώκουν πολλοί εργοδότες στην Ολλανδία όπως σε κάθε χώρα. Όμως, οι επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια στάση δεν αφορούν μόνο τους συναδέλφους σας ούτε είναι ορατές μόνο μακροπρόθεσμα. Αν αποδεχτείτε μια χαμηλή προσφορά από τον εργοδότη, θα του δώσετε την εντύπωση ότι ψάχνετε μια οποιαδήποτε δουλειά. Όμως, ο εργοδότης ζητάει κάποιον που να ενδιαφέρεται ειδικά για τη συγκεκριμένη δουλειά και να είναι κατάλληλος γι’ αυτήν.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, προσπαθήστε να εκτιμήσετε σωστά την κατάσταση, ενημερωθείτε καταλλήλως και κάντε στον εργοδότη μια λογική αντιπρόταση. Αυτό θα σας ωφελήσει οικονομικά, αλλά και θα ενισχύσει το επαγγελματικό προφίλ σας στα μάτια του εργοδότη. Να έχετε υπ’ όψιν σας ότι αυτό θα έκανε και ο «μέσος» Ολλανδός εργαζόμενος.

2β. Ως εργαζόμενοι

Ως εργαζόμενοι, μην αποδέχεστε αδιαμαρτύρητα κάθε δυσμενή μεταβολή που ίσως επιχειρήσει ο εργοδότης σας. Η οικονομική κρίση χτυπάει και την Ολλανδία. Οι απολύσεις αυξάνονται, οι εργοδότες επιχειρούν να μειώσουν τους μισθούς και να εντατικοποιήσουν την εργασία. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ότι ως εργαζόμενοι στην Ολλανδία έχετε σημαντικά δικαιώματα. Αναζητήστε αν υπάρχει συλλογική σύμβαση στον κλάδο σας και τυχόν συμφωνίες που έχει συνάψει με τον εργοδότη σας το εργασιακό συμβούλιο της εταιρείας σας (βλ. σχετικά παρακάτω). Επίσης, ενημερωθείτε για τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους και για τυχόν αλλαγές τους. Πολύ συχνά οι εργοδότες στην Ολλανδία δεν αρνούνται να ικανοποιήσουν ακόμη και ατομικά αιτήματα των εργαζομένων, όταν τα τεκμηριώνουν επαρκώς.

Σε αντίθεση με τους εργοδότες, δεν επιθυμείτε να επικρατήσουν και στην Ολλανδία οι εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Γι’ αυτό, μην μένετε αμέτοχοι στα κοινά. Στην Ολλανδία υπάρχει ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο δυστυχώς είναι αφανές στον εκάστοτε εργασιακό χώρο. Τα συνδικάτα είναι ανοιχτά σε όλους, ακόμη και αν η επαφή μαζί τους είναι συχνά δύσκολη. Κατά την άποψή μας, είναι σημαντικό να βρείτε το σωματείο στο οποίο ανήκετε –με βάση την επαγγελματική ιδιότητά σας– και να γίνετε ενεργά μέλη του. Η γλώσσα ίσως αποτελεί ένα εμπόδιο, σίγουρα όμως όχι ανυπέρβλητο. Μάλιστα, είναι γεγονός ότι η παρουσία εργαζομένων από άλλες χώρες σε ορισμένα σωματεία έχει συμβάλει αποφασιστικά στην επανεργοποίησή τους και σε σημαντικές νίκες.
2γ. Ολλανδικά σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις

Τα μεγαλύτερα και πιο δραστήρια σωματεία είναι τα ακόλουθα:

1. Το FNVBondgenoten για μεγάλο τμήμα του ιδιωτικού τομέα: www.fnvbondgenoten.nl
2. Το ABVAKABOFNV για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την ανώτατη εκπαίδευση: www.abvakabofnv.nl

Η συμμετοχή στα σωματεία σάς παρέχει επίσης διάφορες δωρεάν υπηρεσίες, όπως βοήθεια στη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, νομική υποστήριξη σε εργασιακά ζητήματα κ.λπ. Στους μεγάλους εργασιακούς χώρους υπάρχουν συχνά και τα «εργασιακά συμβούλια» (οndernemingsraad), τα οποία εκλέγονται από τους εργαζομένους και διαπραγματεύονται με τους εργοδότες για διάφορα θέματα που σας αφορούν.
Είναι σημαντικό να συμμετέχετε σε αυτές τις δραστηριότητες με δημιουργικό και συλλογικό πνεύμα. Αλλά και εκτός από τη δραστηριοποίηση στο σωματείο και τον χώρο εργασίας, σας καλούμε να συμμετάσχετε και στους κοινωνικούς αγώνες που λαμβάνουν χώρα στην Ολλανδία.

3. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ολλανδία έχουν υψηλό επίπεδο και φήμη. Όμως, τα τελευταία χρόνια, η λογική της ανταποδοτικότητας που έχει επιβάλει μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, σε συνδυασμό με σημαντικές περικοπές από την ολλανδική κυβέρνηση, έχουν υποβαθμίσει αισθητά το επίπεδο σπουδών. Οι φοιτητές αντιμετωπίζονται σαν «πελάτες» και το διδακτικό προσωπικό σαν «πωλητές». Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι αν χρειαστεί, θα πρέπει να υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας σε προσωπικό επίπεδο. Όμως, σας καλούμε να αντιληφθείτε τη φοιτητική ιδιότητά σας και διαφορετικά:
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι χώροι απελευθερωτικής σκέψης, δημιουργίας και μετάδοσης γνώσης και όχι επιχειρήσεις. Όσο και αν αισθάνεστε «περαστικοί» από τα ολλανδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, η προσωπική συμβολή σας είναι απαραίτητη ώστε να σταματήσει η εμπορευματοποίηση της γνώσης, η αποκοπή της από τον κοινωνικό προβληματισμό και η υποβάθμιση του πανεπιστημίου σε επιχείρηση παραγωγής πτυχιούχων. Γι’ αυτό τον λόγο, σας καλούμε να αντιμετωπίσετε κριτικά το περιεχόμενο και τη διαδικασία των σπουδών σας. Μην αποδέχεστε άκριτα τα ρεύματα σκέψης και τις θεωρίες που διδάσκονται ή τις διαδικασίες που εφαρμόζονται. Από τα ολλανδικά πανεπιστήμια δεν λείπουν οι ομάδες φοιτητών και διδασκόντων που ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και στάση, με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και δραστηριότητες. Ορισμένες από τις ομάδες αυτές είναι οι ακόλουθες:

KritischeStudentenAmsterdam: http://kritischestudentenamsterdam.nl
KritischeStudentenUtrecht: http://www.kritischestudenten.nl/
VerontrusteVuer’s: http://verontrust.wordpress.com

4. ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑΣ

Ως νεοαφιχθέντες φοιτητές ή εργαζόμενοι, είναι πιθανό να συναντήσετε άτομα ή ομάδες που θα προσφερθούν να σας βοηθήσουν στις σπουδές σας ή σε άλλα πρακτικά ζητήματα (π.χ. κατοικία). Σας καλούμε να τα αντιμετωπίσετε κριτικά. Ο λόγος είναι ότι, ορισμένοι Έλληνες (ή Ελληνοολλανδοί) που βρίσκονται μεγάλο διάστημα στη χώρα, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν προς ίδιον όφελος το νέο ρεύμα Ελλήνων που έρχεται στην Ολλανδία. Για παράδειγμα, ίσως βρεθείτε αντιμέτωποι με ορισμένους, οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες με σκοπό το κέρδος–θεμιτό αρκεί να μην προβάλλεται ως «φιλική» προσφορά. Επίσης, θα διαπιστώσετε ότι ορισμένοι «σύλλογοι» που θα θελήσουν να σας εκπροσωπήσουν, δεν ακολουθούν δημοκρατικές διαδικασίες. Και ότι, παρότι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πολιτικό περιεχόμενο, πρωταγωνιστικά μέλη τους διατηρούν δεσμούς με τα πολιτικά κόμματα που καταδίκασαν μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας στην πιο βίαιη φτωχοποίηση της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Μάλιστα, θα διαπιστώσετε ότι τα άτομα αυτά χρησιμοποιούν τους εν λόγω συλλόγους για να συνάπτουν σχέσεις με το ολλανδικό και ελληνικό κράτος και ορισμένες εταιρείες. Από καιρό σε καιρό μάλιστα, εμφανίζονται στον ολλανδικό Τύπο ως «εκπρόσωποι» Ελλήνων που ζουν στην Ολλανδία. Επικαλούμενοι τον δήθεν μη πολιτικό χαρακτήρα των συλλόγων, προσπαθούν να κρατήσουν έξω από αυτούς κάθε αμφισβήτηση, είτε των εφαρμοζόμενων πολιτικών σε Ελλάδα και Ολλανδία, είτε του κυρίαρχου πολιτισμού, είτε των μοντέλων ζωής που ενθαρρύνουν το ατομικό συμφέρον έναντι του συλλογικού οφέλους. Αντίθετα, ακολουθούν τη λογική των πολιτικών και προσωπικών εκδουλεύσεων, όπως αυτές με τις οποίες εδώ και χρόνια στήνουν τα παραμάγαζα τους η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στους χώρους εργασίας, τα πανεπιστήμια κ.λπ. Αυτός ο δρόμος δεν είναι ο δικός μας.

Ένας εναλλακτικός τρόπος ένταξης στην ολλανδική κοινωνία είναι μέσω των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στα αυτοδιαχειριζόμενα στέκια και τις πολιτικές-κοινωνικές καταλήψεις στέγης. Πολλοί από αυτούς τους χώρους διατηρούν καφέ και εστιατόρια (vegan!), ανταλλακτικά μαγαζιά (freeshops) και οργανώνουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (μουσικές βραδιές, εκθέσεις, προβολές κ.λπ.). Σημαντικό με τους χώρους αυτούς είναι ότι λειτουργούν αντίθετα με τα επικρατούντα υπερκαταναλωτικά πρότυπα, καθώς και ότι παρέχουν τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί (κατόπιν συλλογικής απόφασης των μελών τους) να τους χρησιμοποιήσει με χαμηλό κόστος για να υλοποιήσει δικές του ιδέες. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στην Ολλανδία, όπου το κόστος μίσθωσης εμπορικών χώρων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, συζητήσεων κ.λπ. είναι συνήθως απαγορευτικό.

5. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Επίλυση διαφορών ανάμεσα στο κράτος και τους πολίτες: www.nationaleombudsman.nl
Δικηγόροι ειδικευμένοι σε ζητήματα μετανάστευσης:

Δωρεάν νομικές συμβουλές:

Συμβουλές για επίλυση νομικών διαφορών σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας ανάθεσης σε δικηγόρο:

Δωρεάν τηλεφωνικές συμβουλές από ιδιωτικό γραφείο νομικών ειδικευμένων σε εργασιακά ζητήματα:

Καλή διαμονή!

REINFORM


reinformnl@gmail.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κείμενο - Επιμέλεια: Σωκράτης

Οποιαδήποτε απορία έχετε, μπορείτε να την εκφράσετε ως σχόλιο στο τέλος της σελίδας.

Τον τελευταίο καιρό αρκετοί άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει μαζί μου μέσω e-mail με σκοπό να τους ενημερώσω για τις συνθήκες στην Ολλανδία. Όλοι με έχουν βρει από τα ιστολόγια μου και όλοι μου γράφουν λίγο πολύ τα ίδια πράγματα. Ότι ως νέοι, σκεπτόμενοι και δραστήριοι άνθρωποι έχουν απογοητευτεί από το ελληνικό σύστημα, μέσα στο οποίο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τα σχέδια και τις επιθυμίες τους, και ότι σκέφτονται σοβαρά να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, γιατί, όπως ενημερώνονται, εκεί οι νέοι άνθρωποι αν παλέψουν μπορούν να τα καταφέρουν.

Έχοντας ζήσει σχεδόν 7 χρόνια στη Γερμανία στο παρελθόν και εδώ και μερικούς μήνες εντέλει και στην Ολλανδία, ομολογώ η λέξη αξιοκρατία σε αυτές τις χώρες έχει νόημα και εφαρμογή.

Δεν ξέρω για την Αγγλία αν είναι κάπως ψυχροί οι άνθρωποι όπως μου έγραψε τώρα τελευταία η φίλη Ιωάννα από την electroauth, αλλά αρκετοί φίλοι που εργάστηκαν εκεί δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερο πρόβλημα, εκτός βέβαια από τον άστατο καιρό.

Θα πω μερικά πράγματα για την Ολλανδία, τα οποία ισχύουν και για τη Γερμανία.

Στην Ολλανδία, αν δεν έρθεις με κάποια δόση προκατάληψης για το τι θα συναντήσεις, είναι πολύ καλά. Μπορώ να πω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να συγκριθεί ποιοτικά με τον Καναδά και την Αυστραλία, αν και δεν έχω πάει εκεί. Οι άνθρωποι είναι κοινωνικοί και εξωστρεφείς στις καθημερινές τους συναλλαγές, όπως και ευθύτατοι σε αυτό που θέλουν να σου πουν. Αξίζει να κάνεις ένα δυνατό τεστ πηγαίνοντας να εργαστείς για καιρό σε μια τέτοια χώρα για να δεις τον τρόπο ζωής και να μάθεις για τον εαυτό σου.

Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν χώρες όπου οι άνθρωποι είναι ψυχροί ή μη κοινωνικοί και ακατάδεκτοι. Απλώς είναι διαφορετικοί, όπως και εμείς για αυτούς. Αν πας σε μια χώρα και βλέπεις τους ανθρώπους με τα κριτήρια του τρόπου ζωής της Ελλάδας, ναι μεν θα είσαι σωματικά εκεί, στην πραγματικότητα όμως θα είσαι στην Ελλάδα. Θα έχεις βρεθεί πραγματικά σε αυτήν τη χώρα, όταν αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο και δεις τους ανθρώπους σαν να ήταν συμπατριώτες σου. Είναι η ιδιότητα, η συνειδητοποίηση της ταυτότητάς του γήινου πολίτη, την οποία δυστυχώς δεν την διδασκόμαστε ακόμα στα σχολεία, ενώ θα έπρεπε. Άπαξ και θελήσεις να ενταχθείς στην κοινωνία συνειδητά, τότε τα πράγματα είναι πολύ εύκολα ως προς την προσαρμογή.

Ποια βήματα πρέπει να κάνει κάποιος για να μεταναστεύσει στην Ολλανδία;

Μπορείτε αρχικά να δείτε προηγούμενα άρθρα μου για το εξωτερικό και την Ολλανδία:

http://3000meres.blogspot.com/2009/04/blog-post_15.html
http://3000meres.blogspot.com/search/label/Γερμανία
http://3000meres.blogspot.com/search/label/Κάτω%20Χώρες

Θα δώσω μια γενική περιγραφή εδώ και θα αναφερθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες στα σχόλια αυτού του post.

Η μεγάλη απόφαση. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να περάσει από τη σκέψη στην απόφαση. Να φύγει από την Ελλάδα ως Έλληνας και να φτάσει στην Ολλανδία ως Ολλανδός. Αυτό δεν σημαίνει να απαρνηθεί την Ελλάδα, αλλά να ανοίξει το μυαλό του, να αποδεχτεί τον διαφορετικό τρόπο ζωής και να προσαρμόσει την καθημερινότητά του σύμφωνα με αυτόν και να θελήσει πραγματικά να συμβιώσει με άλλους διαφορετικούς ανθρώπους.

Προετοιμασία της συνταγής. Εφόσον υπάρχει η απόφαση, χρειάζεται μια καλή προετοιμασία, τόσο σε ενέργειες όσο και ψυχολογική. Ίσως να πάρει και μήνες, αλλά είναι απαραίτητη.

Πρώτα απ' όλα χρειάζονται επίσημα έγγραφα και πιστοποιητικά. Αυτά είναι ταυτότητα (καινούρια με λατινικούς χαρακτήρες), διαβατήριο, πιστοποιητικό γεννήσεως με apostille και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με apostille. Καλό είναι τα δύο τελευταία να τα ζητήσετε από ένα ΚΕΠ, όπως τα έχω κατονομάσει. Για να τα δεχτούν όμως οι Ολλανδοί για την εγγραφή στον δήμο, δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερα του ενός έτους και θα πρέπει να τα μεταφράσετε εδώ στην Ολλανδία στα Ολλανδικά από πιστοποιημένο μεταφραστή.

Καλό θα ήταν, επίσης, να έχετε μαζί σας και αρκετές φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, όπως και μικρότερες για τυχόν πάσο που θα χρειαστούν και για ότι προκύψει εκείνην τη στιγμή. Εμένα μου χρειάστηκαν αρκετές φορές για να βγάλω εκπτωτικά πάσο και έτσι γλύτωσα πάρα πολλά χρήματα.
Εφόσον συγκεντρώσουμε τα έγγραφα, θα πρέπει να κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα, μέσα στο οποίο θα καταγράψουμε την ημερομηνία μετανάστευσης και όλες τις ημερομηνίες περάτωσης των εκκρεμοτήτων μας στην Ελλάδα.

Θα βοηθούσε πολύ μια λίστα με όλες τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες που έχουμε (και θα συνεχίσουμε να έχουμε) στην Ελλάδα, όπως τραπεζικές κινήσεις, ασφάλιση, ενοίκια, λογαριασμοί, τακτικές πληρωμές, δόσεις δανείων, πληρωμές ασφαλειών για αυτοκίνητο, συνδρομές, τακτικά ή ετήσια ραντεβού, συναντήσεις και ότι άλλο θεωρήσουμε αναγκαίο. Σκοπός μας είναι να μην αφήσουμε κάποια εκκρεμότητα να τρέχει, όταν θα είμαστε χιλιόμετρα μακριά.

Μια λίστα με τους φίλους και τους συγγενείς που θα μπορούν να διευθετήσουν μελλοντικά ζητήματα και υποχρεώσεις μας όταν εμείς θα είμαστε στο εξωτερικό, κατόπιν συνεννόησης με αυτούς, είναι επίσης απαραίτητη.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο οικονομικός προϋπολογισμός για τουλάχιστον 6 μήνες στη χώρα. Χοντρικά, θα πρέπει να υπολογίσουμε τα έξοδα ταξιδιού, τα έξοδα προσαρμογής για τον πρώτο καιρό, τα ενοίκια για 6 μήνες, το φαγητό για 6 μήνες και τα καθημερινά έξοδα για 6 μήνες. Θέτω ως όριο τους 6 μήνες που είναι ένα καλό όριο στην περίπτωση που δεν έχουμε βρει εργασία και θέλουμε να ρισκάρουμε. Από την άλλη, αν βρούμε από πριν εργασία θα προσαρμόσουμε τα έξοδα αναλόγως. Βασικά, ανά άτομο μηνιαίως θα πρέπει να υπολογίσουμε 400 ευρώ για διαμονή σε δωμάτιο, κατά μέσο όρο τα τρόφιμα είναι πιο φθηνά από την Ελλάδα, όπως και τα προϊόντα καθημερινής χρήσης.
Τα φαγητά έξω είναι πιο ακριβά, οπότε καλό είναι να μάθετε να μαγειρεύετε από πριν. Οι αστικές συγκοινωνίες είναι πιο ακριβές, αλλά και πολύ πιο ποιοτικές και τα αξίζουν τα χρήματά τους. Ισχύει το σύστημα των ζωνών και για το Άμστερνταμ μπορείτε να μάθετε από εδώ. Αν και το απλό εισητήριο έχει κατά μέσο όρο 2 ευρώ και 40 λεπτά με μια μηνιαία κάρτα (ticket season) των 98 ευρώ μπορείτε να πάρετε όλα τα μέσα συγκοινωνίας. Φαίνεται ακριβό, αλλά όταν εργάζεσαι δεν είναι.
Αρκετά έξοδα θα έχει και η προσαρμογή τον πρώτο καιρό, αρκετά των οποίων γίνονται λόγω της ελλιπής πληροφόρησης για φθηνότερες πηγές αγορών. Μπορείτε να με ρωτήσετε για το Άμστερνταμ που να αγοράσετε κάτι φθηνό να το ψάξω και να σας απαντήσω. Υπάρχουν όμως και εδώ φθηνά σούπερ μάρκετ, παζάρι - λαϊκή αγορά και πολλές προσφορές, ωστόσο χρειάζεται ψάξιμο στην αρχή.
Αν σκέφτεστε να κάνετε μελλοντικά και κάποιες σπουδές, μπείτε εδώ. Στο nuffic.nl υπάρχουν όλα τα προγράμματα. Ψάξτε, επίσης και απευθείας στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου. Δείτε τι έγγραφα απαιτούνται για την αίτηση. Δύο συστατικές επιστολές είναι συνήθως απαραίτητες, όπως και πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία μεταφρασμένα στα αγγλικά.

Γλώσσα και επικοινωνία. Ακόμα και η τελευταία γιαγιά συνεννοείται μια χαρά μαζί σου στα αγγλικά. Πάρα πολλοί μετανάστες και ξένοι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται χρόνια στην Ολλανδία, τυχαίνει να μην γνωρίζουν σχεδόν καθόλου ολλανδικά, γιατί δεν υπήρξε λόγος να τα μάθουν. Είναι μια χώρα όπου μπορείς να κάνεις όλες τις συναλλαγές σου χωρίς να γνωρίζεις τα ολλανδικά και χωρίς να θεωρείσαι λάθος για αυτό. Από την άλλη πλευρά, όσο πιο σύντομα μάθει κάποιος ολλανδικά, τόσο πιο εύκολα θα ενταχθεί στο σύστημα και στην ζωή της Ολλανδίας. Υπάρχουν αρκετές εργασίες που απαιτούν τα ολλανδικά μαζί με τα αγγλικά. Και είναι και πιο σωστό να μάθει κάποιος τη γλώσσα της χώρας που τον φιλοξενεί. Είναι κάτι που και εμάς στους Έλληνες αρέσει πολύ, όταν ακούμε κάποιον ξένο να γνωρίζει τέλεια ελληνικά.

Ας εστιάσουμε τώρα στα σημαντικά. Διαμονή και εργασία. Και τα δυο θέλουν πολύ προσπάθεια και αναζήτηση για να βρεθούν. Τα σπίτια στην Ολλανδία είναι δυσεύρετα, οπότε θα χρειαστεί αρκετό ψάξιμο. Τον πρώτο καιρό, ίσως χρειαστεί να τον βγάλετε σε κάποιο hostel ή ξενοδοχείο, αν και τα τελευταία είναι και ακριβά και δεν αξίζουν τα χρήματα που θα ξοδέψετε. Μπορείτε, βέβαια, να πάτε κατευθείαν σε ένα μεσιτικό γραφείο, το οποίο θα είναι ακριβό, αφού τα ενοίκια εδώ είναι πολύ πιο ακριβά από την Ελλάδα. Για να νοικιάσεις διαμέρισμα θέλεις 800 ευρώ τουλάχιστον, αλλά στην τιμή συμπεριλαμβάνονται το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το internet και τις περισσότερες φορές και τα κοινόχρηστα. Γενικά, θέλει αρκετό ψάξιμο. Για ξενοδοχεία και hostel, δείτε το hostelworld.com.
Ως προς την εργασία, υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες, όπως και τα αντίστοιχα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας (uitzendbureaus), όπου μπορεί κάποιος να ψάξει για εργασία σύμφωνα με το αντικείμενό του. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει και εδώ κρίση και πολλές εταιρείες απολύουν κόσμο. Γενικά, η ζήτηση εργασίας έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Αν κάποιος γνωρίζει αγγλικά μπορεί να συνεννοηθεί. Είτε θα βρει κάποια πρόχειρη μικροδουλειά να κάνει είτε μετά από ψάξιμο και προσόντα θα μπορέσει να δουλέψει σε κάποια πολυεθνική. Αν υπάρχει και η γνώση μιας δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας, αυτό είναι ένα ατού.
Δεν μπορεί πάντως να συγκρίνει την αγορά εργασίας της Ολλανδίας με αυτήν της Ελλάδας. Πέρα από τα λυμένα εδώ και εκατό χρόνια εργασιακά ζητήματα των εργαζομένων σε σχέση με μισθούς, ασφάλιση και συνθήκες εργασίας, η αγορά εργασίας της Ολλανδίας παρουσιάζει πάντα κινητικότητα και κάποιος που έχει προσόντα βρίσκει πάντα εργασία, έστω και part time. Ακόμα και την πιο απλή εργασία να κάνεις ο καθαρός μισθός την ώρα είναι πάνω από 6 ευρώ, ενώ ο βασικός είναι 1318 ευρώ για 40 ώρες την εβδομάδα. Ωστόσο θέλει καλή προετοιμασία και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού για να μπει κάποιος σε αυτήν την αγορά. Συνεπώς, οποιαδήποτε νοοτροπία προχειρότητας και "έλα μωρέ, τι πειράζει" θα πρέπει να μπει στο περιθώριο για να πάνε τα πράγματα καλά σ' αυτόν τον τομέα.
Τα τρένα είναι και αυτά ακριβότερα από την Ελλάδα, αλλά είναι όλα intercity και με πολύ πυκνά δρομολόγια και μακράν καλύτερη εξυπηρέτηση. Βλέπεις όλα τα δρομολόγια και κλείνεις το εισιτήριο σου μέσω internet, ενώ όλα δουλεύουν ρολόι. Πληρώνοντας 57 ευρώ τον χρόνο, μπορείς να έχεις 40% έκπτωση σε όλα τα δρομολόγια των τρένων.

Εφόσον βρεθεί κάποιο δωμάτιο ή σπίτι για να μείνετε, μπορείτε με το συμβόλαιο του σπιτιού ή απλώς με τη συνοδεία του σπιτονοικοκύρη να μεταβείτε στον δήμο της περιοχής σας για να εγγραφείτε. Η εγγραφή στον δήμο, εφόσον θέλετε να ενταχθείτε στη χώρα και όχι να κάνετε τουρισμό, είναι υποχρεωτική. Απαιτούνται τα μεταφρασμένα πιστοποιητικά που ανάφερα παραπάνω και ένα διαβατήριο. Αν δεν έχετε τα έγγραφα, μπορείτε να τα προσκομίσετε αργότερα. Μέσα σε έναν μήνα θα σας αποσταλεί ένα έγγραφο με τον προσωπικό σας αριθμό BSN, ο οποίος είναι κάτι σαν το ΑΦΜ, και παραπάνω οδηγίες. Αυτόματα με την εγγραφή στον δήμο θα πρέπει να καταβάλετε εσείς ο ίδιος την ασφάλισή σας, η οποία είναι περίπου 90 ευρώ (ποικίλει ανάλογα με τον δήμο). Αυτά τα χρήματα θα τα πληρώσετε όποτε μπορείτε αναδρομικά. Όταν θα αρχίσετε να εργάζεστε αυτά τα χρήματα θα πληρώνονται από τον εργοδότη σας. Γενικά, στην Ολλανδία, όπως και στη Γερμανία, δεν υπάρχουν άνθρωποι ανασφάλιστοι. Όλοι είναι ασφαλισμένοι, ότι και να γίνει.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο αγγλόφωνο site www.greek-expats.nlτο οποίο είναι πληρέστατο και έχει ότι χρειάζεστε για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε για την ένταξή σας στην Ολλανδία.

  ----------------------------------------------------------------------------------------
Από την πρόσφατη προσωπική μου πείρα μπορώ πλέον με σιγουριά να πω ότι το να βρεις σπίτι στην Ολλανδία και να μετακινηθείς σ’ αυτό μπορεί ν’ αποδειχθεί αγώνας δρόμου ή ένας μικρός «Γολγοθάς» για πολλούς λόγους. Καταγράφοντας τα βιώματα 2,5 χρόνων ελπίζω να καταφέρω να σας μεταδώσω τα βασικά για το τι να περιμένετε για το ζήτημα «σπίτι» ερχόμενοι στις Κάτω Χώρες.
Σχετικά με την εύρεση σπιτιού:

Το να βρεις σπίτι όπως ακριβώς το θέλεις είναι συνώνυμο του να σου κάτσει το λαχείο. Όσοι φίλοι ήρθαν μετά από ‘μένα Ολλανδία – για να δοκιμάσουν να μείνουν μόνιμα – ψάχνανε σπίτι φτηνό (όπως όλοι φαντάζομαι!), μεγαλούτσικο (για να μη φάνε τη ζωή τους σε 20 τετραγωνικά!), επιπλωμένο (για να μην αγοράζουν έπιπλα και ξοδεύουν απ’ τα έτοιμα), με τους λογαριασμούς να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή ενοικίου (για να μη μπλέκουν με εταιρείες και τράπεζες), σε καλή περιοχή (για να κυκλοφορούν ό,τι ώρα θέλουν χωρίς να φοβούνται), με καλή συγκοινωνία (για να μετακινούνται εύκολα και γρήγορα όπου θέλουν) κι αν γίνεται κοντά στη δουλειά που βρήκαν (για να μην κάνουν πρωινιάτικα μια ώρα να φτάσουν!).

Όπως το βλέπετε τώρα όλο αυτό το κατεβατό από πάνω, έτσι απλά ξεχάστε το! Από προσωπική πείρα μπορώ να σας πω ότι αυτά τα σπίτια δεν υφίστανται, αλλά κι αν παρ’ ελπίδα βρείτε ένα και μοναδικό που να έχει όλα τα παραπάνω τότε θα νοικιαστεί σε χρόνο ρεκόρ από κάποιον πιο γρήγορο κι εκπαιδευμένο από εσάς (που κι αυτός ψάχνει το ίδιο μ’ εσάς, κορόιδο είναι;!;!) ή θα το ζητάνε άλλα 150 άτομα μαζί μ’ εσάς την ίδια χρονική περίοδο. Ο παράγοντας της απόλυτης τύχης – και μάλλον μόνο αυτός! – θα παίξει καθοριστικό ρόλο για το ποιος εντέλει θα πάρει τα κλειδιά αυτού του «σούπερ» σπιτιού!

Τίποτα δε δίδεται τσάμπα και χωρίς εγγυήσεις στην Ολλανδία: Μιλάμε για μια από τις πιο καθαρόαιμες καπιταλιστικές χώρες (όχι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε καπιταλισμό, αλλά απλά καμία σχέση!). Όλη η χώρα είναι μια μεγάλη εταιρεία. Ξέρετε τι θέλουν οι εταιρείες; Αποδείξεις (μην πετάτε χαρτιά ποτέ, ακόμη και τα διαφημιστικά για πίτσες και κεμπάπ να κρατάτε) και φυσικά λεφτά. Για την ενοικίαση σπιτιού πρέπει να μπορείτε ν’ αποδείξετε ότι έχετε τα λεφτά να το πληρώνετε. Αν δεν τα έχετε από μια καλή δουλειά τότε κάποιος πρέπει να εγγυηθεί για εσάς: έχω φίλες που επειδή στην αρχή δεν είχαν οι ίδιες εισόδημα ζήτησαν από γονείς βεβαιώσεις εισοδήματος (π.χ. χαρτί μισθοδοσίας) ή βεβαιώσεις αποδοχής σύνταξης (αν αυτός που εγγυάται για το ενοίκιο έχει συνταξιοδοτηθεί). Και πάλι μπορεί να βρείτε μεσίτες που δε θα δεχτούν τα εν λόγω χαρτιά και μάλιστα θα έχουν απαιτήσεις το εισόδημα σας να είναι από ένα χρηματικό όριο και πάνω. Χοντρικά έχετε στο μυαλό σας ότι το ενοίκιο πρέπει να αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 με ¼ του μισθού σας. Μη σας φαίνεται περίεργο! Άτομα που θεωρούνται υψηλόμισθα απαγορεύεται να νοικιάσουν φθηνά σπίτια σε συγκεκριμένες περιοχές (πρέπει να μπορούν να νοικιάσουν και οι φτωχότεροι) κι αν τελικά νοικιάσουν ενδεχομένως κάποια στιγμή να πληρώσουν πρόστιμο. Και ‘μένα στην αρχή μου φάνηκε περίεργο (έχοντας την «ελεύθερη» αγορά στο νου μου) αλλά εντέλει κατάλαβα ότι αυτό δείχνει και μια πρόνοια στέγασης για κάθε πορτοφόλι.

Πάρτε από νωρίς απόφαση ότι μπορεί να χρειαστεί να «κυνηγάτε» τους μεσίτες για να κάνουν τη δουλειά για την οποία εντέλει τους πληρώνετε!Έχοντας ήδη συνεργαστεί (χμμ, λέμε τώρα!) με δυο μεσίτες κι έναν ιδιοκτήτη σπιτιού μπορώ μετά βεβαιότητας να σας πω ότι αν δεν έχετε γαϊδουρινή υπομονή, αυτοσυγκράτηση (για να μη τους βρίζετε στα μούτρα όταν σας έρχεται, δηλαδή τουλάχιστον μέρα παρά μέρα), επιμονή στο να τους καλείτε συχνά ή να τους στέλνετε e-mail για να τσεκάρετε αν ακόμη θυμούνται την ύπαρξη σας και φυσικά ένα καλό κομπόδεμα στην άκρη γιατί η χρηματική αφαίμαξη είναι η μόνη που έρχεται πάντα στην ώρα της εδώ, τότε πραγματικά γιατί μπαίνετε καν στον κόπο να νοικιάσετε επί ολλανδικού εδάφους; Είχα γνωστή που 1,5 χρόνο πριν μου είχε πει κάτι του τύπου: «Οι μεσίτες σπιτιών είναι η πιο μισητή επαγγελματική φάρα στην Ολλανδία». Θυμάμαι τότε ότι θεώρησα κάπως υπερβολικά τα λεγόμενα της. Τώρα πια, σίγουρα όχι!

Και μην μπερδεύεστε: τα μεσιτικά εδώ δεν έχουν καμιά σχέση με τα μεσιτικά στην Ελλάδα που πραγματικά οι μεσίτες τρέχουν για να βγάλουν το μεροκάματο και ούτε ξέρουν αν θα το πάρουν τελικά! Εδώ οι μεσίτες δε μπορώ να πω ότι σκοτώνονται στη δουλειά και τα λεφτά τους θα τα πάρουν 1.000.000 τις εκατό! Μη βάζετε λοιπόν στοιχήματα και ξεχάστε την νοοτροπία της Ελλαδάρας! Οι Ολλανδοί δεν παίζουν! Θα σας τα «φάνε» – ενώ όλη τη δουλειά θα την έχετε κάνει εσείς – και θα πείτε κι ένα τραγούδι!

Καμιά φορά ένα μεγαλύτερο σπίτι είναι φθηνότερο από ένα μικρότερο! Τρανή απόδειξη ότι μερικά studio ή ακόμα και δωμάτια είναι ακριβότερα από κανονικά διαμερίσματα. Οι λόγοι πολλοί και διάφοροι, μην το ψάχνετε. Απλά δείτε και την πιθανότητα να πάτε σ’ ένα σπίτι της προκοπής με τα ίδια πάνω-κάτω λεφτά που θα δίνατε για ένα δωμάτιο.

Τσεκάρετε από πριν αν το σπίτι έχει πατώματα! Μη γελάτε σας παρακαλώ! Κι εγώ στην αρχή όταν το άκουσα έμεινα με το στόμα ανοιχτό αλλά ισχύει 100%. Την πρώτη χρονιά που ήρθα φοιτήτρια εδώ μια από τις συγκατοίκους – που ήρθε στο σπίτι λίγο μετά από ‘μένα – μου είπε ότι δυσκολεύτηκε πολύ να βρει δωμάτιο που να μπορεί να μείνει γιατί σε πολλά της ζητούσαν να βάλει πάτωμα. «Μα τι εννοείς δεν έχει πάτωμα;» ρώτησα κι όσο αστείο κι αν σας φαίνεται η πρώτη βλακώδης εικόνα που μου ήρθε ήταν ένα σπίτι «γυμνό», χωρίς δάπεδο και οι ένοικοι στον αέρα! Γρήγορα φυσικά κατάλαβα ότι φυσικά και υπάρχουν πατώματα αλλά πρόκειται για μπετόν ή τσιμέντο μες το οποίο φυσικά και δε μπορείς να βάλεις κρεβάτια, καρέκλες και καναπέδες (οι χίπιδες που έχουν ζήσει και πάνω σε δέντρα, εξαιρούνται!). Έτσι λοιπόν η πιο συχνή λύση εδώ είναι να μπει μοκέτα ή πατώματα λαμινάτ.
Αν με ρωτάτε: Χίλιες φορές να δώσετε λίγα χρήματα παραπάνω για λαμινάτ παρά να έχετε την άθλια μοκέτα παντού που δεν καθαρίζει εύκολα. Ειδικά στην κουζίνα απλά μην το τολμήσετε! Σ’ ένα μήνα θα ξέρετε τι έχετε φάει όλον αυτόν τον μήνα που πέρασε (λίγες σταγόνες από οποιοδήποτε τρόφιμο να σας φεύγουν κάτω κάθε μέρα και θα δείτε σύντομα τι ωραία μυρωδιά θα έχει η μοκέτα σας!). Αφήστε που μπορεί ν’ αποκτήσετε και πολλούς μικρούς φίλους!

Η λύση ενός δωματίου μπορεί κάποιες φορές ν’ αποδειχθεί καλύτερη λύση απ’ ότι η ενοικίαση ενός ολόκληρου σπιτιού: Εδώ μιλάω για το ακριβώς αντίστροφο απ’ ότι στο νούμερο 4. Αν είστε μόνοι, πρώτη φορά σε ξένη πόλη και χώρα, δε γνωρίζετε κανέναν και τα χρήματα σας είναι περιορισμένα τότε σίγουρα αξίζει η ιδέα της συγκατοίκησης. Όσο κι αν στην Ελλάδα δεν είμαστε συνηθισμένοι (αν και τώρα λόγω κρίσης ακούω πως αλλάζει κι αυτό) εδώ έξω είναι μια πολύ λογική επιλογή και για πολλούς ευχάριστη. Παρακαλάτε μόνο να έχετε της προκοπής συγκατοίκους για να μη μετανιώσετε πριν της ώρας σας που αποφασίσατε να συγκατοικήσετε.

Έχετε στο νου σας ότι ανά περιόδους μπορείτε να βρείτε εκπληκτικά σπίτια τα οποία σε άλλες χρονικές περιόδους δε τα βλέπετε ούτε με κιάλι! Η Ολλανδία «φιλοξενεί» κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Όλοι ψάχνουν τα ίδια ακριβώς που ψάχνετε κι εσείς (τα είπαμε αναλυτικά στο 1). Αν βάλετε δε και τους μόνιμους κατοίκους που μπορεί κι αυτοί να γουστάρουν μετακινησούλες, τότε το πράγμα ήδη δυσκόλεψε πολύ! Η καλύτερη περίοδος αντικειμενικά για να βρείτε σπίτι είναι γύρω στο Μάιο (αδειάζουν όλα γιατί φοιτητές και προσωρινά εργαζόμενοι αποχωρούν) και σίγουρα η χειρότερη είναι προς τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου που γίνεται σκοτωμός! Εναλλακτική λύση είναι η περίοδος κοντά στα Χριστούγεννα που πάντα ξενοικιάζονται πολλά. Φυσικά ποτέ δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να φανείτε τυχεροί και σε περίοδο τρελής ζήτησης, αλλά η γενική αλήθεια είναι πάνω-κάτω η παραπάνω.

Διευκρινίστε με τον ιδιοκτήτη/μεσίτη αν η τιμή ενοικίου συμπεριλαμβάνει λογαριασμούς ή όχι. Οι λογαριασμοί (ηλεκτρικό, αέριο, νερό) πάνω-κάτω σ’ ένα μέτριο σπίτι κυμαίνονται στα 150 με 200 ευρώ. Σημαντικό λοιπόν είναι να ξέρετε αν ο ιδιοκτήτης με τα λεφτά που του δίνετε τους πληρώνει ή θα πρέπει να τρέξετε εσείς να γραφτείτε στις διάφορες εταιρείες (όσο πιο άμεσα γίνεται) και να τις πληρώνετε κάθε μήνα μέσω τραπέζης.

Δείτε το σπίτι οπωσδήποτε από κοντά πριν το «κλείσετε». Εκτός πια αν για πολύ ειδικούς λόγους αυτό θεωρείται αδύνατον (π.χ. είστε φοιτητές και θα πάτε σε συγκεκριμένη ημερομηνία στην πόλη που είναι το πανεπιστήμιο που σας δέχθηκαν), οπότε τότε ζητήστε να σας στείλουν φωτογραφίες.
Μπορεί να χρειαστεί πρώτα να πληρώσετε για ένα σπίτι και μετά να πάρετε το συμβόλαιο στα χέρια σας! Ναι, πραγματικά παράλογο αλλά κι αυτό το έζησα εδώ. Μη φοβάστε, λογικά δε θα σας κλέψουν (λογικά είπα, δεν παίρνω κι όρκο!) αλλά έχουν κάνει όλες τις διαδικασίες να γυρνάνε προς όφελος τους (τα μεσιτικά και οι εταιρείες εννοώ) κι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τ’ ότι είναι τρελοί καπιταλιστές και δε χαρίζουν ούτε ευρώ, αλλά και με το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν σοβαρά προβλήματα με ενοικιαστές που δεν πλήρωναν για μήνες τα ενοίκια (κι η Ολλανδία έχει κρίση παιδιά!).

Απαιτείστε μια μετάφραση κι επεξήγηση συμβολαίου: Εντάξει, μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει κάτι «χοντρό» να ‘χει συμβεί σε φίλο/η αλλά για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά σωστά; Και όπως λέει το ρητό: «Την υπογραφή σας οφείλετε να ξέρετε που την βάζετε».

Ζητήστε μαζί με το συμβόλαιο και δυο ακόμη έγγραφα: Τα νούμερα των μετρητών (νερού, αερίου, ηλεκτρικού) υπογεγραμμένα και τις βλάβες με τις οποίες παραλάβατε το σπίτι επίσης υπογεγραμμένες. Για το δεύτερο νομίζω καταλαβαίνετε ότι χρειάζεστε αποδεικτικά ότι π.χ. τη μεγάλη τρύπα στον τοίχο ή το έντονο γδάρσιμο στο ντουλάπι της κουζίνας δεν το κάνατε εσείς, αλλά έτσι το πήρατε από τους προηγούμενους. Σε ότι αφορά το πρώτο μπορώ να σας μιλήσω γι’ αναρίθμητα παραδείγματα γνωστών και φίλων που χρεώθηκαν τρελά ποσά για λογαριασμούς που δεν τους άνηκαν απλά και μόνο επειδή δεν είχαν απόδειξη του τι δείχνανε οι μετρητές με το που μπαίνανε στο καινούριο σπίτι. Από προσωπική πείρα να σας πω ότι η πιο γνωστή εταιρεία ηλεκτρισμού στην Ολλανδία επιχείρησε να χρεώσει το σπίτι μου με 1.500 ευρώ παραπάνω απ’ ότι όφειλα να δώσω απλά και μόνο γιατί ο προηγούμενος ενοικιαστής ξόδευε 2.000 κιλοβατόρες το μήνα (βέβαια αργότερα έμαθα από έγκυρη πηγή ότι ο συγκεκριμένος συνελήφθη για εμπόριο ναρκωτικών και το σπίτι το είχε γεμίσει λάμπες για τα φυτά του!). Εν πάση περιπτώσει και παρά το τραγελαφικό του πράγματος, εγώ δεν είχα σκοπό να πληρώσω 1500 ευρώ που δεν ξόδεψα κι επειδή η γνωστή κι αξιότιμη εταιρεία ηλεκτρισμού δεν έλεγε να καταλάβει ότι δεν μιλάει μ’ ένα ακόμα κορόιδο (και δυστυχώς πολλοί εδώ εξυπνότατοι άνθρωποι θα πληρώσουν χωρίς να ξέρουν τι πληρώνουν!) αναγκάστηκα να απευθυνθώ στη αντίστοιχη Εξυπηρέτηση Καταναλωτή του Ρότερνταμ (εδώ λέγεται «Νομικό Γραφείο» – “Juridisch Loket”) κι έτσι βρέθηκε μια λύση. Πέρα απ’ τ’ ότι μου έγινε ξεκάθαρο ότι στην Ολλανδία συχνά-πυκνά οι εταιρείες το κάνουν αυτό (δηλαδή κυριολεκτικά σε κλέβουν), η ευθύνη γι’ αυτό είναι μόνο δική μου (άρα ζητάω πάντα μετρητές για να τους έχω και να μη μ’ έχουν στο χέρι). Κατά τ’ άλλα οι άνθρωποι ήταν ευγενέστατοι και πολύ εξυπηρετικοί, εξάλλου είναι εκεί για να δίνουν νομικές συμβουλές. Μου ζήτησαν ότι αποδεικτικά είχα για να κρίνουν αν όντως είχα το δίκιο με το μέρος μου και ανανεώσαμε άμεσα το ραντεβού μας. Και ω του θαύματος μες εκείνες τις μέρες η εταιρεία ηλεκτρισμού τηλεφώνησε για να λύσουμε φιλικά το ζήτημα (αφού φυσικά έμαθαν ότι θα «τρώγανε» μια ωραία μήνυση!). Ξέρω, λίγο «τρομακτικά» μάλλον σας ακούγονται όλα αυτά αλλά εδώ τουλάχιστον κάποια στιγμή το βρίσκεις το δίκιο σου (στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν δεκαετίες για να το βρουν!).

Σχετικά με την μετακόμιση από το παλιό στο καινούριο σπίτι:

Καταρχάς να ξέρετε ότι για λόγους μετακόμισης το ολλανδικό κράτος (άρα και η δουλειά σας) σας παραχωρεί άδεια: Να μια από τις καλές παροχές για τις οποίες είναι γνωστό το ολλανδικό κράτος. Αν μετακομίζετε εντός πόλεως δικαιούστε μια μέρα άδεια από τη δουλειά σας (έξτρα από αυτήν που δικαιούστε νόμιμα όλο το χρόνο, δηλαδή δωράκι από τους Ολλανδούς!). Αν μετακομίζετε εκτός πόλεως π.χ. Από Ρότερνταμ στην Χάγη δικαιούστε 2 εργάσιμες μέρες άδεια! Καλό, ε;
Έχετε έτοιμη εξ αρχής μια λίστα με ό,τι ακριβώς θέλετε να μεταφέρετε από το ένα σπίτι στο άλλο: Γρήγορα θα διαπιστώσετε ότι η λίστα είναι πολύ χρήσιμη για να προσδιορίσει η κάθε μεταφορική πρώτον αν μπορεί να σας αναλάβει και δεύτερον με τι κόστος αν τελικά την επιλέξετε. Όσο πιο οργανωμένοι είστε, τόσο πιο γρήγορα θα καταλήξετε στη σωστή μεταφορική και στην κατάλληλη ημερομηνία μετακόμισης.

Προσοχή στις μεταφορικές και στις διάφορες τιμές που σας δίδονται: Για την πρόσφατη μετακόμιση μου εγώ πήρα 4 διαφορετικές προσφορές από μεταφορικές οι οποίες είχαν μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους (ενδεικτικά η φθηνότερη από την ακριβότερη απείχε 1000 ευρώ!). Ζητήστε λεπτομερώς να σας κοστολογήσουν τις παροχές τους (π.χ. πόσο είναι το κόστος για την πληρωμή εργατών, πόσο για την ενοικίαση φορτηγού, πόσο για τις βενζίνες κλπ.).

Απαιτείστε μεγάλη προσοχή κατά τη μεταφορά των επίπλων και των προσωπικών σας αντικειμένων: Πληρώνετε κι έχετε κάθε δικαίωμα να πείτε 100 φορές «Προσεκτικά αυτό παρακαλώ!». Εν ανάγκη μπείτε στον κόπο να διευκρινίσετε ποιες κούτες θέλουν έξτρα προσοχή μπας και σώσετε τα γυαλικά σας! Και έξτρα tip: Προσέχετε εκτός από τους μεταφορείς και τους φίλους που ήρθαν να βοηθήσουν. Ναι, σας κάνουν φιλική εξυπηρέτηση χωρίς οικονομικό όφελος αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να σας διαλύσουν το μισό σπίτι!

Μετά το τέλος της μετακόμισης ζητήστε κάποιο αποδεικτικό από τους μεταφορείς τ’ οποίο θα πιστοποιεί ότι η «συναλλαγή» ολοκληρώθηκε επιτυχώς: Αν δεν θα ‘ναι απόδειξη (ίσως συμφωνήσατε φθηνότερη μετακόμιση άνευ αποδείξεως – ναι, αυτά συμβαίνουν και εκτός Ελλάδας!), έστω κάποιο ενυπόγραφο έγγραφο με την ακριβή ημερομηνία μετακόμισης επάνω. Όχι, τίποτε άλλο αλλά δεν είναι κρίμα να σας ζητηθεί να πληρώσετε 2 φορές την ίδια μετακόμιση; Κι άντε να πείσετε τους Ολλανδούς ότι εσείς κάποτε, σε κάποιον δώσατε τα χρήματα που τώρα σας ζητάνε!
Επίλογος και γενικές συμβουλές

Η ενοικίαση σπιτιού στην Ολλανδία είναι ένα μεγάλο και πολύπτυχο ζήτημα. Όσο κι αν συζητήσουμε γι’ αυτό πάντα θα υπάρχουν κι άλλα να ειπωθούν γιατί σίγουρα ο καθένας έχει και κάτι μοναδικό να διηγηθεί αλλά και γιατί κάθε μέρος, κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητες της. Είναι πολύ διαφορετικά τα σπίτια και τα ενοίκια για παράδειγμα στο Ρότερνταμ που μένω εγώ, σε σχέση με το Άμστερνταμ και την Ουτρέχτη απ’ ότι ακούω από φίλους που μένουν εκεί. Μια καλή διαδικτυακή περιήγηση στα διάφορα μεσιτικά sites θα σας δώσει να καταλάβετε «τι παίζει» ανάλογα την πόλη και την περιοχή. Από ‘κει κι έπειτα, έξυπνα παιδιά είστε, στο χέρι σας είναι να καταλάβετε προς τα πού πρέπει να κινηθείτε και με τι σειρά προτεραιότητας θα βάλετε τις απαιτήσεις σας για το μελλοντικό σας σπίτι. Μην νιώσετε καθόλου άσχημα αν καταλάβετε ότι θα χρειαστεί να προσθέσετε πολύ νερό στο κρασί σας προκειμένου να βρείτε κάτι αξιοπρεπές – στη θέση σας έχουν προλάβει να βρεθούν εκατομμύρια ακόμα άνθρωποι!

Πάντως αν αναζητάτε μεγάλη ελληνική κοινότητα, τότε θα ψάξετε σπίτι κυρίως στη Χάγη και στην Ουτρέχτη και δευτερευόντως στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ.

Καλό ψάξιμο, υπομονή και προπάντων ψυχραιμία!

---------------------------------------------------------------------------------------------


Πότε να πας: Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθεί κανείς το Άμστερνταμ είναι από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Τον Χειμώνα κάνει πολύ κρύο και χιονίζει αρκετά συχνά, πράγμα που δεν θα σας αφήσει να απολαύσετε τις ομορφιές της πόλης, τα καταπράσινα πάρκα, τα υπέροχα κανάλια αλλά και τις ατελείωτες βόλτες με τα ποδήλατα. Όπως και να ‘χει πάντως, όποια εποχή και να πάτε το μόνο σίγουρο είναι πως θα περάσετε τέλεια!

Από το αεροδρόμιο Schiphol στο Άμστερνταμ: 

O καλύτερος αλλά και πιο οικονομικός τρόπος να μεταβείτε από το αεροδρόμιο Schiphol στο κέντρο του Άμστερνταμ είναι το τρένο, το οποίο είναι express και φεύγει από τον σταθμό κάθε 15 λεπτά. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά και το εισιτήριο κοστίζει 3,90 ευρώ. Για εσάς που έρχεστε ή φεύγετε αργά από το Άμστερνταμ υπάρχει και το νυχτερινό τρένο το οποίο φεύγει κάθε μία ώρα.

Ένας άλλος τρόπος, λιγότερο βολικός, είναι να πάρετε το λεωφορείο το οποίο φεύγει κάθε 15 λεπτά και κάνει περίπου μισή ώρα να φτάσει στο κέντρο, ανάλογα βέβαια και με την κίνηση. Το εισιτήριο κοστίζει 4 ευρώ. Για τους νυχτερινούς τύπους υπάρχει και το νυχτερινό λεωφορείο Ν97 του οποίου το εισιτήριο κοστίζει 4,50 ευρώ.

Ο τελευταίος και έσχατος τρόπος να φτάσετε στο κέντρο είναι να πάρετε ταξί το οποίο ωστόσο κοστίζει από 40 – 50 ευρώ.

Μέσα Μεταφοράς και Ποδήλατα: 

Το Άμστερνταμ διαθέτει ένα πολύ καλό δίκτυο μέσων μεταφοράς (τραμ, μετρό, λεωφορεία) ωστόσο το πιο βολικό αλλά και διασκεδαστικό μέσο είναι αναμφισβήτητα το ποδήλατο. Άλλωστε πρόκειται για μία αρκετά μικρή πόλη η οποία διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και σέβεται απόλυτα τους ποδηλάτες της. Θα πάθετε πλάκα με τον αριθμό των ποδηλάτων που θα δείτε εδώ, λέγεται μάλιστα πως είναι περισσότερα και από τους ίδιους τους κατοίκους. Βεβαιωθείτε πως τηρείτε όλους τους κανόνες, με κύριο το ότι δεν κάνετε ποδήλατο ποτέ πάνω σε πεζόδρομο, γιατί οι αστυνομικοί, οι πεζοί αλλά και οι ποδηλάτες είναι αρκετά αυστηροί και δεν αστειεύονται. Αν πάλι δεν είστε του ποδηλάτου προτιμήστε το τραμ, αφού το μέτρο μπορεί να είναι πιο γρήγορο αλλά δεν έχει και τόσες πολλές στάσεις στο κέντρο της πόλης.

Τι ισχύει για τα ναρκωτικά: To Άμστερνταμ είναι γνωστό για την ανοχή του στα ελαφριά ναρκωτικά τα οποία μπορείτε να αγοράσετε και να καταναλώσετε στα αναρίθμητα coffeeshops στα οποία θα βρείτε διάφορα είδη κάνναβις. Aυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι πως βάση νόμου απαγορεύεται η χρήση τέτοιων ουσιών οπουδήποτε αλλού εκτός από τα coffeeshops γι’ αυτό καλό θα ήταν να προσέχετε και κυρίως να μην προκαλείτε.

Εκτός από τα coffee shops υπάρχουν και τα smart shops τα οποία πουλάνε διάφορα είδη παραισθησιογόνων και μη ναρκωτικών όπως τρούφες, salvia κ.α.  Αν αγοράσετε θα σας πουν να τα πάρετε σε εξωτερικό χώρο και οπωσδήποτε όχι στο ξενοδοχείο ή σε οποιονδήποτε κλειστό χώρο. Ωστόσο αναρωτιόμαστε.. Είναι νόμιμο να τα αγοράσεις, δεν πρέπει να τα πάρεις σε κλειστό χώρο αλλά σε δημόσιο χώρο απαγορεύεται.. Το συμπέρασμα δικό σας! Γενικά μην φοβάστε αλλά ταυτόχρονα μην προκαλείτε!

Αmsterdam Pass:

 Αυτή η κάρτα δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να χρησιμοποιεί δωρεάν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχει δωρεάν είσοδο σε πολλά μουσεία, έκπτωση σε αρκετά εστιατόρια αλλά και μία δωρεάν ξενάγηση του καναλιού. Κοστίζει 33, 43 ή 53 ευρώ για μία, δύο ή τρεις ημέρες αντίστοιχα και μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα γραφεία Τουριστικού Οργανισμού αλλά και από τα ξενοδοχεία. Αν πιστεύετε πως θα την αξιοποιήσετε και πως θα γλυτώσετε χρήματα καλό θα ήταν να την αγοράσετε.

Χρήσιμα Τηλέφωνα:

 Τηλέφωνο Άμεσης Ανάγκης (Αστυνομία, Ασθενοφόρο, Πυροσβεστική) : 112

Ελληνική Πρεσβεία:

 Η Ελληνική Πρεσβεία της Ολλανδίας βρίσκεται στη Χάγη, οδός 1, Amaliastraat 2514 JC, τηλ.: +31 70 3638700.


Τοπική ώρα:

 Το Άμστερνταμ είναι μία ώρα πίσω από την Ελλάδα.

-------------------------------------------------------------------------------------------


Ολλανδία: Προετοιμασία, πρώτος καιρός, σπίτι κλπ.

Μιας και μου δίνεται ο χρόνος θα σας αναφέρω κάποια πράγματα βάσει της δικής μας ιστορίας.

Ξεκινάω με την προετοιμασία πριν φύγουμε από Ελλάδα: Καταρχάς ξεκινήσαμε εντατικά 1μιση μήνα πριν αναχωρήσουμε από Ελλάδα. Είχαμε κλείσει εισιτήριο αρκετό καιρό πριν και έτσι ξέραμε μέχρι πότε είχαμε περιθώριο για τις δουλείες αυτές. Τα χαρτιά που ξέραμε από πριν ότι θα χρειαστούμε ήταν ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, ληξιαρχική πράξη γάμου, καινούρια διαβατήρια, όλα μας τα πτυχία (αν έχω ξεχάσει κάτι θα το γράψω αργότερα). Σε όλα αυτά τα χαρτιά έπρεπε να βάλουμε επάνω τη σφραγίδα Apostille και να τα πάμε για μετάφραση στο υπουργείο εξωτερικών και μόνο εκεί. Για τα διαβατήρια ξεκινήσαμε ακόμα πιο νωρίς και χρειαστήκαμε φωτογραφίες και μια πράξη ονοματοδοσίας του μικρού μιας και ήταν τότε αβάπτιστος. Όσοι θέλουν να μεταναστεύσουν και έχουν νεογέννητο το οποίο λογικά είναι αβάπτιστο, θα πρέπει να πάνε στη ληξιαρχείο και να κάνουν μια πράξη ονοματοδοσίας για να έχει έτσι το παιδί όνομα και να μπορούν να του βγάλουν διαβατήριο.

*Προσοχή! Οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως βγαίνουν μόνο στον τόπο γεννήσεως και όχι στον τόπο κατοικίας (εκτός αν είναι ο ίδιος). Επίσης η σφραγίδα Apostille μπαίνει στην αντίστοιχη υπηρεσία πάλι του τόπου γεννήσεως. Δηλαδή τη ληξιαρχική πράξη γέννησης και τη σφραγίδα Apostille τα ζητάτε στον ίδιο τόπο. Αυτό το αναφέρω επειδή εμείς φάγαμε πολύ τρέξιμο.

Αφού μαζέψετε όλα τα χαρτιά , θα τα πάτε για μετάφραση στο υπουργείο εξωτερικών. Σε εμάς δεν δέχτηκαν κανένα μεταφρασμένο έγγραφο και μας ζήτησαν να κάνουμε τη μετάφραση ξανά σε οποιοδήποτε μεταφραστή της πόλης στην οποία ζούμε. Αυτό όμως δεν ισχύει σε όλες τις πόλεις, θα πρέπει να το ψάξετε.

Επίσης πριν φύγουμε από Ελλάδα κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία όσον αφορά το σπίτι που θα νοικιάζαμε στην Ολλανδία. Πριν βέβαια από το συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να επιλέξετε την πόλη στην οποία θα πάτε να εγκατασταθείτε. Αυτό ισχύει για εκείνους που θα πάνε στην Ολλανδία χωρίς να έχουν βρει δουλειά από πριν. Εννοείται πως όσοι φύγουν έχοντας βρει δουλειά , θα μείνουν στην πόλη ή έστω στην περιοχή κοντά στη δουλειά τους. Εμείς επιλέξαμε την πόλη στην οποία είμαστε επειδή εδώ κατοικεί ένα παλικάρι που γνώρισα ενώ έψαχνα για πληροφορίες και ήταν πρόθυμος να με βοηθήσει όπως μπορούσε. Και όντως αποδείχτηκε πως με βοήθησε πολύ στο ξεκίνημά μου.

Αφού λοιπόν αποφασίσετε που θα μείνετε, θα πρέπει να ψάξετε για διαμέρισμα μιας και το ξενοδοχείο είναι παντελώς ασύμφορο. 15 μέρες σε ένα φθηνό ξενοδοχείο μπορεί να κοστίσουν όσο ένα ενοίκιο σε επιπλωμένο δυάρι (μιλάω εκ πείρας και κυριολεκτώ). Μπορεί να νοικιάσει κάποιος ένα διαμέρισμα ή ακόμα και ένα μόνο δωμάτιο (αν είναι μόνος του). Θεωρώ πως κάποιος που είναι μόνος θα βολευτεί μια χαρά έστω και σε δωμάτιο και πως σε αρκετές περιπτώσεις συμφέρει μέχρι να ξεκινήσει την καινούρια του ζωή και μέχρι να είναι έτοιμος για να πληρώσει μόνος του ένα διαμέρισμα. Δεν χρειάζεται να αναφέρω σελίδες για εύρεση διαμερισμάτων μιας και έχουν δοθεί πολλές μέσα στο φόρουμ και στο μπλογκ του Σωκράτη. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και το μεσιτικό στο οποίο βρήκαμε το διαμέρισμα που μένουμε τώρα.

Επικοινώνησα από πριν μέσω e-mail και ζήτησα καταρχάς να με ενημερώσουν για το αν νοικιάζουν διαμερίσματα σε άτομα που δεν έχουν βρει δουλειά και που έχουν απλά κάποιες οικονομίες στην τράπεζα. Κάποια μεσιτικά δεν το δέχονται, αλλά αρκετά αφήνουν να το κρίνει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος. Εάν καταφέρετε κανονίσετε για να δείτε κάποια διαμερίσματα αμέσως μόλις φθάσετε, θα έχετε ένα μικρό αβαντάζ. Εγώ κατάφερα και "έκλεισα" το διαμέρισμα 4 μέρες αφότου έφτασα στην Ολλανδία. Μάλιστα, επειδή είχα βρει ξενοδοχείο στο Ρόττερνταμ έπρεπε να πηγαινοέρχομαι ανάμεσα σε Ρόττερνταμ και Χάγη για να κανονίσω τις δουλειές. Εμείς σταθήκαμε τυχεροί μιας και η ιδιοκτήτρια δεν είχε πρόβλημα που δεν είχα δουλειά, αρκεί κάθε μήνα να έπεφτε το παραδάκι. Και σε αυτό σιγουρεύτηκε όταν τους παρέδωσα ένα αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού , βάσει του οποίου θεώρησε πως με αυτά τα χρήματα μπορώ να πληρώσω ενοίκιο για 6 μήνες και έτσι το κλείσαμε για 6 μήνες.

Εννοείται πως ταυτόχρονα με το σπίτι ψάχνει κάποιος και για δουλειά. Απλά το σπίτι είναι κατά την άποψή μου το άλφα και το ωμέγα για το πρώτο διάστημα. Εκτός του ότι γλυτώνεις τα χρήματα που θα έδινες στο ξενοδοχείο, γλυτώνεις χρήματα και από το φαγητό μιας και δεν θα αναγκάζεσαι να τρως έξω όπου το φαγητό είναι πιο ακριβό. Στο σπίτι τουλάχιστον θα μπορείς να φτιάξεις και μια μακαρονάδα και ας την τρως για μια βδομάδα. Είτε μείνετε σε ξενοδοχείο, είτε νοικιάσετε διαμέρισμα, θα κοιτάξετε να έχει Internet. Βασικότατο για εκείνους που ψάχνουν για δουλειά! Επειδή δεν έχετε χρόνο για χάσιμο πρέπει να κινηθείτε έξυπνα και να οργανώσετε τον χρόνο σας και να μην τον αφήσετε να πάει χαμένος. Η ξεκούραση και η χαλάρωση μπορεί να περιμένει! Άλλωστε το πρώτο διάστημα που θα βρεθείτε σε κάποια άλλη χώρα είναι το διάστημα που φουλάρουν οι μηχανές. Για αυτό το διάστημα κάνατε όλο το προηγούμενο τρέξιμο. Το Internet λοιπόν είναι βασικότατο!

Αφού βρείτε διαμέρισμα (από τη στιγμή που θα το καπαρώσετε κιόλας) πρέπει να πάρετε τηλέφωνο τον δήμο και να κλείσετε ραντεβού για να πάτε να γραφτείτε. Εάν όλες οι πόλεις της Ολλανδίας έχουν τις ίδιες υπηρεσίες στους δήμους, τότε ψάξτε να βρείτε την υπηρεσία για τους μετανάστες. Θα σας δώσουν πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες και θα σας βοηθήσουν σε ότι χρειαστείτε. Μέχρι και τηλέφωνο μπορούν να πάρουν σε κάποια άλλη υπηρεσία και να κλείσουν ραντεβού εκ μέρους σας (λόγω του ότι δεν μιλάτε Ολλανδικά). Θα κλείσετε λοιπόν ραντεβού για να μπορέσετε να πάτε να γραφτείτε στον δήμο. Σε εμάς το ραντεβού κλείστηκε για να πάμε ύστερα από 3 βδομάδες. Εκεί χρειαστήκαμε τα διαβατήριά μας, το συμβόλαιο του σπιτιού και τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως και γάμου. Ακριβώς την ίδια ημέρα μάς έδωσαν και τον περιβόητο BSN και μας καλωσόρισαν ως νέους πολίτες της πόλης.

Θα διαπιστώσετε όσοι έρθετε να μείνετε εδώ πως δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε εάν δεν έχεις τραπεζικό λογαριασμό. Ακόμα και τηλέφωνο με σύνδεση (όχι καρτοκινητό) δεν μπορείτε να αγοράσετε εάν δεν δώσετε τραπεζικό λογαριασμό. Ούτε καν σύνδεση στο internet. Βέβαια, στα εντελώς καθημερινά μπορείτε να κινηθείτε με μετρητά, αλλά πάρα πολλοί πάνε ακόμα και στο σούπερ μάρκετ μόνο με την κάρτα (όχι πιστωτική). Η πολιτική των τραπεζών είναι να μην σας ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό εάν δεν έχετε BSN. Ο μοναδική τράπεζα που γνωρίζω και μπορεί να το κάνει είναι η ABN Amro και μάλιστα είναι σαν υπηρεσία για expats. Σας ανοίγουν δηλαδή λογαριασμό, αρκεί να είναι καθ΄οδόν η διαδικασία του BSN. Εμείς για παράδειγμα ανοίξαμε λογαριασμό γύρω στη μια βδομάδα πριν το BSN.

Σημαντική ενέργεια ή οποία θα σας εξοικονομήσει και χρήματα είναι το να αγοράσετε ποδήλατο. Γλιτώνετε χρήματα από εισιτήρια και πιστέψτε με δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο το ποσό. Ψάξτε να βρείτε ποδήλατα μεταχειρισμένα. Θα μπορέσετε ακόμα και με 50 ευρώ (και με λιγότερα) να βρείτε ένα ποδήλατο για να μετακινήστε στην πόλη. Τα 50 ευρώ μπορεί να ισούνται με 2 βδομάδες μετακινήσεων με τη συγκοινωνία, ενώ το ποδήλατο θα σας βγάλει για αρκετό διάστημα. Ωστόσο καλό είναι να έχετε και μια OV-chipkaart για τις περιπτώσεις που θα χρειαστεί να μετακινηθείτε με μέσα μεταφοράς. Την κάρτα αυτή την προμηθεύεστε σίγουρα από σταθμό τρένου. Αν υπάρχει και άλλη υπηρεσία, αυτό δεν το γνωρίζω. Όταν την αποκτήσετε ζητείστε την ίδια στιγμή να σας την ενεργοποιήσουν και για το τρένο, επειδή μπορεί να χρειαστεί να ταξιδέψετε με τρένο σε άλλη πόλη. Και μην ξεχνάτε να την "χτυπάτε" όταν ανεβαίνετε και όταν κατεβαίνετε. Ειδικά στο τρένο μπορεί να χάσετε 20 ευρώ τζάμπα και βερεσέ.


Τώρα, όσον αφορά την εργασία. Είπαμε, ψάχνετε καθ' όλο το διάστημα. Προσπαθήστε να κλείσετε όσο το δυνατόν πιο πολλές συνεντεύξεις. Βγείτε στο δρόμο και ρωτήστε, μπείτε σε μαγαζιά, μη διστάζετε να ρωτήσετε οπουδήποτε. Εγώ τη δουλειά τη βρήκα επειδή μπήκα σε μαγαζί και ρώτησα και έτυχε να ψάχνουν. Μέχρι τότε όμως είχα φάει πόρτα από όλους. Μπείτε ακόμα και στα τοπικά γραφεία ευρέσεως εργασίας. Τα περισσότερα ζητάνε Ολλανδικά, αλλά μπορεί να σταθείτε τυχεροί. Γνωρίζω ότι τα γραφεία Tempo και Olympia δίνουν στην TNT κόσμο που δεν ξέρει Αγγλικά και τους χρησιμοποιεί σαν ταχυδρόμους. Επίσης ανακατευτείτε λίγο και με τους ντόπιους. Γνωρίστε γείτονες, καταστηματάρχες, γενικά κινηθείτε στους ρυθμούς τους. Όποτε σας δοθεί ευκαιρία καθίστε ακόμα και για καφέ. Μιλήστε τους, πείτε τους την ιστορία σας και τουλάχιστον θα σας συμπαθήσουν από την προσπάθεια που έχετε κάνει και μόνο. Κάποιες πόλεις μπορεί να διοργανώνουν εκδηλώσεις για τους expats. Εμείς εδώ συμμετείχαμε σε μια ξενάγηση-καλωσόρισμα , στο οποίο γνωρίσαμε και ορισμένους από άλλες χώρες. Σε αυτή ακριβώς την εκδήλωση έμαθα για τα γραφεία που ανέφερα πιο πάνω.

Κλείνοντας θέλω να αναφερθώ στα του ΟΑΕΔ μιας και το έχω δει και σαν θέμα εδώ μέσα και επειδή με απασχόλησε και εμένα. Το επίδομα ανεργίας μπορεί να είναι κάπως σεβαστό ποσό μιας και μπορεί σε έναν εργένη να καλύψει ακόμα και το ενοίκιο του σε κάποιο δωμάτιο, ωστόσο μπορεί κάποιος να το πάρει μόνο μέχρι τρεις μήνες αφού φύγει από Ελλάδα και σαν να μην έφτανε αυτό, θα πρέπει να πηγαίνει ο ίδιος να το παραλαμβάνει αυτοπροσώπως κάθε μήνα. Αυτό σημαίνει πως στην ουσία θα πρέπει κάποιος να πηγαίνει στην Ελλάδα 1 φορά το μήνα για να παίρνει κάπου στα 200 ευρώ, μιας και τα υπόλοιπα θα του φύγουν στα εισιτήρια. Αν κάποιος θεωρεί ότι τον συμφέρει, μπορεί να κάνει αυτό και μόνο για 3 μήνες. Κάποια στιγμή ρώτησα αν μπορεί κάποιος να τα πάρει τα χρήματα αναδρομικά και μου είπαν ότι μπορεί μόνο για έναν μήνα. Δηλαδή να μην πάει να τα πάρει για έναν μήνα και να πάρει μαζεμένους 2 μήνες τον επόμενο. Και επίσης εννοείται πως δεν μεταφέρεται το επίδομα ανεργίας από κάποια άλλη χώρα.

Α, όσον αφορά τα επιδόματα, από όσα μας έχουν πει μέχρι στιγμής και από όσα έχουμε περάσει μέχρι σήμερα, για να πάρει κάποιος ένα επίδομα, θα πρέπει να εργάζεται 1 χρόνο. Δεν είμαι 100% σίγουρος για αυτό, αλλά 2 φορές μας αρνήθηκαν επίδομα για αυτό το λόγο. Και να έχετε υπ΄όψιν πως για κάποιο επίδομα θα πρέπει να προσκομίσετε αρκετά χαρτιά. Αν κάποιος π.χ. έχει πάρει δάνειο στην Ελλάδα, θα πρέπει να τους πάει στοιχεία των 3 τελευταίων μηνών, μεταφρασμένα εννοείται. Γενικά θέλουν να γνωρίζουν τα πάντα για εσάς όσον αφορά τα οικονομικά σας.

Πιστεύω όσα έγραψα να λύνουν κάποιες απορίες και να μη δημιουργήσουν καινούριες :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Μισθοί - Πληρωμές

Η πλειοψηφία των εργαζομένων αναχωρούν για την Ολλανδία για να κερδίσουν χρήματα, και ως εκ τούτου αυτό που μετράει περισσότερο είναι οι πληρωμές για εργασία εκεί.
Τα χρήματα που μπορείτε να κάνετε εξαρτάται από τον κλάδο που εργάζεστε, τη θέση και τον αριθμό των ωρών. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από ένα σταθερό μισθό bruto που στο ελάχιστο επίπεδο είναι 1335 ευρώ ανά μήνα.

Για μια δουλειά, ανειδίκευτοι εργάτες που προσλαμβάνονται από Qbis κάνουν μεταξύ 800 και 1200 ευρώ ανά μήνα. Αυτή είναι η αμοιβή για 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας μετά από το ενοίκιο, ασφάλιση και φόρους, αλλά δεν περιλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσης. Οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι, ανάλογα με το επάγγελμά τους πληρώνονται μεταξύ 1000 και 2000 ευρώ ανά μήνα μετά το ενοίκιο, ασφάλιση και τους φόρους, χωρίς τα έξοδα διαβίωσης. Ορισμένοι εργαζόμενοι, εκτός από το μισθό έχουν έξοδα μεταφοράς που τους καλύπτονται. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι οι neto (στο χέρι) μισθοί για τους Ολλανδούς εργαζομένους είναι υψηλότεροι.

Εκτός από το μισθό για την εργασία σας στην Ολλανδία, επίσης θα πληρωθείτε για όφελος των διακοπών. Ο ρυθμός για την πληρωμή αυτή εκτιμάται ωριαία: κάθε ώρα εργασίας συμβάλλει στην καταβολή των διακοπών. Ανάλογα με το γραφείο ευρέσεως εργασίας το όφελος των διακοπών μπορεί να καταβληθεί για  διακοπές που παίρνετε σχεδόν δύο φορές το χρόνο, συνήθως τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο.

Πώς μπορείτε να πληρώνεστε στην Ολλανδία;
Οι συνεργάτες μας στην Ολλανδία θα πληρώνουν για τις ώρες εργασίας. Ανάλογα με το γραφείο ευρέσεως εργασίας μπορείτε να πληρώνεστε κάθε εβδομάδα, μία φορά σε δύο εβδομάδες ή μία φορά σε τέσσερις εβδομάδες. Ο μισθός μετά την αφαίρεση του ενοικίου, των ασφαλειών και των φόρων που καταβάλλονται για την κυβέρνηση στη συνέχεια μεταφέρεται στον τραπεζικό λογαριασμό, Ελληνικο ή Ολλανδικό, που θα δηλώσετε.

Για να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε μια ολλανδική τράπεζα θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για Αριθμό BSN, με διεύθυνση κατοικίας και την σύμβαση με τον ολλανδικό οργανισμό που απασχολείστε. Μπορεί να σας πάρει 3-4 εβδομάδες για να ανοίξετε ένα ολλανδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Γιατί οι νέοι πληρώνονται λιγότερο;

Σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο οι νέοι μέχρι 23 ετών αμείβονται λιγότερο. Το επιχείρημα πίσω από αυτό είναι ότι τα έξοδα των νέων σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους είναι χαμηλότερα. Όσο νεώτερος ο εργαζόμενος τόσο λιγότερα χρήματα που πληρώνεται ανά ώρα.
Ανάλογα με την ηλικία και το γραφείο ευρέσεως εργασίας ο μηνιαίος μισθός των νέων εργαζομένων που προσλαμβάνονται από Qbis κυμαίνεται μεταξύ 500 και 800 ευρώ μετά το ενοίκιο, ασφάλιση και φόρους.

Σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα της επαγγελματικής πρακτικής, πληρώνονται περίπου 140 ευρώ την εβδομάδα μετά τα έξοδα ενοικίου, ασφάλιση και φόρους. Καθώς η πληρωμή για την εργασία στην Ολλανδία και οι όροι πληρωμής εξαρτώνται από τον ολλανδικό οργανισμό απασχόλησης και συζητούνται λεπτομερώς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης σας με συμβούλους της Qbis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Αριθμός BSN
Τι είναι ένας αριθμός BSN;

Αν θέλετε να εργάζεστε νόμιμα στις Κάτω Χώρες, θα πρέπει να εγγραφείτε στην ολλανδική φορολογική διοίκηση Belastingdienst, όπου θα πρέπει να σας εκδώσει Αριθμό BSN, επίσης γνωστό ως Burgerservicenummer ή Sofi Αριθμό. Αυτός ο αριθμός χρειάζεται για να είστε σε θέση να εργάζεστε νόμιμα στη χώρα, να πληρώσετε φόρους στην κυβέρνηση και να πάρετε επιστροφές, επίσης, όταν γίνεται εκτίμηση της εργασίας που σχετίζεται με πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, κλπ. Αυτός ο αριθμός έχει εκδοθεί για μια ζωή.

Πώς να πάρετε μια BSN;

Αν ταξιδεύετε με Qbis, το εργοδοτικό πρακτορείο στην Ολλανδία θα αναλάβει τη φροντίδα του BSN. Μόλις φτάσετε στην Ολλανδία η ταυτότητα σας (διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας) και η διεύθυνση κατοικίας σας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Γραφείο Φορολογικής Διοίκησης. Μόλις γίνει αυτό, μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε. Ανάλογα με τις διαδικασίες απασχόλησης εντός του οργανισμού ορισμένοι εργαζόμενοι θα πάρετε μια BSN την ίδια ημέρα, άλλοι ίσως πρέπει να περιμένουν μια-δυο εβδομάδες. Αν αρχίσετε να εργάζεστε πριν έχετε λάβει ένα BSN, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ένας υψηλότερος φορολογικός συντελεστής θα ισχύει, αλλά μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιστροφή φόρου το επόμενο έτος. Εάν πηγαίνετε στις Κάτω Χώρες μόνοι σας, τότε θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για ένα BSN στο πλησιέστερο ΔΟΥ Διοίκησης. Θα πρέπει να υποβάλετε ένα έγγραφο ταυτότητας και να αναφέρετε τη διεύθυνση κατοικίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό BSN και πώς να το πάρετε από την ολλανδική Φορολογική Διοίκηση παρακαλώ πηγαίνετε στο www.belastingdienst.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------


Νεοφερμένος στην Ολλανδία Ευρωπαίοι εργαζόμενοι μετανάστες


Νεοφερμένος στην Ολλανδία Ευρωπαίοι εργαζόμενοι μετανάστες

Τι πρέπει να ρυθμίσετε αμέσως

 Αμέσως μετά την άφιξή σας στην Ολλανδία θα πρέπει να τακτοποιήσετε κάποιες σημαντικές εκκρεμότητες Εγγραφείτε ως κάτοικος της Ολλανδίας Στην Ολλανδία χρειάζεστε έναν αριθμό φορολογικού μητρώου σας (BSN) για να μπορείτε να εργαστείτε. Επίσης και εάν αγοράσετε η ενοικιάσετε μία κατοικία, γράψετε τα παιδιά σας στο σχολείο ή πάτε στον οικογενειακό γιατρό ή στο νοσοκομείο χρειάζεστε αυτόν τον αριθμό. Αυτόν το αριθμό τον παίρνετε εάν γραφείτε στο δημοτολόγιο του δήμου. Η εγγραφή σας στο δήμο είναι δωρεάν. Μπορείτε να γραφείτε ως κάτοικος (δημότης) ή ως προσωρινός κάτοικος (μη δημότης). Με την εγγραφή σας ως κάτοικος (δημότης) της Ολλανδίας αποκτάτε διάφορα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Παραδείγματος χάριν την υποχρέωση να πληρώνετε δημοτικά τέλη και το δικαίωμα για χρηματικό βοήθημα ενοικίου, την εγγραφή σας σε έναν στεγαστικό συνεταιρισμό και μπορείτε να γράψετε τα παιδιά σας σε ένα σχολείο. Εάν θα παραμείνετε στην Ολλανδία λιγότερο από 4 μήνες Εάν θα παραμείνετε στην Ολλανδία λιγότερο από 4 μήνες, τότε μπορείτε να εγγραφείτε ως προσωρινός κάτοικος (μη δημότης). Αυτό είναι δυνατόν σε έναν από τους 18 δήμους, οι οποίοι έχουν για αυτό το λόγο έναν ειδικό γκισέ. Εάν ο σύντροφό σας και τα παιδιά σας θα μείνουν στην Ολλανδία, μπορούν να εγγραφούν και αυτοί. Να πάρετε μαζί σας ένα έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας εάν πάτε να εγγραφείτε. Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή ως προσωρινού κατοίκου (μη δημότη) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.government.nl/issues/foreignnationals-working-in-the-netherlands/residence-permits-and the-registration-of-foreign-workers.

  Θέλετε να παραμείνετε στην Ολλανδία για χρονικό διάστημα πάνω των 4 μηνών; 

Τότε θα πρέπει να εγγραφείτε ως κάτοικος (δημότης) στον δήμο όπου μένετε. Αυτό πρέπει να γίνει εντός 5 ημερών από την ημέρα άφιξής σας στην Ολλανδία. Είστε ήδη γραμμένος ως προσωρικός κάτοικος (μη δημότης) και παραμένετε ήδη πάνω από 4 μήνες στην Ολλανδία; Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ενημερώσετε για αυτό, το συντομότερο δυνατόν τον δήμο όπου μένετε αυτήν τη στιγμή. Εάν ο/η σύντροφός σας ή τα παιδιά σας μένουν εδώ τότε θα πρέπει να εγγραφούν και εκείνοι και για αυτόν το λόγο να έρθουν μαζί σας στο δημαρχείο. Στο δημαρχείο θα προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα: • Για κάθε άτομο το οποίο θα πραγματοποιήσει εγγραφή: ένα έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας. • Συμφωνητικό μίσθωσης ή αγοράς της οικίας σας στην Ολλανδία. • Σας φιλοξενεί κάποιος; Τότε το εν λόγω άτομο θα πρέπει να συντάξει και να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι μένετε σε αυτόν ή σε αυτήν. Προσκομίστε επίσης μια φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας του ατόμου που σας φιλοξενεί. Πρόκειται να μετακομίσετε Εάν είστε εγγραμμένος ως κάτοικος (δημότης) της Ολλανδίας και μετακομίσετε πίσω στη χώρα προέλευσή σας, τότε πρέπει να ενημερώσετε το δήμο σας για αυτό. Αυτό δεν χρειάζεται εάν είστε εγγραμμένος ως προσωρινός κάτοικος (μη δημότης). Και στις δύο περιπτώσεις κρατάτε τον Ολλανδικό αριθμό φορολογικού μητρώου (BSN), τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάλι στο μέλλον. Εάν μετακομίσετε σε άλλο δήμο μέσα στην Ολλανδία, τότε πρέπει να εγγραφείτε στον νέο σας δήμο. Εάν μετακομίσετε μέσα στον ίδιο δήμο, τότε πρέπει επίσης να ενημερώσετε το δήμο. Κλείστε μια ασφάλεια υγείας Εάν διαμένετε ή εργάζεστε στην Ολλανδία έχετε την υποχρέωση βάσει νόμου να συνάψετε μόνοι σας μια Ολλανδική ασφάλεια υγείας. Η ασφάλεια καλύπτει ένα μέρος των δαπανών του οικογενειακού γιατρού, των φαρμάκων και της νοσοκομειακής περίθαλψης. Διαθέτετε ήδη μια ασφάλεια υγείας στην χώρα προέλευσής σας; Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να
συνάψετε μια ασφάλεια υγείας στην Ολλανδία. Συνάπτετε μια ασφάλεια υγείας σε έναν ασφαλιστικό φορέα. Το βασικό πακέτο ασφάλισης είναι σε κάθε ασφαλιστικό φορέα το ίδιο, αλλά οι εισφορές μπορεί να διαφέρουν από ασφαλιστικό φορέα σε ασφαλιστικό φορέα. Επιπλέον, μπορείτε να σκεφτείτε να συνάψετε μια πρόσθετη ασφάλεια. Τις εισφορές τις καταβάλλετε εσείς. Τα παιδιά έως 18 ετών συνασφαλίζονται δωρεάν. Μερικοί εργοδότες έχουν μία συλλογική ασφάλεια περίθαλψης για όλους τους εργαζομένους τους. Εσείς μπορείτε να γίνεται μέλος της. Ρωτήστε τον εργοδότη σας για αυτό. Φροντίστε να έχετε στην κατοχή σας το ασφαλιστήριο και τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια. Είστε εδώ μόνο για δουλειά; Και θα μείνετε λιγότερο από 4 μήνες; Τότε δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ως κάτοικος (δημότης) στο δήμο του τόπου όπου μένετε. Ο ασφαλιστικός φορέας θα ζητήσει τότε μία δήλωση του εργοδότη σας. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την ασφάλεια υγείας: www.zorgverzekeringslijn.nl. Βλ. επίσης τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει όταν εσείς δεν ασφαλιστείτε: www.cvz.nl/verzekering/onverzekerden. 

Εάν το εισόδημά σας δεν είναι πολύ ψηλό, τότε ενδέχεται ένα μέρος των δαπανών για την ασφάλεια υγείας σας να το πάρετε πίσω. Αυτό λέγεται « βοήθημα» . Βλ. για περισσότερες πληροφορίες: www.toeslagen.nl.

 Νόμιμη παραμονή στην Ολλανδία Νόμιμη διαμονή στην Ολλανδία

 Έχετε την υπηκοότητα μιας χώρας, που ανήκει στην ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή της Ελβετίας; Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα χρειαστείτε μια άδεια παραμονής για να παραμείνετε ή να εργαστείτε στην Ολλανδία. Το διαβατήριό (ή δελτίο ταυτότητάς) σας εκείνης της χώρας αποτελεί απόδειξη νόμιμης διαμονής στην Ολλανδία και σας επιτρέπει να εργαστείτε εδώ. Μια εξαίρεση ισχύει για άτομα τα οποία έχουν την κροατική υπηκοότητα. Δεν τους επιτρέπεται η εργασία χωρίς άδεια εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επίσης στην παράγραφο ‘Εργασία στην Ολλανδία’. Οι Κροάτες μπορούν να κάνουν αίτηση για έγγραφο διαμονής που θα αποτελεί απόδειξη νόμιμης διαμονής. Όμως δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν έχετε την υπηκοότητα των άνω αναφερόμενων χωρών; Τότε θα πρέπει πάντα να υποβάλετε μια αίτηση άδειας παραμονής στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης (IND) για να παραμείνετε και να εργαστείτε στην Ολλανδία. Επίσης στην περίπτωση που είστε π.χ. παντρεμένος/η με Ολλανδό/Ολλανδέζα ή με κάποιον/κάποια οποιασδήποτε άλλης υπηκοότητας της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε επίσης την ιστοσελίδα www.ind.nl

Εργασία στην Ολλανδία 

Ministry of Social Affairs and Employment New in the Netherlands | 3 συνάψετε μια ασφάλεια υγείας στην Ολλανδία. Συνάπτετε μια ασφάλεια υγείας σε έναν ασφαλιστικό φορέα. Το βασικό πακέτο ασφάλισης είναι σε κάθε ασφαλιστικό φορέα το ίδιο, αλλά οι εισφορές μπορεί να διαφέρουν από ασφαλιστικό φορέα σε ασφαλιστικό φορέα. Επιπλέον, μπορείτε να σκεφτείτε να συνάψετε μια πρόσθετη ασφάλεια. Τις εισφορές τις καταβάλλετε εσείς. Τα παιδιά έως 18 ετών συνασφαλίζονται δωρεάν. Μερικοί εργοδότες έχουν μία συλλογική ασφάλεια περίθαλψης για όλους τους εργαζομένους τους. Εσείς μπορείτε να γίνεται μέλος της. Ρωτήστε τον εργοδότη σας για αυτό. Φροντίστε να έχετε στην κατοχή σας το ασφαλιστήριο και τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια. Είστε εδώ μόνο για δουλειά; Και θα μείνετε λιγότερο από 4 μήνες; Τότε δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ως κάτοικος (δημότης) στο δήμο του τόπου όπου μένετε. Ο ασφαλιστικός φορέας θα ζητήσει τότε μία δήλωση του εργοδότη σας. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την ασφάλεια υγείας: www.zorgverzekeringslijn.nl. Βλ. επίσης τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει όταν εσείς δεν ασφαλιστείτε: www.cvz.nl/verzekering/onverzekerden. Εάν το εισόδημά σας δεν είναι πολύ ψηλό, τότε ενδέχεται ένα μέρος των δαπανών για την ασφάλεια υγείας σας να το πάρετε πίσω. Αυτό λέγεται « βοήθημα» . Βλ. για περισσότερες πληροφορίες: www.toeslagen.nl. Νόμιμη παραμονή στην Ολλανδία Νομιμή διαμονή στην Ολλανδία Έχετε την υπηκοότητα μιας χώρας, που ανήκει στην Ευρωπαïκή Ένωση (ΕΕ) ή του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή της Ελβετίας; Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα χρειαστείτε μια άδεια παραμονής για να παραμείνετε ή να εργαστείτε στην Ολλανδία. Το διαβατήριό (ή δελτίο ταυτότητάς) σας εκείνης της χώρας αποτελεί απόδειξη νόμιμης διαμονής στην Ολλανδία και σας επιτρέπει να εργαστείτε εδώ. Μια εξαίρεση ισχύει για άτομα τα οποία έχουν την κροατική υπηκοότητα. Δεν τους επιστρέπεται η εργασία χωρίς άδεια εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επίσης στην παράγραφο ‘Εργασία στην Ολλανδία’. Οι Κροάτες μπορούν να κάνουν αίτηση για έγγραφο διαμονής που θα αποτελεί απόδειξη νόμιμης διαμονής. Όμως δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν έχετε την υπηκοότητα των άνω αναφερόμενων χωρών; Τότε θα πρέπει πάντα να υποβάλετε μια αίτηση άδειας παραμονής στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης (IND) για να παραμείνετε και να εργαστείτε στην Ολλανδία. Επίσης στην περίπτωση που είστε π.χ. παντρεμένος/η με Ολλανδό/Ολλανδέζα ή με κάποιον/κάποια οποιασδήποτε άλλης υπηκοότητας της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε επίσης την ιστοσελίδα www.ind.nl Εργαζόμενοι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελβετία μπορούν να έρθουν να εργαστούν στην Ολλανδία χωρίς άδεια παραμονής. Ο εργοδότης τους δεν χρειάζεται μία άδεια εργασίας. Για πολίτες της Κροατίας ισχύει ότι δεν επιτρέπεται να εργαστούν χωρίς άδεια εργασίας. Προετοιμασία για τον ερχομό σας στην Ολλανδία Έχετε σκοπό να πάτε να εργαστείτε ή να ζήσετε στην Ολλανδία; ΟEURES είναι ένας Ευρωπαϊκός οργανισμός που μπορεί να σας βοηθήσει για αυτό. ΟEURES παρέχει πληροφορίες για την Ολλανδική αγορά εργασίας, κενές θέσεις εργασίας, την τοποθέτη- ση ενός βιογραφικού σημειώματος, συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, επικοινωνία με συμβούλους του EURES και (μεταβατικά μέτρα) που αφορούν την ελεύθερη κίνηση προσώπων μέσα στην Ευρώπη. Βλ. γι΄αυτό: www.ec.europa.eu/eures. Στην ιστοσελίδα: www.werk.nl/eures θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για να ψάξετε για εργασία, για την αγορά εργασίας, για την υποβολή χαρτιών για μία θέση, για την υποστήριξη από τον οργανισμό που πληρώνει τα επιδόματα εργαζομένων (UWV)και σχετικά με τη ζωή. Μισθωτή απασχόληση Αριθμός εξυπηρέτησης του πολίτη/Αριθμός φορολογικού μητρώου Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στην Ολλανδία χρειάζεστε Α.Φ.Μ. Λαμβάνετε τον Α.Φ.Μ. σας αμέσως μετά την εγγραφή σας στο δήμο. Δεν έχετε ακόμα εγγραφεί σε κάποιο δήμο; Τότε πραγματοποιήστε την εγγραφή σας. Εργασία μέσω γραφείου ευρέσεως εργασίας Θα δουλέψετε στην Ολλανδία μέσω γραφείου ευρέσεως εργασίας; Τότε πρέπει το γραφείο ευρέσεως εργασίας να είναι εγγεγραμμένο στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε. Ελέγξτε επίσης εάν το γραφείο εύρεσης εργασίας σας είναι πιστοποιημένο (εγκεκριμένο) από το Φορέα Πιστοποίησης Εργασίας «Stichting Normering Arbeid (SNA)». Στην περίπτωση αυτή έχετε περισσότερη σιγουριά ότι εργάζεστε μέσω ενός αξιόπιστου γραφείου ευρέσεως εργασίας. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες www.kamervankoophandel.nl και www.normeringarbeid.nl. Ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας μπορεί να είναι μέλος ενός κλάδου/οργανισμού. Αυτός ελέγχει τα μέλη του εάν τηρούν τη Εδώ θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας ως εργαζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας

συλλογική σύμβαση εργασίας (ΣΣΕ) και επιβάλλει κριτήρια ποιότητας στα μέλη του. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα βρείτε στις ιστοσελίδες www.abu.nl, www.nbbu.nl και www.via-eu.com . Εάν πληρώνεστε ως εργαζόμενος μέσω γραφείου ευρέσεως εργασίας λιγότερο απ΄ότι καθορίζει η συλλογική σύμβαση εργασίας, τότε επικοινωνήστε με το SNCU (Ίδρυμα τήρησης της συλλογικής σύμβασης εργασίας για εργαζομένους μέσω γραφείου ευρέσεως εργασίας, www.sncu.nl) 0800-7008). Μισθός Εργάζεστε σε μια Ολλανδική εταιρεία; Τότε λαμβάνετε αποδοχές από τον εργοδότη σας. Ο εργοδότης σας καταβάλλει επίσης φόρο και ασφαλιστικές εισφορές για λογαριασμό σας. Αυτά τα ποσά παρακρατούνται από τον εργοδότη σας από τις ακαθάριστες αποδοχές σας και στη συνέχεια τα αποδίδει στην Εφορία. Γι’ αυτόν το λόγο οι καθαρές αποδοχές σας είναι πιο χαμηλές από τις ακαθάριστες αποδοχές. Για τα εν λόγω ποσά θα πρέπει να σας ενημερώσει ο εργοδότης σας μέσω μιας μισθοδοτικής κατάστασης.

 Οι περισσότερες εταιρείες υπάγονται σε μια συλλογική σύμβαση εργασίας (ΣΣΕ).

 Μια ΣΣΕ αποτελείται από συμφωνίες σχετικά με τους όρους εργασίας μεταξύ των εργοδοτών και των σωματείων, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους εργοδότες και τους εργαζομένους σε έναν κλάδο, άρα και για εσάς, ως εργαζόμενο από το εξωτερικό. Επίσης το ύψος των αποδοχών , το επίδομα αδείας και η συνήθης εργάσιμη εβδομάδα αναφέρονται στη ΣΣΕ. Επιθυμείτε να μάθετε εάν η εταιρεία σας υπάγεται σε μια ΣΣΕ; Τότε ζητήστε πληροφορίες από τον εργοδότη σας ή επικοινωνήστε με ένα σωματείο. Ο εργοδότης σας πρέπει να σας πληρώσει τον μισθό και το επίδομα αδείας που καθορίζει η ΣΣΕ. Εάν δεν υπάρχει ΣΣΕ τότε πρέπει ο εργοδότης σας να σας πληρώσει τουλάχιστον τον κατώτατο νόμιμο μισθό και το κατώτατο νόμιμο επίδομα αδείας. Δεν επιτρέπεται στον εργοδότη σας να σας καταβάλλει λιγότερα χρήματα από αυτό το ποσό. Για εργαζόμενους κάτω των 23 ετών ισχύει χαμηλότερος μισθός συγκριτικά με τις αποδοχές των εργαζομένων άνω των 23. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες www.government.nl/issues/minimum-wage ή www.inspectieszw.nl. Εάν σας καταβάλλουν λιγότερα χρήματα από τον κατώτατο μισθό, τότε επικοινωνήστε με την Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης (www.inspectieszw.nl) 0800-5151). 

Εάν λαμβάνετε ως προσωρινά απασχολούμενος λιγότερα χρήματα από αυτά που ορίζονται στη ΣΣΕ, τότε επικοινωνήστε με τον SNCU (Οργανισμός Τήρησης ΣΣΕ για προσωρινά απασχολούμενους) (www.sncu.nl) 0800-7008). Σας έχει προσλάβει ο εργοδότης σας και λαμβάνετε λιγότερα χρήματα από αυτά που ορίζονται στη ΣΣΕ; Τότε επικοινωνήστε με ένα σωματείο. Ωράριο εργασίας O εργοδότης σας δεν επιτρέπεται να σας επιβάλει να εργάζεστε πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπονται οι υπερωρίες. Επιτρέπεται να εργάζεστε το πολύ 12 ώρες ανά βάρδια και την εβδομάδα το πολύ 60 ώρες, ποτέ παραπάνω. Ενδιάμεσα δικαιούστε ένα ή περισσότερα μικρά διαλείμματα. Εργάζεστε τη νύχτα; Τότε δεν επιτρέπεται να εργάζεστε κατά μέσο όρο πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες: www.inspectieszw.nl. 

Εάν σας επιβάλλουν να εργάζεστε πλέον του ωραρίου σας, τότε θα πρέπει να το αναφέρετε στην Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, τηλ. 0800-5151. Ασφαλής χώρος εργασίας Ο εργοδότης σας πρέπει να φροντίζει για ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον. Σε περιπτώσεις επικίνδυνων επαγγελμάτων ο εργοδότης σας πρέπει να φροντίζει για τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. Για παράδειγμα, για τη χρήση ειδικού ρουχισμού, κράνους ή γυαλιών ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει εσάς με τα εν λόγω έξοδα. 

Η εργασία σε εργοτάξια, στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών και η εργασία με χημικά και επικίνδυνα υλικά (όπως ο αμίαντος) συνεπάγεται κάποιους συγκεκριμένους κινδύνους. Γι’ αυτό ισχύουν ειδικές προδιαγραφές που πρέπει να προστατεύσουν την ασφάλεια και την υγεία σας. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες www.inspectieszw.nl. Εάν θεωρείτε ότι σας επιβάλλουν να εκτελείτε επικίνδυνες εργασίες, τότε θα πρέπει να το αναφέρετε στην Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, τηλ. 0800-5151. Εκμετάλλευση Δυστυχώς στην Ολλανδία συμβαίνει να πέφτουν εργαζόμενοι μετανάστες θύματα των εργοδοτών.

  Γι΄ αυτό προσέχετε καλά τι υπογράφετε! 

Μπορεί να υπάρχει θέμα εκμετάλλευσης όταν αντιμετωπίζετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: υπερβολικά χαμηλές αμοιβές, βαριές ή ανασφάλιστες συνθήκες εργασίας, παραπλάνηση, εκφοβισμός, περιορισμός της ελευθερίας και εξάρτηση από τον εργοδότη. Στην προκειμένη περίπτωση είναι επίσης σημαντικό να το αναφέρετε στην Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης ( τηλ. 0800-5151) ή ανώνυμα στο Meld Misdaad Anoniem (τηλ. 0800-7000). Τα θύματα μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό FairWork (τηλ. 020-7600809). Σωματείο Ως εργαζόμενος μπορείτε να γίνετε μέλος ενός σωματείου. Αυτό προωθεί τα συμφέροντά σας απέναντι στον εργοδότη. Επιπλέον, μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί για πληροφορίες σχετικά με την ΣΣΕ σας, για βοήθεια στην συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης και για νομική συμπαράσταση σε περίπτωση προβλημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα σωματείο, για παράδειγμα με το FNV (www.fnv.nl) ή το CNV (www.cnv.nl). Φορολογική δήλωση Στην Ολλανδία πρέπει να πληρώσετε φόρο επί των εισοδημάτων σας. Εάν έχετε μισθωτή απασχόληση τότε ο εργοδότης σας παρακρατεί ένα ποσό από τις αποδοχές σας. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να πληρώνετε επιπλέον φόρο σε ετήσια βάση. Στην εν λόγω περίπτωση μπορείτε να υποβάλετε μια δήλωση. Κάθε έτος πρέπει πριν την 1η Απριλίου να δηλώνετε τα εισοδήματά σας κατά το προηγούμενο έτος στην Εφορία. Εάν έχετε πληρώσει παραπάνω φόρο, θα προκύψει επιστροφή χρημάτων. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες www. belastingdienst.nl, τηλεφωνήστε στην Εφορία (0800-0543) ή στην Εφορία Εξωτερικού (+31 (0)55-5385385). Φροντίστε να παραλάβετε τυχόν επίδομα από την Εφορία στον δικό σας Ministry of Social Affairs and Employment New in the Netherlands | 5 τραπεζικό λογαριασμό. Βλ. για αυτό www.toeslagen.nl. 

Εάν αποχωρήσετε από την Ολλανδία, τότε διακόψτε εγκαίρως τα ζητούμενα επίδομα. Ανεργία, ασθένεια ή ανικανότητα προς εργασία Διακόπτετε την εργασία σας στην Ολλανδία και παραμένετε στην Ολλανδία; Πιθανόν να επιστρέφετε στην χώρα προέλευσής σας; Έχετε μισθωτή απασχόληση ή είστε προσωρινά απασχολούμενος και χάνετε την εργασία σας χωρίς να φταίτε εσείς; Τότε ενδεχομένως να δικαιούστε επίδομα ανεργίας. Πρέπει σε κάθε περίπτωση κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 36 εβδομάδων να έχετε εργαστεί τουλάχιστον 26 εβδομάδες. Οι άνεργοι οι οποίοι λαμβάνουν το επίδομα είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν εργασία αλλού. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες για ένα επίδομα ανεργίας (WW) www.uwv.nl και www.uwv.nl/ internationaal.

 Όταν είστε άρρωστος, ο εργοδότης σας συνεχίζει να καταβάλει τον μισθό σας. Σε αυτήν την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να λάβετε έως και 2 ημέρες άνευ αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνετε κατά τη διάρκεια της ασθενείας σας το 70 τοις εκατό των αποδοχών σας. Όμως, αυτό εξαρτάται από ένα μέγιστο (το μέγιστο ημερομίσθιο). Ύστερα από 2 έτη ασθενείας εξετάζεται εάν δικαιούστε επίδομα ανικανότητας για εργασία βάσει του Νόμου περί Εργασίας και Εισοδήματος σύμφωνα με την ικανότητα για εργασία (WIA). Είστε άρρωστος και δεν έχετε εργοδότη (για παράδειγμα επειδή είστε προσωρινά απασχολούμενος χωρίς μία μόνιμη σύμβαση με το γραφείο ευρέσεως εργασίας) τότε μπορείτε να λάβετε «επίδομα ασθενείας» βάσει του Νόμου περί χορήγησης επιδόματος ασθενείας. Βλ. επίσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω νόμο και το Νόμο περί Εργασίας και Εισοδήματος σύμφωνα με την ικανότητα για εργασία: www.uwv.nl και www.uwv.nl/internationaal.

 Εάν επιθυμείτε να δικαιούστε κοινωνικές παροχές στην Ολλανδία (για παράδειγμα εάν ζητήσετε ένα επίδομα κοινωνικής πρόνοιας) στην Ολλανδία, τότε συνιστάται να ζητήσετε στην IND εάν αυτό θα επηρεάσει το δικαίωμα της παραμονής σας στη χώρα.

 Βλ. για περισσότερες πληροφορίες κάτω από τον τίτλο: Διακοπή νόμιμης παραμονής στην Ολλανδία. Εργασία ως ελεύθερος επαγγελματίας Εμπορικό Επιμελητήριο Εάν ξεκινήσετε την δική σας εταιρεία, τότε εγγραφείτε στο Εμπορικό Επιμελητήριο. Αυτό κατά κανόνα γίνεται κατόπιν ραντεβού. Η εγγραφή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ του χρονικού διαστήματος μίας εβδομάδας πριν την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησής σας και μιας εβδομάδας μετά. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες: www.kamervankoophandel.nl. 

Εφορία Θα εργάζεστε στην Ολλανδία ως ελεύθερος επαγγελματίας; 

Τότε μπορείτε να ζητήστε μια Βεβαίωση Σχέσης Εργασίας (VAR) από την Ολλανδική Εφορία. Με αυτήν τη βεβαίωση η Εφορία σας γνωρίζει πώς κρίνει την κατάστασή σας. Σε κάποιες περιπτώσεις η Εφορία σας θεωρεί εργαζόμενο. Οι εντολείς σας πρέπει τότε να αποδώσουν φόρο και ασφαλιστικές εισφορές για λογαριασμό σας. Εάν εργάζεστε ως ελεύθερος επαγγελματίας, τότε θα πρέπει μόνος σας να καταβάλλετε τον φόρο και τις ασφαλιστικές σας εισφορές. Κάθε έτος πρέπει να δηλώνετε πριν την 1η Απριλίου τα εισοδήματά σας κατά το προηγούμενο έτος στην Εφορία. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες www.belastingdienst.nl, τηλεφωνήστε στην Εφορία (0800-0543) ή στην Εφορία Εξωτερικού (+31(0)55-5385385). Διαμονή στην Ολλανδία Εδώ θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας σχετικά με τη διαμονή στην Ολλανδία. 

Δελτίο ταυτότητας

 Στην Ολλανδία πρέπει να μπορείτε να αποδείξετε ποιος είστε. Για αυτόν τον λόγο είστε υποχρεωμένος να διαθέτετε ένα έγκυρο δελτίο ταυτότητας. Αυτό μπορεί να είναι το διαβατήριό σας ή μια ταυτότητα. Μην καταθέσετε ποτέ το διαβατήριό σας ή το δελτίο ταυτότητάς σας για φύλαξη στον εργοδότη σας ή στο γραφείο εύρεσης εργασίας.

 Στέγαση Εργάζεστε στην Ολλανδία αλλά ο εργοδότης σας δεν φροντίζει για τη στέγασή σας; 

Τότε θα πρέπει εσείς ο ίδιος να κανονίσετε το ζήτημα της στέγασής σας με το να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε μία κατοικία. Μπορείτε να νοικιάσετε από ιδιώτη ή από έναν στεγαστικό συνεταιρισμό. Προκειμένου να διαμείνετε σε μία ενοικιαζόμενη κατοικία ενός στεγαστικού συνεταιρισμού πρέπει να είσαστε γραμμένος σε έναν στεγαστικό συνεταιρισμό. Και το εισόδημά σας δεν πρέπει να είναι κάτω των 34.678 ευρώ . Πολλοί στεγαστικοί συνεταιρισμοί έχουν μεγάλες λίστες αναμονής. Επίσης μπορείτε να νοικιάσετε μία κατοικία από έναν ιδιώτη, παραδείγματος χάριν μέσω ενός μεσιτικού γραφείου. Εάν βρήκατε μία κατοικία πρέπει να εγγραφείτε στο δήμο ως κάτοικος του Δήμου.Βλ. «Εγγραφείτε ως κάτοικος της Ολλανδίας». Εδώ αναφέρεται επίσης τι πρέπει να κάνετε όταν μετακομίσετε.

 Είναι το ενοίκιο σας υψηλό και το εισόδημά σας χαμηλό;

 Τότε μπορείτε σε μερικές περιπτώσεις να λάβετε ένα βοήθημα για τα έξοδα μίσθωσης. Πρέπει όμως να είστε καταχωρημένος στο δήμο όπου μένετε. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες για βοηθήματα: www.toeslagen.nl. Επιπλέον μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιτροπή μίσθωσης με απορίες σχετικά με το ύψος του μισθώματός σας και τα δικαιώματά σας ως ενοικιαστή (www.huurcommissie.nl). Μένετε σε ένα κάμπινγκ ή πάρκο αναψυχής, ξενοδοχείο ή ξενώνα ειδικά για εργαζόμενους μετανάστες; Τότε υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί. Αυτοί μπορούν να διαφέρουν από δήμο σε δήμο. Πληροφορίες θα βρείτε στο δήμο σας.

Δημοτικά τέλη 

Στην περίπτωση που εσείς κανονίσετε το ζήτημα της στέγασής σας, πληρώνετε στο δήμο όπου παραμένετε τέλη (για παράδειγμα για αποχέτευση και απορρίμματα) και φόρους (για παράδειγμα για την ακίνητη περιουσία (OZB) και για τα τέλη ύδρευσης). Εάν σας έχει στεγάσει ο εργοδότης σας συζητήστε μαζί του ποιος πληρώνει τα τέλη. Το ύψος των εν λόγω τελών και φόρων διαφέρουν από δήμο σε δήμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με τον δήμο σας. Απορρίμματα Σε κάθε δήμο υπάρχουν κανόνες σχετικά με την συλλογή των οικιακών απορριμμάτων, μεγάλου όγκου απορριμμάτων, κλαδεμάτων, οικιακών συσκευών ή χημικών αποβλήτων. Ο δήμος μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με τους εν λόγω κανονισμούς. 

Μάθηση της ολλανδικής γλώσσας 

Είναι απαραίτητο να μάθετε Ολλανδικά. Για να μπορέσετε να μιλήσετε σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία, με τις δημόσιες υπηρεσίες, με το σχολείο των παιδιών σας ή με τους γείτονές σας. Θα έχετε επίσης περισσότερες πιθανότητες εύρεσης (άλλης) εργασίας. Μπορείτε επίσης να μάθετε Ολλανδικά μέσω αυτοδιδασκαλίας ή μέσω μαθημάτων σε μια τάξη. Ένας εθελοντής μπορεί να σας βοηθήσει με την εκμάθηση και την εξάσκηση. Στην αγορά υπάρχουν διάφορα πακέτα αυτοδιδασκαλίας. Με βιβλία, DVD, CD και internet. Για παράδειγμα το ‘Zelf starten met Nederlands’ (€ 75,50, τιμή Αυγούστου 2014) με υποστήριξη στα Πολωνικά, Ρουμάνικα και Βουλγαρικά. Ή το ‘Naar Nederland’ (€ 111,08, τιμή Αυγούστου 2014) με υποστήριξη μεταξύ άλλων στα Πορτογαλικά, Ισπανικά, Γαλλικά και Αγγλικά. Επισκεφτείτε επίσης τις ιστοσελίδες www.zelfstartenmetnederlands.nl ή www. naarnederland.nl ή (ηλεκτρονικά) βιβλιοπωλεία. Στη σελίδα www. oefenen.nl μπορείτε να μάθετε δωρεάν την Ολλανδική γλώσσα σε βασικό επίπεδο. Υπάρχει υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες. Ψάχνετε γλωσσικά μαθήματα σε τάξη; Ρωτήσετε στο δήμο σας ποιες δυνατότητες υπάρχουν. Ορισμένοι δήμοι μάλιστα προσφέρουν και αυτοί μαθήματα. Μπορείτε να ψάξετε και μόνος σας για μαθήματα μέσω της ιστοσελίδας www.taalzoeker. nl. Ρωτήστε και τον εργοδότη σας σχετικά με τις δυνατότητες παρακολούθησης προγραμμάτων γλωσσικής κατάρτισης. Ψάχνετε κάποιον που να θέλει να σας βοηθήσει με την εκμάθηση των Ολλανδικών; Στις ιστοσελίδες www.hetbegintmettaal.nl και www.taalzoeker.nl μπορείτε να βρείτε έναν τέτοιο εθελοντή.

 Εάν ήρθατε στην Ολλανδία μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012, τότε μπορείτε να δανειστείτε χρήματα από το Δημόσιο για να μάθετε Ολλανδικά, υπό ευνοϊκούς όρους. Θα πρέπει ωστόσο να παρακολουθήσετε μαθήματα σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που φέρει σήμανση. Βλέπε www.inburgeren.nl. 

Το αυτοκίνητό σας Θα πάρετε το αυτοκίνητό σας μαζί σας στην Ολλανδία και έχετε εγγραφεί ως κάτοικος Ολλανδίας; 

Τότε θα πρέπει να πληρώσετε φόρο μηχανοκίνητων οχημάτων [motorrijtuigenbelasting – (mrb)] και πιθανόν και μία εφάπαξ καταβολή για φόρο επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών [belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)]. Μπορείτε να το κάνετε αυτό υποβάλλοντας αίτηση για Ολλανδικό αριθμό κυκλοφορίας στην Κρατική Υπηρεσία Συγκοινωνιών [Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW, www.rdw.nl)]. Αφότου έχετε καταχωρίσει το αυτοκίνητό σας σε Ολλανδικό αριθμό κυκλοφορίας, θα λάβετε αυτόματα μήνυμα από τη Φορολογική υπηρεσία. Δεν θα καταχωρίσετε το αυτοκίνητό σας σε Ολλανδικό αριθμό κυκλοφορίας; Τότε, το αυτοκίνητό σας διατηρεί τον τρέχοντα αριθμό κυκλοφορίας και θα πρέπει ο ίδιος να κάνετε δήλωση για τους φόρους mrb και bpm μέσω των εντύπων δήλωσης. Θα βρείτε αυτά τα έντυπα στην ιστοσελίδα www.belastingdienst. nl”www.belastingdienst.nl. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες δεν καταβάλετε φόρους. Μπορείτε για παράδειγμα να πάρετε απαλλαγή εάν εργάζεστε για μια εταιρεία του εξωτερικού ή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εάν διαμένετε μόνιμα στο εξωτερικό και βρίσκεστε στην Ολλανδία μόνο προσωρινά για να εργαστείτε. Πρέπει ωστόσο να αιτηθείτε αυτήν την απαλλαγή. Έχετε περαιτέρω απορίες; Επισκεφτείτε τότε την ιστοσελίδα www. belastingdienst.nl ή καλέστε την Φορολογική Υπηρεσία σχετικά με αυτοκίνητα: 0800 - 0749, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00 - 17.00.

 Παιδιά Σχολείο και υποχρεωτική σχολική φοίτηση

 Όλα τα παιδιά στην Ολλανδία έχουν δικαίωμα παιδείας. Στη χώρα μας ισχύει η υποχρεωτική σχολική φοίτηση και η υποχρεωτική απαίτηση προσόντων. Αυτό σημαίνει ότι άτομα από 5 έως 18 ετών υποχρεούνται να πηγαίνουν σχολείο και να αποκτούν απολυτήριο (βασικό προσόν). Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.government.nl/issues/child-benefitschemes/childcare-benefit . Φύλαξη παιδιών με έμφαση στη μάθηση της γλώσσας Στην Ολλανδία υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε χρήση της υπηρεσίας φύλαξης παιδιών (ηλικία 0-4), παιδικών σταθμών (ηλικία 2-4) και εξωσχολική φύλαξη (ηλικία 4-12). Τα παιδιά μένουν εκεί υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Η υπηρεσία φύλαξης παιδιών βοηθάει τους γονείς να συνδυάζουν την εργασία με την φροντίδα των παιδιών. Για να έχει το παιδί σας μια καλή αρχή στο δημοτικό σχολείο, δίνουν οι παιδικοί σταθμοί και οι υπηρεσίες φύλαξης παιδιών προσοχή στην ολλανδική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δήμο σας. Μήπως πηγαίνετε τα παιδιά σας σε υπηρεσία που έχει άδεια για τη φύλαξη παιδιών; Τότε μπορεί να δικαιούστε να λάβετε επίδομα φύλαξης παιδιών. Πρόκειται για ένα βοήθημα στα έξοδα της φύλαξης των παιδιών. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες: www.toeslagen.nl και www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/kinderopvang. Συμβουλευτικό Κέντρο Το Συμβουλευτικό Κέντρο είναι μέρος της υγειονομικής περίθαλψης νέων. Οι γιατροί και οι νοσηλεύτριες που εργάζονται εκεί προσέχουν την υγεία και την εξέλιξη των παιδιών μέχρι 4 ετών. Οι υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι δωρεάν. Όταν γεννηθεί το παιδί σας και είναι γραμμένο στο δήμο , θα σας καλέσει αυτομάτως το Συμβουλευτικό Κέντρο. Στη συνέχεια μπορείτε να κλείσετε το πρώτο ραντεβού. Συνήθως σας επισκέπτεται πρώτα η νοσηλεύτρια ανηλίκων στο σπίτι. Τότε κλείνει αυτή το ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δήμο σας ή στο GGD. Τη διεύθυνση του GGD μπορείτε να τη βρείτε στη www.ggd.nl. Ο ιατρός και η νοσηλεύτρια του σχολείου Αυτοί φροντίζουν για την υγειονομική περίθαλψη νέων μέχρι την ηλικία των 19 ετών. Οι υπηρεσίες τους είναι δωρεάν. Μέσω του σχολείου λαμβάνει το παιδί σας την πρόσκληση για ένα ραντεβού με αυτούς. Επίσης υπάρχει μερικές φορές η δυνατότητα να τους μιλήσετε στο σχολείο. Πρόγραμμα κρατικού εμβολιασμού Ένα μέρος της υγειονομικής περίθαλψης νέων είναι η εκτέλεση του προγράμματος του κρατικού εμβολιασμού. Το πρόγραμμα κρατικού εμβολιασμού προστατεύει όλα τα παιδιά στην Ολλανδία εναντίον δώδεκα διαφορετικών επικίνδυνων λοιμωδών νόσων. Αυτές οι νόσοι ήταν στο παρελθόν οι σημαντικότερες αιτίες θανάτου παιδιών. Χάρη στον εμβολιασμό οι νόσοι αυτές δεν παρουσιάζονται πια ή είναι πολύ σπάνιες στην Ολλανδία. Δεν είναι υποχρεωτικό να εμβολιαστεί το παιδί σας. Οι περισσότεροι γονείς όμως επιλέγουν τον εμβολιασμό των παιδιών τους: 95% των γονιών επιλέγει τον εμβολιασμό. Οι εμβολιασμοί γίνονται δωρεάν. Τα παιδιά μπορούν μέχρι τα 19 τους χρόνια να εμβολιαστούν. Λαμβάνετε για αυτό μία πρόσκληση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην: www.rivm.nl/Onderwerpen /R/ Rijksvaccinatieprogramma. Υποστήριξη ανατροφής Στην Ολλανδία υπάρχει στους περισσότερους δήμους κάποιο Κέντρο για τη Νεολαία και την Οικογένεια (CJG). Οι γονείς και οι νέοι μπορούν να απευθυνθούν εδώ με όλες τις απορίες τους σχετικά με την υγεία, την εφηβεία και την ανατροφή. Ένα CJG προσφέρει συμβουλές, υποστήριξη και βοήθεια κατά περίπτωση. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες www.cjg.nl.

Υγειονομική περίθαλψη Ιατρική ή κοινωνική περίθαλψη.

 Εάν κάποιος χρειάζεται περίθαλψη (ιατρική ή κοινωνική) μπορεί να απευθυνθεί στην «πρωτοβάθμια περίθαλψη». Η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι η κάθε περίθαλψη για την οποία έχει άμεση πρόσβαση ο ασθενής, όπως οι οικογενειακοί γιατροί, οι οδοντίατροι και οι φυσιοθεραπευτές. Αυτή η περίθαλψη δεν είναι δωρεάν αλλά μερικές φορές καλύπτει τα έξοδα (εν μέρει) ο φορέας ιατροφαρμακευτικής ασφάλειας. Για άλλα είδη περίθαλψης πρέπει πρώτα κάποιος από την πρωτοβάθμια περίθαλψη να σας παραπέμψει. Συνήθως είναι αυτός ο οικογενειακός γιατρός. Η κοινωνική εργασία μπορεί να σας βοηθήσει σε θέματα στέγασης, πρόνοιας, περίθαλψης και εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας. Σε περίπτωση σοβαρής ζημιάς σαν ακόλουθο ενός ατυχήματος, ή μίας ξαφνικής σοβαρής ασθένειας μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε στα Έκτακτα Περιστατικά στο νοσοκομείο. Να πάρετε πάντα μαζί σας την κάρτα της ιατροφαρμακευτικής ασφάλειάς σας και το διαβατήριο σας (ή την ταυτότητά σας) 

Ο εθνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης για την αστυνομία, την πυροσβεστική ή το ασθενοφόρο είναι 112.

 Η ασφάλεια υγείας και ο οικογενειακός γιατρός σας 

Εάν ζείτε στην Ολλανδία συνιστάται να κλείσετε μία ιατροφαρμακευτική ασφάλεια. Βλ. για αυτό επίσης κάτω από τον τίτλο: «κλείστε μία ασφάλεια υγείας» . Ο ασφαλισμένος πληρώνει υποχρεωτικά ο ίδιος 360 (τιμή 2014) ευρώ από τα έξοδά του κάθε χρόνο για την ασφάλεια υγείας του. Ο ασφαλιστικός φορέας εισπράττει αυτό το ποσό. Είναι συνετό να εγγραφείτε σε έναν οικογενειακό γιατρό. Για τις υπηρεσίες του οικογενειακού γιατρού δεν πληρώνεται ένα ποσό των εξόδων κάθε χρόνο. Εάν εγγραφείτε σε έναν οικογενειακό γιατρό, είστε σίγουρος ότι υπάρχει ένας διαθέσιμος γιατρός για εσάς. Για σοβαρές και έκτακτες ενοχλήσεις μπορείτε επίσης το βράδυ, τη νύχτα και το σαββατοκύριακο να απευθυνθείτε σε κάποιο κέντρο με συνεργαζόμενους οικογενειακούς γιατρούς της περιοχής σας. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε για αυτό τον οικογενειακό γιατρό σας. Αυτός θα σας δώσει τον αριθμό τηλεφώνου του αναπληρωτή οικογενειακού γιατρού. Ένα παραπεμπτικό από τον οικογενειακό γιατρό σας είναι απαραίτητο εάν χρειάζεστε εξειδικευμένη φροντίδα, εφόσον θέλετε το κόστος της εν λόγω φροντίδας να καλύπτεται από τον ασφαλιστικό σας φορέα. Εάν δεν εγγραφείτε σε έναν οικογενειακό γιατρό και πάτε απ΄ευθείας σε ένα νοσοκομείο μπορεί να σας στείλουν πίσω στον οικογενειακό γιατρό. Εάν το νοσοκομείο σας παρέχει υπηρεσίες που θα μπορούσε ένας οικογενειακός γιατρός να παρέχει, τότε είστε υποχρεωμένος να πληρώσετε εσείς ένα ποσό των εξόδων. Σε αυτήν την περίπτωση είναι η περίθαλψη ακριβότερη για εσάς. 

Διακοπή νόμιμης παραμονής στην Ολλανδία 

Σε περίπτωση που δεν έχετε επαρκή μέσα για να ζείτε ή σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι αποτελείτε παράλογο βάρος για το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της χώρας, ενδέχεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία να σας στερηθεί το δικαίωμα της νόμιμης παραμονής στη χώρα και να πρέπει να αποχωρήσετε από την Ολλανδία. Εάν ενοχοποιηθείτε για εγκληματικές δραστηριότητες μπορεί να διακοπεί η νόμιμη παραμονή σας στην Ολλανδία και να καταχωρηθείτε ως ανεπιθύμητος αλλοδαπός. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσετε από την Ολλανδία ενώ ενδέχεται και να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον σας εάν βρίσκεστε σε Ολλανδικό έδαφος. Βλ. επίσης www.ind.nl.

Περαιτέρω πληροφορίες και Άνιση μεταχείριση ή διακρίσεις 

Το ολλανδικό Σύνταγμα κατοχυρώνει θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτά τα δικαιώματα ισχύουν για τον καθένα που βρίσκεται στην Ολλανδία. Το άρθρο 1 του Συντάγματος αναφέρει ότι: «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ολλανδία τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σε ίσες συνθήκες. Διακρίσεις λόγω θρησκείας, πεποιθήσεων, πολιτικών πεποιθήσεων, τη φυλή ή το φύλο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν επιτρέπεται απολύτως». Αυτό ισχύει μεταξύ άλλων για την εργασία. Οι άνθρωποι που εργάζονται με μειωμένο ωράριο εργασίας ή έχουν προσωρινή σύμβαση δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν διαφορετική μεταχείριση από τους ανθρώπους που έχουν πλήρες ωράριο εργασίας ή έχουν μόνιμη σύμβαση. Εάν εσείς αισθάνεστε ότι αντιμετωπίζετε άνιση μεταχείριση ή διακρίσεις τότε μπορείτε να κάνετε μία ένσταση στο Συμβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι δωρεάν. Βλ. για αυτό 030-8883888 ή στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην info@ mensenrechten.nl. 

Σε περίπτωση άνισης μεταχείρισης ή διακρίσεων μπορείτε να πάτε επίσης στην αστυνομία ή στην υπηρεσία κατά των διακρίσεων (ADV) μέσα στο δήμο σας. Πρεσβεία/προξενικές πληροφορίες Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εργασία και τη διαμονή στην Ολλανδία μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πρεσβεία της χώρας σας στην Ολλανδία. Εάν παρ΄ ελπίδα βρίσκεστε αντιμέτωπος με προβλήματα, για παράδειγμα από ατύχημα, ή έρχεστε σε επαφή με την αστυνομία, τότε συνιστάται να επικοινωνήσετε με την Πρεσβεία σας. Η Πρεσβεία μπορεί να σας βοηθήσει επίσης με ειδικές πληροφορίες σε σχέση με την ύπαρξη και τις διαφορές των κανονισμών στην Ολλανδία και στη δική σας χώρα.

 Απευθείας σύνδεση και τηλεφωνικές πληροφορίες

 Η Migrada, η ένωση συμφερόντων για εργαζόμενους μετανάστες από όλη την ΕΕ, φρόντισε για την παροχή σχετικών πληροφοριών στην γλώσσα σας, τόσο μέσω του διαδικτύου όπως και τηλεφωνι-κώς. Τα θέματα τα οποία αναγράφονται στο παρόν φυλλάδιο, μπορείτε να τα βρείτε σε μία ιστοσελίδα πληροφοριών και να τα ακούσετε στη δική σας γλώσσα. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε να σας συνδέσουν με άλλες οργανώσεις, όπως σωματεία, κέντρα παροχής πληροφοριών, αλλά και με δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι η Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης ή την Εφορία. Το τηλέφωνο είναι: +31(0)85-4010440. Η ιστοσελίδα είναι: www.migrada.nl. Γενικές πληροφορίες Βλέπετε για περισσότερες πληροφορίες: www.rijksoverheid.nl και www.government.nl. Ministry of Social Affairs and Employment Postbus 90801 | 2509 LV Den Haag


    --------------------------------------------------------------------------


ΔΙΚΤΥΑ
ΓΕΝΙΚΑ

Ενημέρωση- Ιστοσελίδες όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για ειδήσεις και ποικίλα θέματα
http://www.dutchnews.nl/
http://www.iamexpat.nl/

Στατιστικές για την Ολλανδία

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm

Ενημερωτική ιστοσελίδα με τοπικές και διεθνείς ειδήσεις και άρθρα για ποικίλα θέματα

http://www.expatica.com/nl/main.html

Ενημερωτική ιστοσελίδα για τη ζωή και την εργασία στις Κάτω Χώρες

http://www.xpat.nl/home

Η διεθνής αρχική ιστοσελίδα του Ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών με τις διευθύνσεις των πρεσβειών του βασιλείου των Κάτων Χωρών

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz

Ολλανδικός Οργανισμός Τουρισμού

http://www.holland.com/global/Tourism.htm

Vi5ion.nl: Μια ταινία που απεικονίζει την ζωή πέντε αλλοδαπών στην Ολλανδία

http://www.vi5ions.nl/

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ολλανδίας

http://www.greekconsulate.tk/

Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ολλανδίας

http://www.omospondia.nl/

Ελληνική Κοινότητα Amsterdam

http://ellines.nl/over-ons-2/?lang=el

Eλληνική Κοινότητα Eindhoven

http://www.griekeneindhoven.nl/index.php

Eλληνική Κοινότητα Groningen

http://www.groningen-griekenland.nl/

Ένωση Ελλήνων Ολλανδίας

http://vvgn.eu/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διοικητική επιτροπή για το συντονισμό αγγλόφωνων υπηρεσιών
http://access-nl.org/

Κώδικας συμπεριφοράς και ένας κατάλογος με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ολλανδία
http://internationalstudy.nl/

Πληροφορίες για την ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (Τ.Ε.Ι.) στις Κάτω Χώρες
http://www.hbo-raad.nl/

Πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες για φοιτητές
http://www.ib-groep.nl/particulieren/default.asp

Ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw#ref-minocw

Ολλανδική Οργάνωση για διεθνή συνεργασία στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση
http://www.nuffic.nl/

Ολλανδικός – Φλαμανδικός Οργανισμός Πιστοποίησης, υπεύθυνος φορέας για την πιστοποίηση υπαρχόντων προγραμμάτων και την αξιολόγηση καινούργιων προγραμμάτων
http://www.nvao.net/

Αντιπροσωπευτικός φορέας όσων παρέχουν ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτισης στην Ολλανδία
http://www.nrto.nl/

Πλατφόρμα για τη διεθνή εκπαίδευση στην Ολλανδία
http://www.pieonline.nl/

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις σπουδές στην Ολλανδία
http://www.studyinholland.nl/

Επισκόπηση όλων των αναγνωρισμένων προγραμμάτων και ιδρυμάτων σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες
http://www.qrossroads.eu

Ένωση Πανεπιστημίων στις Κάτω Χώρες
http://www.vsnu.nl/

Online Μηχανή αναζήτησης που περιλαμβάνει μια σειρά ολλανδικών υποτροφιών για αλλοδαπούς φοιτητές
http://www.nuffic.nl/en/scholarships/grantfinder/grantfinder-database

Ειδήσεις Ελληνικών Πανεπιστημίων & Φοιτητικών Ομάδων

http://www.mystudentpass.gr 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης
http://www.ind.nl/

Διαβατήριο Ασφάλισης για Φοιτητές, ειδικά φτιαγμένο για φοιτητές, ερευνητές και εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές ή εργασία
http://www.studentsinsured.com/ips/

Ιστοσελίδα για εκμάθηση ολλανδικών εξ’ αποστάσεως
http://learndutch.org/

Περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή στην Ολλανδία
http://www.studyinholland.nl/living-in-holland

Κέντρο Πληροφοριών Υγείας (ZIC)

http://www.zorgverzekering.org/eng

ΔΙΚΤΥΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ιστοσελίδα της διεθνούς φοιτητικής οργάνωσης
http://aiesec.nl/

Δίκτυο φοιτητών Erasmus στις Κάτω Χώρες
http://www.esn-nl.org/

Δίκτυο αποφοίτων Ολλανδίας
http://hollandalumni.nl/

ΕΛΛΑΔΑ


Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών
http://www.nia.gr/

----------------------------------------------------------------------------------------------

Άμστερνταμ


Σημαία


Θυρεός


Το Άμστερνταμ (εξελληνισμένη ονομασία: Αμστελόδαμον) (ολλανδικά: Amsterdam, προφέρεται: [ˌɑmstərˈdɑm] (Amsterdam (Β·Π), γίντις: Mokum, προφέρεται: Μόκουμ στα Jiddisch, διάλεκτος βορειοευρωπαίων Εβραίων), είναι η πρωτεύουσα και ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό δήμος τηςΟλλανδίας. Ιδρύθηκε στα τέλη του 12ου αιώνα ως μικρό αλιευτικό χωριό στις όχθες του ποταμούΆμστελ, από όπου και πήρε το όνομά του. Σήμερα αποτελεί το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Ο δήμος έχει έκταση 219,33 χμ² και πληθυσμό 805.166 κατοίκους (Αύγουστος 2013). Η πόλη έχει πληθυσμό 790.044 κατοίκους και η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή 2.289.762 κατοίκους. Βρίσκεται στο βόρειο μέρος της ευρύτερης περιοχής Ράντσταντ (Randstad), μία από τις μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης.

Το Άμστερνταμ έχει ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά κέντρα στην Ευρώπη, κυρίως από τον 17ο αιώνα, την Χρυσή Εποχή της Ολλανδίας, της οποίας ήταν το εστιακό σημείο. Την περίοδο εκείνη, μια σειρά από ομόκεντρα ημικυκλικά κανάλια, τα περίφημα χράχτεν (grachten) χτίστηκαν γύρω από το κέντρο της παλαιότερης πόλης, τα οποία μέχρι σήμερα προσδιορίζουν τη διάταξη και την εμφάνισή του κέντρου. Κατά μήκος των καναλιών βρίσκονται πολλά όμορφα σπίτια και αρχοντικά· τα περισσότερα κατοικούνται, άλλα είναι πια γραφεία, και μερικά είναι δημόσια κτήρια.

Η πόλη είναι γνωστή για πολλά εξαιρετικά μουσεία, όπως το Κρατικό Μουσείο Ρέικσμουζεουμ (Het Rijksmuseum), τo Μουσείο Βαν Γκογκ, το Μουσείο της Πόλης (Het Stedelijk Μuseum), το Σπίτι της Άννας Φρανκ, και την παγκοσμίως γνωστή συμφωνική ορχήστρα της, την Κονσερτχεμπαουόρκεστ, της οποίας η βάση είναι το Κονσερτχεμπάου. Γνωστό είναι επίσης το τμήμα της πόλης με τα "κόκκινα φώτα", το ντε Βάλλεν, και τα πολυάριθμα 'κόφι-σοπς'.
Αν και το Άμστερνταμ είναι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας, δεν είναι ούτε η πρωτεύουσα της επαρχίας στην οποία ανήκει, της Βορείας Ολλανδίας, (πρωτεύουσα της οποίας είναι το Χάαρλεμ), ούτε η έδρα της κυβέρνησης (που είναι η Χάγη).
Το Άμστερνταμ κατέχει τον τίτλο της πόλης με τις περισσότερες εθνικότητες στον κόσμο.

Montelbaanstoren, περίπου 1512

Η ιστορία του Άμστερνταμ ξεκινά ήδη από τον 11ο αιώνα. Στη θέση της σημερινής πόλης βρισκόταν βαλτώδης περιοχή με την ονομασία Άεμεστέλλε (Aemestelle), που ανήκε διοικητικά στην Ουτρέχτη και καλλιεργείτο εν μέρει. Λόγω της παρουσίας στρωμάτων τύρφης, αποφασίστηκε η αποστράγγιση μέρους της περιοχής και, έτσι, προέκυψε ο πρώτος αγροτικός συνεταιρισμός καλλιεργητών. Με τη συνεχή αποστράγγιση όμως, και λόγω του χαρακτήρα της τύρφης, το έδαφος άρχισε να αποσταθεροποιείται και, έτσι, κατασκευάστηκαν τα πρώτα οριζόντια φράγματα ντάικς (dijks). Τα στρώματα εδάφους -ιδιαίτερα τα χαμηλά- σταθεροποιήθηκαν και το γενικότερο σύνολο παρουσίασε αντίσταση στη διαβρωτική ενέργεια του νερού.

Κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα η κατασκευή των dijks, είχε ήδη επεκταθεί κατά μήκος του ποταμού Έι (Het IJ) στη Βόρεια Θάλασσα (σημ. δεν πρόκειται για πραγματικό ποταμό αλλά για έναν αρμό της Θάλασσας Έι, που καταχρηστικά και για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως ποταμός Έι). Τότε αποφασίστηκε η κατασκευή του πρώτου μεγάλου κάθετου φράγματος νταμ (dam), στο στόμιο του ποταμού Άμστελ (Amstel). Από το «φράξιμο
ο» του ποταμού Άμστελ πήρε η πόλη την ονομασία της (Amstel(r)+dam). Πιθανότατα, ένα τμήμα του Άμστελ όπως είναι σήμερα, είχε τότε επιχωματωθεί. Αυτό αποτέλεσε και τη βάση πάνω στην οποία οργανώθηκε και επεκτάθηκε ο οικισμός, με τελικό αποτέλεσμα, το Άμστερνταμ να αρχίζει να γίνεται εμπορική δύναμη. Όπως επίσης, το τμήμα εκείνο του Άμστελ που, σήμερα, είναι γνωστό ως Ντάμρακ (Damrak), ήταν η απαρχή του λιμένα του Άμστερνταμ. Πρόσφατες ανασκαφές, συνεχίζουν να παρέχουν νέα δεδομένα και να φέρνουν στο φως πληροφορίες για τις απαρχές της ιστορίας της πόλης.

Η πρώτη γραπτή αναφορά στο Άμστερνταμ, είναι ένα έγγραφο με ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 1275, με το οποίο ο κόμης Φλόρις ο 5ος δίνει φοροαπαλλαγή στους κατοίκους. Η ακριβής ημερομηνία που το Άμστερνταμ απέκτησε Χάρτα Δικαιωμάτων δεν είναι γνωστή, αλλά μάλλον αυτό να συνέβη λίγο μετά το 1300, με πιθανή ημερομηνία το 1306. Αμέσως μετά, αναφέρεται η πρώτη φορολόγηση της μπίρας! Οι επαφές με το Αμβούργο για το εμπόριο του ποτού, αποτέλεσαν το εφαλτήριο για το Εμπόριο της Ανατολικής Θάλασσας (De Oostzeehandel), όπως ήταν τότε γνωστές οι διεθνείς συναλλαγές μεταξύ των κρατών της Χανσεατικής Ένωσης. Ήδη από τον 15ο αιώνα, το Άμστερνταμ ήταν η σημαντικότερη εμπορική πόλη της Ολλανδίας.

Η Πλατεία Νταμ στα τέλη του 17ου αιώνα: ζωγραφικός πίνακας του Jan Adriaensz. Berckheyde (Gemäldegalerie, Δρέσδη)


Επειδή, παρά ταύτα, η πόλη ήταν κτισμένη σε βαλτώδη περιοχή, τα αποστραγγιστικά έργα συνεχίζονταν με αμείωτη ταχύτητα και, η επέκτασή της δημιούργησε την ανάγκη κατασκευής των πρώτων χράχτεν (grachten), των αστικών καναλιών δηλαδή, για τα οποία το Άμστερνταμ είναι σήμερα παγκοσμίως γνωστό. Μέσω των χράχτεν επιτυγχανόταν η συνεχής και ολοκληρωμένη αποστράγγιση, ενώ τα φερτά υλικά από την κατασκευή τους, χρησιμοποιήθηκαν για την ανύψωση του εδάφους και την κατασκευή κατοικιών. Παρόλ’ αυτά, η μαλακή του φύση (άμμος και τύρφη), επέβαλε την στήριξη των σπιτιών πάνω σε ειδικές κατασκευές από ξύλινους πασσάλους κάτι που, με πιο προηγμένες τεχνικές, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Η πόλη, τότε, απέκτησε και ένα ιδιότυπο για την εποχή σύστημα διοίκησης. Η μεγάλη οικονομικά άνοδος της αστικής τάξης, δημιούργησε μία φατρία ισχυρών κοινωνικά πολιτών που αναφέρεται ως «φρούτσχαπ» (vroedschap). Η συγκεκριμένη ομάδα πολιτών απέκτησε τέτοια ισχύ, ώστε να έχει το αποκλειστικό προνόμιο διορισμού των διοικούντων την πόλη. Και, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν η πόλη ξεσηκώθηκε εναντίον των Ισπανών το 1578, έδειξε μεγάλη απροθυμία να συμμετάσχει. Μόνον όταν θίχτηκαν τα εμπορικά της συμφέροντα αποφάσισε τελικά να συναινέσει.

Με την προσάρτηση της Αμβέρσας στους Ισπανούς, το 1585, πολλοί κάτοικοί της, ήλθαν στο Άμστερνταμ, μεταφέροντας εκεί όλες τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Η έλευσή τους, μαζί με εκείνη των Εβραίων της Πορτογαλίας, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό που έμεινε στην ιστορία ως ο Χρυσός Αιώνας (De Gouden Eeuw) του Άμστερνταμ και της Ολλανδίας.

Τότε ήταν που το Άμστερνταμ απέκτησε τη φήμη τής πιο ανεκτικής-θρησκευτικά και όχι μόνον- πόλης στον κόσμο. Θρησκευτικοί πρόσφυγες από τα μέρη των Κάτω Χωρών που ελέγχονταν ακόμα από την Ισπανία, και Ουγενότοι από τη Γαλλία διωκόμενοι για τη θρησκεία τους, αναζήτησαν ασφάλεια στο Άμστερνταμ.

Οβελίσκος στη μνήμη των νεκρών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου

Στις αρχές του 17ου αιώνα το Άμστερνταμ ήταν η πλουσιότερη πόλη στην Ευρώπη. Πλοία απέπλεαν από το Άμστερνταμ προς τη Βόρεια Αμερική, την Αφρική και τις σημερινές Ινδονησία και Βραζιλία και έθεσαν τη βάση ενός παγκοσμίου εμπορικού δικτύου. Οι έμποροι του Άμστερνταμ είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο στηνΟλλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών και στην Ολλανδική Εταιρεία Δυτικών Ινδιών. Οι εταιρείες αυτές απέκτησαν τις υπερπόντιες κτήσεις που έγιναν η βάση των μετέπειτα Ολλανδικών αποικιών. Το Άμστερνταμ ήταν το σημαντικότερο σημείο για την μεταφόρτωση αγαθών στην Ευρώπη και αποτελούσε το ηγετικό οικονομικό κέντρο του κόσμου.

Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ

Ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε δραματικά. Το 1570, το Άμστερνταμ είχε περίπου 30.000 κατοίκους. Το 1622 έφθασε τις 100.000 και, στα τέλη του 17ου αιώνα τις 200.000. Μόνο το Λονδίνο, το Παρίσι και η Νάποληείχαν εκείνη την εποχή ανάλογο αριθμό κατοίκων. Σε εκείνη ακριβώς την εποχή, οφείλεται η πολύ μεγάλη διεύρυνση των ορίων της πόλης, που είχε ως αποτέλεσμα αυτό που βλέπει σήμερα ο επισκέπτης. Ένα τεράστιο δίκτυο ομόκεντρων ημικυκλικών καναλιών, που ονομάζεται «Ζώνη των Χράχτεν» (De Grachtengordel). Στις όχθες των καναλιών και, ανάλογα με την περιοχή της πόλης, υπάρχουν πανέμορφες και πανάκριβες επώνυμες κατοικίες, που ανήκαν στους μεγαλεμπόρους και επιχειρηματίες εκείνης της εποχής. Σήμερα, οι περισσότερες από αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο των διατηρητέων μνημείων της πόλης (rijksmonumenten).
Προς το τέλος του 17ου αιώνα, η ανάπτυξη της πόλης παρουσίασε μια σταδιακή ύφεση. Το 1683 η οικοδομική δραστηριότητα σταμάτησε. Στην ανατολική όχθη του ποταμού Άμστελ υπήρχε τόσος διαθέσιμος χώρος που, τα οικόπεδα δόθηκαν σε φιλόπτωχες οργανώσεις και το -σημερινό- Πλαντάζ (Plantage) λειτούργησε ως χώρος περιπάτου. Οι πόλεμοι με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλίαείχαν άμεσο αντίκτυπο στο Άμστερνταμ. Κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων, οι περιουσίες των κατοίκων του Άμστερνταμ λιγόστεψαν αισθητά. Από τα μισά του 18ου αιώνα, ο πληθυσμός άρχισε σταδιακά να μειώνεται, για να φτάσει το 1815 στο χαμηλότερο σημείο του, στις 140.000 κατοίκους περίπου.

Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ


Κατά τον 19ο αιώνα, υπήρξε περίοδος ανάκαμψης. Το Κανάλι Άμστερνταμ-Ρήνος χάρισε στο Άμστερνταμ άμεση πρόσβαση στον Ρήνο, ενώ το 1825 το Βορειοολλανδικό Κανάλι (Het Noordhollandsch Kanaal) συνέδεσε την πόλη με το Ντεν Χέλντερ. Επίσης, το 1839 κατασκευάστηκε η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή της Ολλανδίας, που συνέδεσε το Άμστερνταμ με το Χάαρλεμ. Τέλος, από το 1876 το Κανάλι της Βόρειας Θάλασσας (Ηet Noordzeekanaal), αποτέλεσε την απευθείας σύνδεση του λιμένα του Άμστερνταμ με τα κινητά υδατοφράγματα (sluizen) στο Έιμάουντεν (IJmuiden) και από εκεί διέξοδο στη Βόρεια Θάλασσα. Από το 1850 άρχισε να επεκτείνεται η πόλη έξω από το όριο του καναλιού Σίνγκελ (Singelgracht), που υπήρχε εκεί από τον 17ο αιώνα.

Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ

Στα τέλη του 19ου αιώνα, με τη Βιομηχανική Επανάσταση, ξεκίνησε μία νέα περίοδος επέκτασης της πόλης στην περίφημη «Ζώνη των Χράχτεν». Το εμπόριο αναζωπυρώθηκε, νέες βιομηχανίες δημιουργήθηκαν και ο πληθυσμός διπλασιάστηκε. Από τις 250.000 το 1850, έφτασε σχεδόν στις 510.000 το 1900. Οι κοινωνικές αναταράξεις που έφερε η Βιομηχανική Επανάσταση, έκαναν το Άμστερνταμ το κέντρο της ολλανδικής σοσιαλδημοκρατίας και οδήγησαν σε, μεγάλης κλίμακας, επέκτασή του (Σχέδιο Νότος, Σχέδιο Δύση κ.λ.π.). Οι κακές συνθήκες διαβίωσης στους χαμηλόμισθους εργάτες, οδήγησαν στα επεισόδια της συνοικίας Γιορντάαν (Ηet Jordaanoproer), κατά τα οποία έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι.

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Ολλανδία παρέμεινε ουδέτερη, αλλά το Άμστερνταμ υπέφερε λόγω της έλλειψης τροφίμων.

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο ΠόλεμοΓερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν την πόλη και περίπου 110.000 κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους. Από την ογκώδη Εβραϊκή Κοινότητα, το μεγαλύτερο μέρος της, περίπου 75.000 άνθρωποι δεν επέζησαν της Γερμανικής κατοχής. Το ολλανδικό κύμα αντίστασης ήταν από τα εντυπωσιακότερα της Ευρώπης. Συγκροτήθηκαν αντιστασιακά σώματα, όπως το Ελεύθερη Ολλανδία (Vrij Nederland), αλλά και καλλιτεχνικά κινήματα με τον Χέριτ φαν ντερ Φέιν (Gerrit van der Veen). Οι ιστορίες για τους Εβραίους του Άμστερνταμ σε αυτή την σκληρή περίοδο έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, από τις οποίες η πιο γνωστή αφορά σε ένα νεαρό κορίτσι, την Άννα Φρανκ και το περίφημο ημερολόγιό της.
Μετά τον πόλεμο, η ιστορία του Άμστερνταμ έχει να κάνει με γεγονότα που, ως βασικό θέμα, είχαν το οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα που, ακόμη και σήμερα προβληματίζει τις δημοτικές αρχές. Στην αρχή εφαρμόστηκε το Γενικό Σχέδιο Αστικής Επέκτασης (Ηet Algemeen Uitbreidingsplan) που, όπως ακριβώς λέει η ονομασία του, δημιούργησε νέες μεγάλες συνοικίες στα δυτικά και στα νότια της πόλης. Επίσης επεκτάθηκε το βόρειο τμήμα και, στη δεκαετία του ’60, δημιουργήθηκε εκτεταμένο δίκτυο μετρό.

Πλάνο Αστικής Επέκτασης του Άμστερνταμ


Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ


Αυτή και η επόμενη δεκαετία, σημαδεύτηκε και από αρκετά γεγονότα όπως ήσαν οι ταραχές κατά τη διάρκεια του γάμου της πριγκίπισσας Βεατρίκης, τον Μάρτιο του 1966, και εκείνες της Νέας Αγοράς (Nieuwmarktrellen), το 1975. Τον Μάιο του 1977, πυρκαγιά που ξέσπασε στο ξενοδοχείο «Πολωνία», προκάλεσε το θάνατο 33 ατόμων. Το 1980, ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια, με αφορμή πάλι τη βασιλική οικογένεια κατά τη διάρκεια ενθρόνισης της Βεατρίκης. Με κεντρικό σύνθημα «όχι σπίτι, (τότε) όχι στέψη» ("Geen woning, geen kroning"), χιλιάδες διαδηλωτές έβαλαν φωτιές στην περιοχή του Ρόκιν. Οι συγκρούσεις που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα των τραυματισμό 400 ατόμων.
Στη δεκαετία του ’80, ήλθαν στην πόλη πολλοί νέοι ανώτατης εκπαίδευσης, αναζητώντας εργασία στον τομέα παροχής υπηρεσιών, κυρίως. Αυτό όξυνε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα ανεύρεσης κατοικίας. Ακόμη, αναπτύχθηκε έντονα ο τομέας ξενοδοχείων και εστίασης (horeca), με την έλευση μεταναστών από άλλες χώρες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα). Από το 1984, και μετά από πολύ καιρό, ο πληθυσμός της πόλης παρουσίασε και νέα αύξηση.

Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ

Το 1992 σημαδεύτηκε από το μεγάλο αεροπορικό δυστύχημα της συνοικίας Μπέιλμερμίιρ (Bijlmermeer), όταν ένα Ισραηλινό επιβατικό αεροσκάφος, μετά την απογείωσή του από το Σχίπχολ, έχασε δύο κινητήρες και κατέπεσε σε πολυκατοικία. 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και στο σημείο της πτώσης υπάρχει σήμερα μνημείο.
Σήμερα, συνεχίζονται εντατικά οι προσπάθειες ανέγερσης νέων κατοικιών σε περιοχές που, πριν από μερικά χρόνια, ήταν υπαίθριοι χώροι. Κατ’ ουσίαν το στοίχημα για τις αρχές είναι, να τηρηθούν οι ισορροπίες μεταξύ του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος και του -παραδοσιακά μεγάλου για τους Ολλανδούς- σεβασμού προς το περιβάλλον.
Γεωγραφία

Τοπογραφικός χάρτης του Άμστερνταμ, με τη χαρακτηριστική διάταξη των χράχτεν
Το Άμστερνταμ βρίσκεται στο Β.ΒΔ. τμήμα της κεντρικής Ολλανδίας, ακριβώς στο δυτικό μυχό της Θάλασσας Έι(IJ-Meer), που αποτελεί τμήμα της ευρύτερης κλειστής Θάλασσας Μάρκερ (Markermeer). Η πόλη βρίσκεται πάνω στη συμβολή των ποταμών Άμστελ και Έι. Η πόλη συνδέεται μέσω του Καναλιού της Βόρειας Θάλασσας(het Noordzeekanaal) με την Βόρεια Θάλασσα στην πόλη Έιμάουντεν (IJmuiden).
Η κυρίως πόλη στέκεται πάνω σε 90 «νησιά» (σημ. κατ’ουσίαν νησίδες δημιουργημένες τεχνητά από τα χράχτεν) και μετράει 1539 γέφυρες από τις οποίες οι 252 στο κέντρο της! Το υψόμετρο του Άμστερνταμ είναι μόλις 2 μέτρα. Η πόλη είναι κτισμένη σε μία απόλυτα επίπεδη περιοχή, μερικά τμήματα της οποίας έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου μέσω δημιουργίας πόλντερς, όπως το Χάαρλεμερμίιρ (de Haarlemmermeer) και το Μπέιμστερ (de Beemster).
Κλίμα
Το Άμστερνταμ βρίσκεται σε μία περιοχή με ήπιο ωκεάνιο κλίμα, όπου τα μετεωρολογικά φαινόμενα επηρεάζονται άμεσα από την προς δυσμάς κείμενη Βόρεια θάλασσα και τους βορειοδυτικούς ανέμους που πνέουν από εκεί, αρκετές φορές θυελλώδεις. Σχετικά ήπιες είναι και οι χειμερινές θερμοκρασίες, συνήθως πάνω από το μηδέν. Όμως ο παγετός δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο, ιδιαίτερα όταν πνέουν ριπές ανατολικών ή βορειοανατολικών ανέμων από την ευρωπαϊκή ενδοχώρα και, κυρίως από τηνΣκανδιναβία, τη Ρωσία ή και από τη Σιβηρία. Τα καλοκαίρια είναι και αυτά ήπια, συνήθως ζεστά, ενώ πολύ σπάνια εμφανίζεται καύσωνας.
Υπάρχουν ημέρες με υψηλό αριθμό κατακρημνισμάτων, αλλά όχι πάνω από τα 850 χιλιοστά ετησίως. Το συνηθέστερο κατακρήμνισμα είναι το συνεχές ψιχάλισμα (motregen), ή απλή βροχή. Παρά ταύτα, όταν πνέουν ισχυροί δυτικοί άνεμοι, το ύψος βροχής μπορεί να ανέβει τόσο πολύ, ώστε τίθενται σε λειτουργία ειδικές αντλίες γύρω από την πόλη και, το νερό που περισσεύει παροχετεύεται στη θάλασσα ή σε υψηλότερα σημεία. Βέβαια, η παρουσία άφθονου ύδατος στις εδαφικές λεκάνες, είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση άφθονων νεφών και υγρασίας, ιδιαίτερα τους μήνες από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο.
Η μέση θερμοκρασία σε βαθμούς C και η μέση τιμή ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων σε χιλιοστά, έχουν ως εξής (μετεωρολογικά δεδομένα από το αεροδρόμιο Σχίπχολ, 2010):

 Κάτοικοι του Άμστερνταμ κάνουν πατινάζ στα παγωμένα νερά ενός χραχτ


Ιανουάριος 3,4/66,6
Φεβρουάριος 3,5/50,6
Μάρτιος 6,1/60,6
Απρίλιος 9,1/40,9
Μάιος 12,9/55,6
Ιούνιος 15,4/66,0
Ιούλιος 17,6/76,5
Αύγουστος 17,5/85,9
Σεπτέμβριος 14,7/82,4
Οκτώβριος 11,0/89,6
Νοέμβριος 7,1/87,2
Δεκέμβριος 4,0/76,3
Έτος 10,2/838,2
Γενική εικόνα της πόλης
Αεροφωτογραφία του ιστορικού κέντρου του Άμστερνταμ, με την Ζώνη των Χράχτεν και τον ποταμό Έι που διαχωρίζει το νότιο από το βόρειο τμήμα της πόλης

Ο ποταμός Έι (Ηet IJ) αποτελεί το διαχωριστικό σημείο μεταξύ του ιστορικού κέντρου και των βόρειων συνοικιών του Άμστερνταμ. Το ιστορικό κέντρο βρίσκεται νότια του ποταμού και, συγκεκριμένα νότια του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού. Το παλαιότερο σημείο του κέντρου είναι το Βάλεν (de Wallen) που, σήμερα, ταυτίζεται με την «κόκκινη περιοχή» (red district). Ακτινωτά, απλώνονται σε σχήμα μισοφέγγαρου τα πανέμορφα χράχτεν. Η ζώνη που σχηματίζουν (de grachtengordel) περιελήφθη στα [[Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς|Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO τον Αύγουστο του 2010.

Περιφερικά της ζώνης βρίσκονται οι παλαιότερες εργατικές συνοικίες του Άμστερνταμ, τοΓιορντάαν (De Jordaan) και το Πέιπ (De Pijp). Το ιστορικό κέντρο καταλήγει στις χαρακτηριστικές τοποθεσίες Πλατεία Μουσείου (Ηet Museumplein), Πάρκο Φόντελ (Ηet Vondelpark) και Πλαντάζ (De Plantagebuurt) με τον ζωοολογικό κήπο Άρτις (De Dierentuin Artis).

Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ


Στη δεκαετία του ’20, ο εξπρεσιονισμός της Σχολής του Άμστερνταμ, ανέλαβε να κοσμήσει την πόλη. Το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της σχολής αποτελεί αναμφίβολα το Σχέιπφααρτ (Ηet Scheepvaarthuis). Επίσης το Ντάχεράατ (De Dageraad) και αρκετές γέφυρες. Στη δεκαετία του ’30, το Γενικό Σχέδιο Αστικής Επέκτασης (Ηet Algemeen Uitbreidingsplan) του πρωτοπόρουΚορνέλις φαν Έιστερεν (Cornelis van Eesteren), έδωσε καινούργια τμήματα στα δυτικά και νότια της πόλης, με τη χαρακτηριστική εικόνα δακτύλων στη μορφή τους, που προέκυπτε από την εναλλαγή κατοικημένων και πράσινων περιοχών.

Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ


Βόρεια του ποταμού Έι βρίσκεται το Άμστερνταμ-Νόορτ (Amsterdam-Noord), με αρκετά πόλντερς, που έρχονται σε αντίθεση με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου. Ακριβώς στην πίσω είσοδο του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού υπάρχει αποβάθρα αναχώρησης φέρι με δωρεάν μεταφορά επιβατών προς αυτό. Αλλά και υποθαλάσσια τούνελς συνδέουν τις δύο όχθες του ποταμού.
Το Άμστερνταμ έχει 400.000 δέντρα και άφθονα πάρκα. Στα νοτιοδυτικά βρίσκεται το Δάσος του Άμστερνταμ (Het Amsterdamse Bos), με έκταση 1000 εκταρίων περίπου.

Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ

Πληθυσμιακή κατανομή
Πυραμίδα Πληθυσμιακής Κατανομής

Το Άμστερνταμ αποτελεί μια, πραγματικά, πολυεθνική κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχές του 2012, οι αυτόχθονες ήσαν λιγότεροι από τους αλλοδαπούς. Συγκεκριμένα, οι Ολλανδοί κάτοικοι της πόλης, αποτελούσαν το 49,5% (79,42% σε όλη την Ολλανδία), έναντι 50,5% των ξένων (20,58% σε όλη την Ολλανδία). Το 2007 ζούσαν στην πόλη άνθρωποι από 177 εθνικότητες (!), τις περισσότερες στον κόσμο. Οι πρώτες 5 κατά σειρά πληθυσμού ήσαν: Μαροκινοί, Τούρκοι, Βρετανοί, Σουριναμέζοι και Γερμανοί.
Η έλευση τόσων πολλών ξένων στην πόλη, εύκολα εξηγείται αν ανατρέξει κανείς στο παρελθόν. Η μεγάλη ανεκτικότητα -κυρίως θρησκευτική- ήταν ο κύριος λόγος, ιδιαίτερα στην περίοδο των δύσκολων εποχών του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης.Η Τσάινατάουν του Άμστερνταμ

Στο Άμστερνταμ βρήκαν καταφύγιο Γάλλοι (Ουγενότοι), Φλαμανδοί (προτεστάντες), Εβραίοι και κάτοικοι της Βραβάντης, διωκόμενοι για τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις στις πατρίδες τους. Αργότερα προστέθηκαν και αυτοί που ήλθαν στην πόλη για επαγγελματικούς λόγους. Ως πρώτοι «μετανάστες» θεωρούνται αυτοί που ήλθαν από τη Φριζία, τη Γερμανία και τη Σκανδιναβία. Μάλιστα οι Γερμανοί ήσαν το πολυπληθέστερο γκρουπ, από τον 15ο μέχρι και τον 19ο αιώνα.
Όταν η Κίνα έγινε δημοκρατία το 1911, πολλοί Κινέζοι ήλθαν να εργαστούν στο Άμστερνταμ, κυρίως ως ναυτικά πληρώματα. Έμειναν σε μία περιοχή της πόλης, όπου αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία. Η συνοικία αυτή ονομάστηκε Τσάινατάουν του Άμστερνταμ (De Amsterdamse Chinatown) για να ξεχωρίζει από τις αντίστοιχες άλλων κρατών. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι περισσότεροι Κινέζοι της πόλης εργάζονταν σε Κινέζικα εστιατόρια.

Από το 1960 άρχισε μία μαζική προσέλευση ανειδίκευτων, κατά κύριο λόγο, εργατών στην πόλη (gastarbeiders). Με την ανεξαρτητοποίηση του Σουρινάμ το 1975, ήλθαν χιλιάδες Σουριναμέζοι που εγκαταστάθηκαν στο Μπέιελμίιρ (De Bijlmermeer). Πέρα όμως από τους ξένους, το Άμστερνταμ δέχθηκε την έλευση και χιλιάδων Ολλανδών, που ήλθαν στην πόλη για διάφορους λόγους. Τέλος, υπήρχε και αντίστροφη μετακίνηση πολλών κατοίκων του Άμστερνταμ προς άλλες -κοντινές συνήθως- πόλεις, για λόγους αποφυγής του φαινομένου της αστυφιλίας, συνταξιοδότησης κ.ο.κ.


Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ

Θρησκεία

Το 2000, ένα ποσοστό 56% των κατοίκων του Άμστερνταμ δήλωσε ότι δεν ακολουθεί κάποιο θρησκευτικό δόγμα, ούτε ανήκει σε κάποια εκκλησιαστική κοινότητα. Για το υπόλοιπο ποσοστό, οι θρησκείες που κυριαρχούσαν ήσαν ο Χριστιανισμός με 17% και ο Μουσουλμανισμός με 14%. Μία έρευνα του Γραφείου Έρευνας και Στατιστικής του Άμστερνταμ έδειξε ότι, μετά από λίγα χρόνια, το κυρίαρχο δόγμα θα είναι ο Μουσουλμανισμός, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης του πληθυσμού ατόμων από το Μαρόκο και την Τουρκία.
Το 1578, σχετικά αργά, το Άμστερνταμ αποκήρυξε τον Καθολικισμό και ενώθηκε με τις άλλες ολλανδικές πόλεις στον αγώνα κατά των Ισπανών. Οι εκκλησίες και τα παρεκκλήσια πέρασαν σε χέρια Προτεσταντών, ενώ οι Καθολικοί αναζήτησαν καταφύγιο σε κρύπτες εκκλησιών, ή εγκατέλειψαν την πόλη. Στα τέλη του 16ου και σε όλο τον 17ο αιώνα, ήλθαν μετανάστες με τα δικά τους θρησκευτικά πιστεύω, όπως Σεφαραδίτες Εβραίοι, Γάλλοι Ουγενότοι και Προτεστάντες από τη Ν.Ολλανδία. Κατά τον 20ο αιώνα, υπήρξε μαζική έλευση Εβραίων, οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο μέρος έχασαν τη ζωή τους στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της έλευσης μεταναστών από πολλές και διαφορετικές χώρες, άρχισαν να αναπτύσσονται τα δόγματα του Βουδισμού και του Ινδουισμού.

Αξιοθέατα
Μουσεία

Το Άμστερνταμ έχει πάρα πολλά μουσεία, περισσότερα από 80, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που στεγάζονται στις εκκλησίες της πόλης. Κάποια από αυτά ανήκουν στα σημαντικότερα στον κόσμο ενώ, πολλά βρίσκονται στην Πλατεία Μουσείου (Het Museumplein) και σε διαρκή ανακαίνιση.To Κρατικό Μουσείο

Το Κρατικό Μουσείο του Άμστερνταμ (Het Rijksmuseum Amsterdam): το μεγαλύτερο και σημαντικότερο της πόλης. Είναι ένα πανέμορφο κτήριο και ανήκει στα 100 ολλανδικά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Βρίσκεται στην Πλατεία Μουσείου. Στις 200 (!) αίθουσές του εκτίθενται έργα που αφορούν κυρίως στην ιστορία και στην τέχνη της Ολλανδίας. Ένα μεγάλο μέρος από τα 1.000.000 περίπου έργα των συλλογών του μουσείου, ανήκουν στον 17ο αιώνα. Το κυρίως κτήριο ανακαινιζόταν για πολλούς μήνες και, άνοιξε πάλι τις πύλες του για το κοινό τον Απρίλιο του 2013.

Οι συλλογές του Κρατικού Μουσείου χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες: εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, κεραμική , υαλογραφία, Ασιατικές τέχνες κ.α.), ιστορία και διάφορα (σχέδια, φωτογραφίες κ.α.).

Στον τομέα της ζωγραφικής δίνεται ιδιαίτερη μνεία στα έργα των μεγάλων Ολλανδών δασκάλων του 17ου αιώνα ( 17e-eeuwse Hollandse Meesters), με μεγαλύτερα ονόματα εκείνα των Ρέμπραντ ( Rembrandt van Rijn), Χαλς ( Frans Hals), Φερμίιρ (Johannes Vermeer), φαν Ράουσντελ (Jacob van Ruisdael) και Στέιν (Jan Steen). Οι κορυφαίοι πίνακες είναι ηΝυχτερινή Περίπολος (De Nachtwacht) του Ρέμπραντ και Η Κοπέλα με το Γάλα (Het Meilkmeisje) του Φερμίιρ.

Το Μουσείο της Πόλης (Het Stedelijk Museum): βρίσκεται στην Πλατεία Μουσείου και είναι προσανατολισμένο στην τέχνη των 19ου (τέλη) και 20ού αιώνων και στη σύγχρονη τέχνη. Ιδρύθηκε το 1874 και είναι κατασκευασμένο σε νεοαναγεννησιακό ρυθμό. Περιλαμβάνει γύρω στα 90.000 έργα με αιχμές τους ΣεζάνΡοντένΜατίςΠικάσοΜοντριάαν και Γουόρχολ.

Το Μουσείο Βαν Γκογκ (ολλανδική προφορά Φαν Χοχ) (Het Van Gogh Museum): αποτελεί το σπουδαιότερο μουσείο στον κόσμο με αναφορά στο μεγάλο ζωγράφο. Βρίσκεται, επίσης, στην πλατεία Μουσείου και ιδρύθηκε το 1964, τελείωσε όμως το 1969, και άνοιξε για το κοινό μόλις στα 1973. Νέα πτέρυγα προστέθηκε το 1999.

Περιλαμβάνει περίπου 200 πίνακες, 500 σχέδια και 700 επιστολές του Βαν Γκογκ, αλλά και βιβλιοθήκη μα 23.000 έργα. Αντίθετα με ότι πιστεύεται, στο μουσείο εκτίθενται και μεμονωμένα έργα άλλων μεγάλων ζωγράφων, όπως των ΜονέΓκωγκένΠικάσοΣερά και Τουλούζ Λωτρέκ.
Τον Δεκέμβριο του 2002 εκλάπησαν δύο πίνακες του Βαν Γκόγκ. Το 2003 συνελήφθησαν δύο ύποπτοι, αλλά οι πίνακες δεν βρέθηκαν ακόμη (2012).To Μουσείο των Τροπικών

Το Μουσείο των Τροπικών (ενν. περιοχών) (Het Tropenmuseum): πρόκειται περί ενός εθνολογικού μουσείου, με αναφορά στους λαούς των τροπικών -και όχι μόνον- περιοχών. Περιέχει παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα αντικείμενα τέχνης από διάφορους πολιτισμούς, όπως λ.χ. της Ινδονησίας, της Ν.Γουινέας, του Σουρινάμ κ.α. Επίσης εκτίθενται ηχητικά και κινηματογραφικά ντοκουμέντα αλλά και φωτογραφίες από την ιστορία και τον τρόπο ζωής τους.

Το Μουσείο του Άμστερνταμ (Het Amsterdam Museum): μέχρι το 2010 ονομαζόταν Ιστορικό Μουσείο του Άμστερνταμ και αναφέρεται στο παρελθόν και το παρόν της πόλης του Άμστερνταμ, ειδικά. Ιδρύθηκε το 1926 και, βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου μεταφέρθηκε από άλλη συνοικία το 1975. Στις συλλογές του περιλαμβάνονται περίπου 75.000 αντικείμενα, κυρίως πίνακες, αγάλματα, λιθοτυπίες, γραφοτυπίες, σχέδια, βιβλία, είδη υαλουργίας, υφαντικής, κεραμικής, μηχανήματα, έπιπλα, κ.λ.π.

Το Εβραϊκό Ιστορικό Μουσείο (Het Joods Historisch Museum): ιδρύθηκε το 1932 και περιλαμβάνει περίπου 11.000 έργα τέχνης, παραδοσιακά και ιστορικά αντικείμενα που ρίχνουν φως στον Εβραϊκό πολιτισμό. Η συλλογή ήταν μεγαλύτερη, αλλά κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, το μουσείο ήταν κλειστό και πολλά αντικείμενα κατασχέθηκαν χωρίς να επιστραφούν ποτέ.
Το Σπίτι του Ρέμπραντ (Het Rembrandthuis): πρόκειται για το οίκημα όπου διέμεινε ο μεγάλος ζωγράφος μεταξύ των ετών 1639 και 1658. Στεγάζει το ομώνυμο μουσείο, όπου εκτίθενται σχέδια και καθημερινά χρηστικά αντικείμενα του Ρέμπραντ.

Το Σπίτι της Άννας Φρανκ (Het Anne Frank Huis): αποτελεί οικοδόμημα του 1635 και είχε χρησιμοποιηθεί ως κατοικία και από άλλους επιφανείς πολίτες του Άμστερνταμ. Μεταξύ 1928 και 1939, στέγαζε βιομηχανία κατασκευής πιανολών. Από το 1940 κατοικήθηκε από τον Όττο Φράνκ και την οικογένειά του. Η ιστορία της κόρης του Άννας και του Ημερολογίου της είναι το κυρίαρχο στοιχείο της συγκεκριμένης οικίας, που αποτελεί έναν από τους πλέον επισκέψιμους και φωτογραφημένους χώρους του Άμστερνταμ.

Το Μουσείο Τισό (Madame Tussauds): ένα από τα -μικρότερα- ομώνυμα με το, μεγάλο στο Λονδίνο, μουσεία ομοιωμάτων. Δεν διαθέτει την αίγλη του μουσείου της Βρετανικής πρωτεύουσας, αλλά έχει μεγάλη επισκεψιμότητα.

Το Μουσείο Αντίστασης (Ηet Verzetsmuseum Amsterdam): ιδρύθηκε το 1984 και περιλαμβάνει αυθεντικά αντικείμενα, φωτογραφίες, κινηματογραφικά και ηχητικά ντοκουμέντα από την ιστορία όλων εκείνων που πήραν μέρος στην Αντίσταση κατά των Γερμανών στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.
ΕκκλησίεςΗ Παλαιά Εκκλησία

Η Παλαιά Εκκλησία (De Oude Kerk): είναι η παλαιότερη εκκλησία του Άμστερνταμ και το παλαιότερο σωζόμενο κτήριο της πόλης. Κατασκευάστηκε το 1306 και, στην αρχή, ονομαζόταν Αγ. Νικόλαος. Είναι προτεσταντική και στην ιστορία της έγιναν πολλές επεκτάσεις. Διαθέτει εντυπωσιακό εκκλησιαστικό όργανο και ανήκει στα 100 κορυφαία Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Άμστερνταμ (Rijksmonumenten).

Η Νέα Εκκλησία (De Nieuwe Kerk): βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία Νταμ (Dam), δίπλα στο Βασιλικό Παλάτι. Κατασκευάστηκε στις αρχές του 15ου αιώνα και είναι νεογοτθικού ρυθμού. Χρησιμοποιήθηκε ως χώρος κοσμικού τελετουργικού για τις βασιλικές στέψεις, μεταξύ των οποίων και της Βεατρίκης, το 1980. Σήμερα δεν χρησιμοποιείται πλέον ως εκκλησία, παρά μόνον για διάφορες εκδηλώσεις, όπως λ.χ. μουσικές παραστάσεις αφού διαθέτει εξαιρετικό εκκλησιαστικό όργανο.

Ο Αγ. Νικόλαος (Sint-Nicolaaskerk): ρωμαιοκαθολική βασιλική, κτισμένη μεταξύ των ετών 1884-7. Στην είσοδο δεσπόζουν οι δύο πύργοι της κατασκευασμένοι σε ένα ιδιαίτερο ρυθμό, οι οποίοι δεν είναι απόλυτα συμμετρικοί μεταξύ τους (ο δυτικός γέρνει περισσότερο προς τα εμπρός). Το 1999 έγιναν εργασίες συντήρησης.

Αξιόλογα κτήριαTo Βασιλικό Παλάτι


Το Βασιλικό Παλάτι (Het Koninklijk Paleis Amsterdam): βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία Νταμ (Dam). Κατασκευάστηκε μεταξύ 1648 και 1665 ως δημαρχείο, σε σχέδια του Γιάκομπ φαν Κάμπεν (Jacob van Campen). Υπήρξε το σημαντικότερο ιστορικό και πολιτιστικό κτήριο του Χρυσού Αιώνα και ανήκει στα 100 σημαντικότερα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Άμστερνταμ.

Απετέλεσε, στην εποχή του, το μεγαλύτερο μη θρησκευτικό κτήριο του Παλαιού Κόσμου. Η μνημειακή κατασκευή, που κόστισε 8,5 εκατομμύρια χoύλντεν (gulden), ένα απίστευτα μεγάλο ποσό για τον 17ο αιώνα, συμβόλιζε το ελεύθερο πνεύμα της πόλης (Vrijzinnigheid). Το κτήριο στηριζόταν σε 13.659 ξύλινους πασσάλους (heipalen) και το κύριο δομικό υλικό είναι ο αμμόλιθος Μπεντχάιμερ, ενώ στο εσωτερικό του κυριαρχεί το μάρμαρο. Χαρακτηρίζεται ως «αυστηρό στη διακόσμηση αλλά λαμπερό στο σχεδιασμό» του. Έχει είσοδο με διακόσμηση κορινθιακού ρυθμού, 2 ορόφους και μνημειακή κεντρική σάλα, μήκους 40, ύψους 30 και πλάτους 20 μέτρων περίπου.

Η χρήση του άλλαξε το 1808, όταν χρησιμοποιήθηκε από το Ναπολέοντα Βοναπάρτη ως βασιλική κατοικία και παρέμεινε έτσι για πολύ καιρό, μετά την επιστροφή του σε ολλανδικά χέρια. Στον 20o αιώνα έγιναν πολλές εργασίες συντήρησης και, από το 1960, άνοιξε για το κοινό. Μεταξύ 2005 και 2009 έκλεισε πάλι, διότι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένα έργα συντήρησης στο εσωτερικό του. Σήμερα, δεν χρησιμοποιείται μεν ως βασιλική κατοικία, αλλά στεγάζει όλες τις επισκέψεις των βασιλικών μελών στο Άμστερνταμ, καθώς και όλες τις εορταστικές ή επετειακές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τους Ολλανδούς «γαλαζοαίματους».

Η Στόπερα (De Stopera): βρίσκεται στο κέντρο του Άμστερνταμ μεταξύ της Πλατείας Βατερλώ και του Ζβάνενμπουρχβαλ πάνω στον ποταμόΆμστελ. Το όνομά της προέρχεται από το συνδυασμό των λέξεων Στάτχαους (stadhuis) και Όπερα (opera). Στεγάζει το Δημαρχείο (Stadhuis) και το Μουσικό Θέατρο του Άμστερνταμ (Het Muziektheater) ,δηλαδή την Όπερα ( De Nederlandse Opera), το Μπαλέτο (Het Nationale Ballet) και την Συμφωνική Ορχήστρα της Ολλανδίας (De Holland Symfonia). Kατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1982 και 1986.To Μπέρλάχε

Το Μπέρλάχε (De Berlage): εντυπωσιακό κτήριο στη Ντάμρακ (Damrak), κατασκευασμένο μεταξύ 1898 και 1903, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Χέντρικ Πέτρους Μπέρλάχε (Hendrik Petrus Berlage), απ’όπου και η ονομασία του. Το βασικό δομικό του υλικό είναι το κόκκινο τούβλο ενώ διαθέτει 3 ορόφους, γυάλινη οροφή και πύργο ύψους 40 μέτρων στην είσοδο.

Κατασκευάστηκε για να στεγάσει και να εξυπηρετήσει τις οικονομικές δραστηριότητες των εμπόρων και πολιτών του Άμστερνταμ, όμως ο ρόλος του ήταν πολλαπλός: χρηματιστήριο, ανταλλακτήριο αγαθών (κυρίως για εμπόρους), ταχυδρομείο, τηλεφωνικό κέντρο, αστυνομικό τμήμα, συνεδριακός χώρος, πολιτιστικό κέντρο, ήταν κάποιες από τις λειτουργίες του.

Σήμερα χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός, συνεδριακός και συναυλιακός χώρος. Είναι στη λίστα με τα 100 σπουδαιότερα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ολλανδίας (Rijksmonumenten).
Το Μάγκνα Πλάζα (Magna Plaza): βρίσκεται πίσω από το Βασιλικό παλάτι στην Πλατεία Νταμ. Παλαιότερα ήταν το Κεντρικό Ταχυδρομείο του Άμστερνταμ (Het Amsterdamse Hoofdpostkantoor), ενώ σήμερα αποτελεί εμπορικό κέντρο υψηλής αισθητικής. Κατασκευάστηκε μεταξύ 1895 και 1899 σε σχέδια του φημισμένου αρχιτέκτονα και ιστορικού Κορνέλις Χέντρικ Πέτερς (Cornelis Hendrik Peters). Ενσωματώνει το νεογοτθικό και νεοαναγεννησιακό στυλ, αρχιτεκτονικά. Είναι στη λίστα με τα 100 σπουδαιότερα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ολλανδίας (Rijksmonumenten).To Σχέιπφααρτχάους

Το Σχέιπφααρτχάους (Het Scheepvaarthuis): ογκώδες κτήριο που δεσπόζει στο χώρο της Προκυμαίας Πρίγκηπας Ερρίκος (de Prins Hendrikkade). Η ονομασία του θα μπορούσε να αποδοθεί ελεύθερα ως, ο «Οίκος της Ναυσιπλοΐας» και οφείλεται στο ότι κατασκευάστηκε το 1916 για να στεγάσει τα γραφεία 6 μεγάλων εφοπλιστικών γραφείων. Αρχιτεκτονικά, αποτελεί την επιτομή τηςΣχολής του Άμστερνταμ. Πέρασε στα χέρια διαφόρων μεγιστάνων και, από το 2005 χρησιμοποιείται ως ξενοδοχείο 5 αστέρων. Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα 100 σπουδαιότερα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ολλανδίας (Rijksmonumenten).

Το Κτήριο του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού (Het Centraal Station): βρίσκεται πάνω στον Έι και αποτελεί το διαχωριστικό σημείο του ιστορικού κέντρου από τις βόρειες συνοικίες. Κατασκευάστηκε μεταξύ 1881 και 1889 σε σχέδια του φημισμένου Ολλανδού αρχιτέκτονα Π.Κάουπερς (P.J.H. Cuypers), πάνω σε 3 τεχνητά νησιά στον Έι. Αυτό έγινε εφικτό μέσω μεταφοράς άμμου από τις αμμοθίνες του Φέλσεν (Velsen) και, λόγω της φύσης του υλικού, χρησιμοποιήθηκαν 8687 ξύλινοι πάσσαλοι. Παρά ταύτα, εμφανίστηκαν κατά την ανέγερση, πολλές καταβυθίσεις και το έργο καθυστέρησε πολύ να ολοκληρωθεί.

Διαθέτει θόλο από χυτοσίδηρο με άνοιγμα 40 μέτρων, περίπου, και εντυπωσιακή είσοδο νεοαναγεννησιακού ρυθμού. Από το 1997 βρίσκεται συνεχώς υπό καθεστώς έργων συντήρησης, εξ αιτίας των οποίων, πολλά τμήματά του κλείνουν για αρκετές εβδομάδες.

H «Κόκκινη Συνοικία»Οι χαρακτηριστικές «βιτρίνες» της Κόκκινης Συνοικίας

Η «Κόκκινη Συνοικία» (De Rosse Buurt/De Wallen of De Walletjes), αποτελεί μία «ιδιαίτερη» περιοχή στο κέντρο του Άμστερνταμ, και έναν από τους πλέον πολυσύχναστους τουριστικά προορισμούς της πόλης. Αποτελεί ένα δαιδαλώδες σύνολο από μικρά και στενά δρομάκια, μέσα στο ιστορικό κέντρο, που χαρακτηρίζεται από τον χαμηλό κόκκινο φωτισμό των οικημάτων, απ’όπου και η «διεθνής» ονομασία του. Στα ολλανδικά σημαίνει «η περιοχή με τα μικρά τοιχάκια ή τις μικρές τοίχινες αποβάθρες» (Walletjes), για να τονιστεί η ιστορία της .

Ήδη από το 1385 είχε αρχίσει να περιτειχίζονται τα χράχτεν της περιοχής με μικρές πλίνθινες κατασκευές (Wallen). Η περιοχή αποτελούσε αρχικά θρησκευτικό κέντρο, αφού από το 1578 άρχισαν να κτίζονται λιλιπούτειες μοναστικές κοινότητες (Kloosters) σε ικανούς αριθμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι η παλαιότερη εκκλησία του Άμστερνταμ (Oude Kerk) βρίσκεται στο κέντρο της ζώνης. Παρά ταύτα, από τον 16ο αιώνα, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα πορνεία στην περιοχή Άουντεζέιντε (Oudezijde=Παλαιά Πλευρά). Από τον 19ο αιώνα και μετά, ιδιαίτερα στην δεκαετία του 1920, έγινε συστηματική κατεδάφισή τους, αλλά εμφανίστηκε το φαινόμενο της πορνείας του «δρόμου». Οι πρώτες βιτρίνες εμφανίστηκαν το 1930 και καθιερώθηκαν οριστικά με την δεκαετία του ’60.
Η ζώνη, που περιλαμβάνει περίπου 300 οικήματα (μεγάλα δωμάτια κατ’ουσίαν), καλύπτει περίπου 6.500 τετραγωνικά μέτρα και περιβάλλεται από χράχτεν. Τα οικήματα ενοικιάζονται από τις εργαζόμενες στο συγκεκριμένο χώρο όπου και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Αυτό, όμως, που αποτελεί την ειδοποιό διαφορά είναι ότι «εκτίθενται» σε κοινή θέα πίσω από μεγάλη γυάλινη προθήκη («βιτρίνα») με κόκκινο φωτισμό. Η ολλανδική ονομασία για το συγκεκριμένο είδος πορνείας είναι raamprostitutie, που σημαίνει κυριολεκτικά «πορνεία του παράθυρου/βιτρίνας».

Αντίθετα με ότι πιστεύεται, η περιοχή αποτελεί μεν το κέντρο του «αγοραίου έρωτα» της πόλης, αλλά είναι ταυτόχρονα ένας χώρος όπου καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες για την εξάλειψη της αισθητικής του χυδαίου, μέσω του σεβασμού της ταυτότητας των εργαζομένων γυναικών και, πάντοτε, με τη συμβολή και τήρηση των ολλανδικών νόμων (η πορνεία στην «κόκκινη ζώνη» είναι απόλυτα νόμιμη). Υπάρχουν γραπτοί αλλά και «άγραφοι» νόμοι που δεν θα πρέπει να παραβιάζονται χάριν του «θεάματος» (λ.χ. η φωτογράφιση των εκδιδομένων γυναικών αποτελεί πρόκληση και θα πρέπει να αποφεύγεται).

Παρά ταύτα, η περιοχή βρίθει από επιχειρήσεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο τομέα, όπως καταστήματα με είδη σεξ (sex shops), θέατρα αντίστοιχου περιεχομένου, κ.ο.κ, που σε συνδυασμό με τα διάσημα κόφι-σοπς (coffeeshops) και, παρά την ανοχή των ολλανδικών νόμων (gedoogbeleid), αποτελούν συχνά εστίες παραβατικότητας ή και εγκληματικότητας. Από το 2007 μπήκε σε εφαρμογή το Σχέδιο 1012 (Ηet Coalitieproject 1012), για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την οικονομική αναβάθμιση της περιοχής.
Έμβλημα του Άμστερνταμ

Το οικόσημο (Het Wapen) του Άμστερνταμ αποτελείται από 3 σταυρούς του Αγίου Ανδρέα και βρίσκεται τόσο στο θυρεό (Heraldiek) όσο και στη σημαία (Vlag) της πόλης. Στο θυρεό βρίσκεται σε κάθετη θέση, ενώ στη σημαία σε οριζόντια. Οι ιστορικοί πιστεύουν πως ήταν το οικόσημο της οικογένειας Περσέιν (Persijn), που εξουσίαζε στην πόλη από το 1280, έως το 1282. Θεωρείται πως οι σταυροί αντιπροσωπεύουν τους τρεις κινδύνους που παραδοσιακά είχαν πλήξει την πόλη: την πλημμύρα, τη φωτιά και το λοιμό. Οι 3 λέξεις στο κάτω μέρος του "Ηρωικός (Heldhaftig), Αποφασιστικός (Vastberaden), Ευσπλαχνικός (Barmhartig)", τοποθετήθηκαν από την Βασίλισσα Βιλελμίνη το 1947 σε αναγνώριση της γενναιότητας που έδειξε η πόλη κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Διοίκηση

Το Άμστερνταμ είναι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας από την εποχή που ήταν στα χέρια των Γάλλων του Ναπολέοντα Βοναπάρτη και, συγκεκριμένα από την 20η Απριλίου 1808, οπότε πραγματοποιήθηκε επίσημη παρέλαση στην πόλη. Μάλιστα, το 1908, εορτάστηκε η 100ετία τού Άμστερνταμ με εκδηλώσεις που διήρκεσαν μία εβδομάδα. Αντίθετα, το 2008, δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην επέτειο.

Παρά ταύτα, συνταγματικά το Άμστερνταμ, αποτελεί πρωτεύουσα της χώρας μόλις από το 1983, με ειδική διορθωτική τροποποίηση του ολλανδικού συντάγματος. Και, βέβαια, η έδρα της κυβέρνησης όπως και το κοινοβούλιο εδρεύουν στη Χάγη (Den Haag).

O δήμος του Άμστερνταμ (ολλανδικά: Gemeente Amsterdam), από την 1η Μαΐου 2010, διαιρείται σε 7 αστικά διαμερίσματα (stadsdelen), που πήραν τις ονομασίες τους από τη γεωγραφική τους θέση: Κέντρο (Centrum), Βόρειο (Noord), Νοτιοανατολικό (Zuidoost), Δυτικό (West), Νέο-Δυτικό (Nieuw West), Νότιο (Zuid) και Ανατολικό (Oost). Πριν το 2010, υπήρχαν 14 διαμερίσματα, από τα οποία τρία παρέμειναν ως είχαν, ενώ τα υπόλοιπα συγχωνεύτηκαν σε τέσσερα νέα. Υπάρχει ακόμη ένα διαμέρισμα, η Δυτική Πύλη (Westpoort), που δεν διαθέτει δικό του σχήμα, αλλά διοικείται απ’ευθείας από την ολλανδική κυβέρνηση.

Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ

Είναι οργανωμένα ως ξεχωριστοί μικροσκοπικοί δήμοι και διατηρούν σε σημαντικό βαθμό την αυτονομία τους. Η οργάνωση και η διοίκησή τους είναι εντελώς πρωτοποριακή και, η ονοματολογία που χρησιμοποιείται δεν είναι παρόμοια με εκείνη των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. Υπάρχει, βέβαια, κάποια αντιστοιχία, αλλά οι δικαιοδοσίες τους έχουν να κάνουν με το κεντρικό μοντέλο διοίκησης, που είναι αρκετές φορές περίπλοκο και καθαρά «ολλανδικό».

Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ


Η δημιουργία τους οφείλεται στην ανάγκη εξυπηρέτησης των μεγάλων απαιτήσεων που έχει μία μεγάλη πόλη. Με την διαίρεση αυτή, κάθε διαμέρισμα αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις δικές του υποχρεώσεις. Το διοικητικό σχήμα τους είναι απαράλλαχτο (εξαίρεση αποτελεί η κεντρική εκλογή του «δημάρχου»), με εκείνο των υπολοίπων ολλανδικών δήμων: υπάρχει το Συμβούλιο (Stadsdeelraad) και η Ημερήσια Διαχείριση (Dagelijks Bestuur) με τους νομοθέτες (Wethouders) και έναν Επικεφαλής της Έδρας («δήμαρχο»), (DB Voorzitter of "Burgemeester"), διορισμένο από το Συμβούλιο του Κράτους (De Raad). Ασκούν τόσο νομοθετική όσο και εκτελεστική εξουσία στην επικράτειά τους. Η δικαιοδοσία τους επεκτείνεται σε όλους εκείνους τους τομείς που, το ολλανδικό κράτος θεωρεί, ότι δεν είναι ανάγκη να παρέμβει σε κεντρικό επίπεδο. Η δημιουργία κατοικιών, η διαχείριση των ανοιχτών χώρων (πάρκα, χώροι αναψυχής, πάρκινγκ κ.ο.κ), τα πολιτιστικά θέματα, ο αθλητισμός, διάφορες εκδηλώσεις, η διευθέτηση θεμάτων των πολιτών, είναι μερικοί από τους τομείς που υπάγονται στις υποχρεώσεις τους. Αντίθετα, η κεντρική διοίκηση αναλαμβάνει τομείς όπως είναι η δημόσια τάξη και τα επονομαζόμενα Καθήκοντα Α (Α-Taken).
Πάντως, το συγκεκριμένο μοντέλο διοίκησης βρίσκεται σε συνεχή δυναμική κατάσταση, αλλάζει δηλαδή κατά καιρούς, σε μια προσπάθεια να βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Ήδη στο Ρότερνταμ, που εφαρμόζει το ίδιο μοντέλο, έχουν προταθεί σημαντικές αλλαγές για το μέλλον.

Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ

Εκπαίδευση

Amsterdam
Το Άμστερνταμ έχει δύο πανεπιστήμια: Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (De Universiteit van Amsterdam) ή (UvA), με 28.000 φοιτητές περίπου και το Πανεπιστήμιο Φρέιε (Vrije Universiteit) ή (VU), με 19.000 φοιτητές περίπου. Το πρώτο βρίσκεται στην κυρίως πόλη, ενώ το δεύτερο στη συνοικία Μπάουτενφέλντερτ (Buitenveldert).


Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ

Άλλα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης (ΗΒΟ), αποτελούν η Ακαδημία Χέριτ Ρίτφελτ (De Gerrit Rietveld Academie), με κατεύθυνση τις Καλές Τέχνες, την Υφαντουργία, τη Γραφιστική, τη Μόδα κ.α., το Χόχεσχόολ του Άμστερνταμ (De Hogeschool van Amsterdam), με κατεύθυνση τη Φυσική Αγωγή, τη Διατροφολογία, την Οικονομία, την Υγεία, τα ΜΜΕ κ.α., το Χόχεσχόολ για Οικονομικές Σπουδές του Άμστερνταμ (Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam) και το Αμστερντάμσε Χοχεσχοολ για τις Τέχνες (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) που περιλαμβάνει το Ωδείο 
Σβεελίνκ (Sweelinck Conservatorium). Το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας του Άμστερνταμ είναι ένας από τα μεγαλύτερους παγκοσμίως θεσμούς τεκμηρίωσης και έρευνας της κοινωνικής ιστορίας, και ιδιαίτερα της ιστορίας του εργατικού κινήματος.

Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμΣυγκοινωνίες

Το κτήριο του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού του Άμστερνταμ
Οι δημόσιες μεταφορές στο Άμστερνταμ επιτελούνται από:
εθνικές και διεθνείς σιδηροδρομικές συνδέσεις
3 γραμμές μετρό
2 γραμμές αστικού σιδηρόδρομου
16 γραμμές τραμ
πολλές λεωφορειακές γραμμές (τοπικές, περιφερειακές και εθνικές)
φέρρυ για πεζούς και ποδηλάτες (δωρεάν)
ένα γρήγορο δελφίνι προς το Φέλσεν-Ζάουντ στις ακτές τις Βόρειας Θάλασσας
Μια νέα σιδηροδρομική γραμμή, η Γραμμή Βορρά/Νότου (Noord/Zuidlijn), και μια νέα γραμμή τραμ προς το Έιμπουργκ (μια νέα αστική περιοχή σε ένα τεχνητό νησί) είναι υπό κατασκευή.
Πολλοί κάτοικοι του Άμστερνταμ χρησιμοποιούν ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους. Οι περισσότεροι κεντρικοί δρόμοι διαθέτουν ποδηλατοδρόμους και, παντού στην πόλη, υπάρχουν χιλιάδες θέσεις παρκαρίσματος για ποδήλατα. Στο κέντρο της πόλης, η οδήγηση αυτοκινήτου θεωρείται ασύμφορη λόγω του έντονου κυκλοφοριακού και των περιορισμένων και ακριβών χώρων στάθμευσης.

Αεροδρόμιο Schiphol

Αεροδρόμιο

Το Σκίπχολ (Schiphol) απέχει περίπου είκοσι λεπτά με το τρένο από το κεντρικό Άμστερνταμ. Είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ολλανδία, και το τέταρτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Εξυπηρετεί περίπου 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως και είναι έδρα των Ολλανδικών Βασιλικών Αερογραμμών (KLM).

Αθλήματα

Το Άμστερνταμ είναι η έδρα του Άγιαξ, ομάδας της Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Βάση του Άγιαξ είναι το σύγχρονο στάδιο Άμστερνταμ Αρένα, που βρίσκεται νοτιοανατολικά της πόλης. Η ομάδα μοιράζεται τις εγκαταστάσεις με την Άμστερνταμ Αντμίραλς, μια ομάδα μπέιζμπολ.
Το 1928, το Άμστερνταμ διοργάνωσε τους 9ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Ολυμπιακό στάδιο που χτίστηκε για τους αγώνες έχει υποστεί ολοκληρωτική ανανέωση και χρησιμοποιείται σήμερα για πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα.

Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ


Περιοδικά γεγονότα

Κονινγκίνενταχ (Koninginnedag), η ημέρα της Βασίλισσας, 30 Απριλίου, τα γενέθλια της πρώην Βασίλισσας Γιουλιάνα
Άουτμαρκτ, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, έναρξη της πολιτιστικής περιόδου
Άμστερνταμ Ρουτς, τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Διεθνές μουσικό φεστιβάλ.
Άμστερνταμ Πράιντ, μέσα Αυγούστου, Σαββατοκύριακο ομοφυλόφιλης υπερηφάνειας
Μαραθώνιος Άμστερνταμ, μέσα Οκτώβρη

Διάσημοι κάτοικοι

Κάρελ Άππελ – ζωγράφος
Άννα Φρανκ – ημερολογιογράφος του Ολοκαυτώματος
Τέο φαν Χοχ – σκηνοθέτης
Σιμόν Κάρμιχελτ - συγγραφεάς και χρονογράφος
Μουλτατούλι – συγγραφέας
Γιόχαν Κρόιφ- ποδοσφαιριστής
Ντένις Μπέργκαμπ- ποδοσφαιριστής
Χέρμαν Μπρόντ – τραγουδιστής και ζωγράφος
Μάιντερτ Χόμπεμα – ζωγράφος
Φριτς Μπολκεστάιν – πολιτικός


Αποτέλεσμα εικόνας για αμστερνταμ
Φρέντυ Χάινεκεν – μεγαλοπαράγοντας μπύρας
Ρέμπραντ φαν Ρέιν – ζωγράφος
Ρουντ Γκούλιτ – ποδοσφαιριστής
Φρανκ Ρέικαρντ – ποδοσφαιριστής
Χάρρυ Μούλις – συγγραφέας
Μπαρούχ Σπινόζα – φιλόσοφος
Γιόζεφ Ίσραελς – ζωγράφος
Βιμ Κοκ – πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας
Αντρέ Χαζές – τραγουδιστής
Ρούμερ Φίσερ – συγγραφέαςΑμστερνταμ: Η τέχνη της καθημερινότητας


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ολλανδία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Κάτω Χώρες
Nederland


Εθνικό σύνθημα: "Je maintiendrai" (Γαλλικά)
"Ik zal handhaven" (Ολλανδικά)
(Θα μείνω ανυποχώρητος)
Εθνικός ύμνοςHet Wilhelmus (Γουλιέλμος του Νασάου)Η θέση της Ολλανδίας (σκούρο πράσινο)
-στην Ευρωπαϊκή ήπειρο (πράσινο και σκούρο γκρι)
-στην Ευρωπαϊκή Ένωση (πράσινο)
και μεγαλύτερη πόλη
Κυρίαρχο κράτος

Ανεξαρτησία

• Κηρύχθηκε
• Αναγνωρίστηκε
Ισχύον Σύνταγμα
Ογδοηκονταετής Πόλεμος(από την Ισπανία)
26 Ιουλίου 1581
30 Ιανουαρίου 1648
1815 (αναθεωρήθηκε πολλές φορές, με τελευταία το 2002)
 • Σύνολο
 • % Νερό
 • Σύνορα
Ακτογραμμή

41.543 km2 (135η)
18,41
1.027 km
451 km
Πληθυσμός
 • Εκτίμηση 2015
 • Απογραφή 2003
 • Πυκνότητα

16.904.594 (65η)
16.357.992
407 κατ./km2 (30η)
Α.Ε.Π. (PPP)
 • Ολικό (2010)
 • Κατά κεφαλή

676,700 δισ. $
40.777 $ 
Α.Ε.Π. (Ονομαστικό)
 • Ολικό (2010)
 • Κατά κεφαλή

770,312 δισ. $
46.418 $
ΔΑΑ (2014)
Straight Line Steady.svg 0,915  – πολύ υψηλή
CET (UTC +1)
(UTC +2)
.nl και .eu ως μέλος της ΕΕ
+31
1 Έδρα της κυβέρνησης η Χάγη.
2 Πριν το 2001: Φιορίνι ή Γκίλντερ (Guilder).


Οι Κάτω Χώρες (ολλανδικά: Nederland) ή Ολλανδία είναι το ευρωπαϊκό τμήμα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (ολλανδικά: Koninkrijk der Nederlanden), και είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία με συνταγματικό μονάρχη. Στο βασίλειο ανήκουν και η Αρούμπα, το Κουρασάο και ο Άγιος Μαρτίνος (πρώην μέρη των Ολλανδικών Αντιλλών). Λέγεται συχνότερα Ολλανδία, αν και αυτό το όνομα αναφέρεται συγκεκριμένα σε δύο μόνο από τις δώδεκα επαρχίες της, τη Βόρεια Ολλανδία(ολλανδικά: Noord Holland) και τη Νότια Ολλανδία (ολλανδικά: Zuid Holland). Η χώρα βρίσκεται στην βορειοδυτική Ευρώπη και περιβάλλεται από τη Βόρεια Θάλασσα, το Βέλγιο και την Γερμανία. Περίπου το 1/4 της χώρας βρίσκεται κάτω από την στάθμη της θάλασσας. Έτσι, 3.000 χιλιόμετρα φραγμάτων προστατεύουν τη χώρα. Η καθημερινή ζωή κατά τη «χρυσή εποχή» της Ολλανδίας

Ιστορία

Αψβουργικές Κάτω Χώρες (1519 - 1581)

Η ευρύτερη περιοχή της σημερινής Ολλανδίας, μαζί με το σημερινό Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και όμορα εδάφη, αναφέρεται ως μέρος των Δεκαεπτά Επαρχιών των Κάτω Χωρών, κατά τη βασιλεία του Καρόλου του Ε΄Άγιου Ρωμαίου Αυτοκράτορα και βασιλιά της Ισπανίας κατά τον 16ο αιώνα. Το 1568 είναι η αρχή του ογδοηκονταετούς πολέμου μεταξύ των επαρχιών αυτών και της Ισπανίας για τα κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτές. Το 1579, το βόρειο τμήμα των δεκαεπτά επαρχιών σχημάτισε την Ένωση της Ουτρέχτης, η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε μία συμφωνία αλληλοϋποστήριξης μεταξύ τους στην άμυνα απέναντι στον ισπανικό στρατό. Η Ένωση της Ουτρέχτης αναφέρεται και ως το πρώτο ιστορικό σημείο εμφάνισης των Κάτω Χωρών ως ξεχωριστή θεσμική οντότητα. Το 1581 οι βόρειες επαρχίες υιοθέτησαν τη Δήλωση της Άρνησης, με την οποία διακήρυξαν την ανεξαρτησία τους και αποκήρυξαν τον Φίλιππο τον Β΄ της Ισπανίας. Ο αγώνας των Ολλανδών ενάντια στους Ισπανούς επηρέασε τη βασίλισσα Ελισάβετ η Α΄ της Αγγλίας, η οποία το 1585 υπέγραψε συνθήκη μαζί τους με την υπόσχεση αποστολής στρατού για την υποστήριξή τους στον πόλεμο για την ανεξαρτησία τους. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, σχεδόν 7.500 στρατιώτες έφτασαν στην Ολλανδία από την Αγγλία κάτω από τις διαταγές του Ρόμπερτ Ντάντλεϊ, πρώτου κόμη του Λέστερ. Ο αγγλικός στρατός όμως αναλώθηκε σε ανώφελες εκστρατείες στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να έχει κάποιο ουσιαστικό αντίκτυπο στην ολλανδική εξέγερση. Ο Ντάντλεϊ επέστρεψε το 1586 στην Ολλανδία με στρατό, αλλά ούτε και τότε συνεισέφερε σε κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα. Ο Φίλιππος ο Β΄ της Ισπανίας, γιος του Καρόλου του Ε΄, δεν ήταν διατεθειμένος να παραδώσει τις Κάτω Χώρες και ο πόλεμος συνεχίστηκε μέχρι και το 1648, όταν ο βασιλιάς Φίλιππος ο Δ΄ τελικά αναγνώρισε την ανεξαρτησία των επτά βορειοδυτικών επαρχιών της περιοχής με τη συνθήκη ειρήνης του Μίνστερ. Τμήματα των νότιων επαρχιών παρέμειναν στην κατοχή των Ολλανδών και έτσι αποτέλεσαν και αυτά μέρος του νέου ανεξάρτητου κράτους.

Ολλανδική Δημοκρατία (1581–1795)


Οι ανεμόμυλοι Kinderdijk


Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους οι επαρχίες Ολλανδία, ΖηλανδίαΧρόνινγκεν,ΦρίσλαντΟυτρέχτηΟφεράισσελ και Χέλρε σχημάτισαν μία συνομοσπονδία γνωστή ως η Δημοκρατία των Επτά Ενωμένων Κάτω Χωρών.

 Όλες οι επαρχίες παρέμειναν αυτόνομες και είχαν τη δική τους κυβέρνηση, την πολιτεία της επαρχίας, όπως έμεινε γνωστή. Η κυβέρνηση της συνομοσπονδίας και οι ύπατοι κυβερνήτες των επαρχιών είχαν έδρα τη Χάγη, ενώ αποτελούνταν από αντιπροσώπους των μελών της συνομοσπονδίας. Η αραιοκατοικημένη περιοχή Ντρέντε ήταν μέρος της δημοκρατίας, αν και δεν θεωρούνταν επαρχία. Η Ντρέντε είχε τους δικούς τους αξιωματούχους, αλλά ο κυβερνήτης της διορίζονταν από τους ύπατους κυβερνήτες. Παράλληλα, η δημοκρατία κατείχε και ορισμένες περιοχές εκτός των παραδοσιακών συνόρων των επαρχιών, γνωστές ως Γενικές Εκτάσεις, οι οποίες διοικούταν απευθείας από τους ύπατους κυβερνήτες, χωρίς δικούς τους αντιπροσώπους ή εξουσία. Η πλειοψηφία των περιοχών αυτών είχε καταληφθεί από τους Ολλανδούς κατά τη διάρκεια του ογδοηκονταετούς πολέμου και κατοικούνταν κυρίως από καθολικούς. Οι περιοχές αυτές αποτελούσαν μια ουδέτερη ζώνη ανάμεσα στη δημοκρατία και τις νότιες Κάτω Χώρες.
Η ολλανδική αυτοκρατορία αναπτύχθηκε και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές και οικονομικές δυνάμεις του 17ου αιώνα. Στην ονομαζόμενη ολλανδική Χρυσή Εποχή ιδρύθηκαν αποικίες και εμπορικοί σταθμοί σε όλο τον κόσμο. Η εγκατάσταση των Ολλανδών στη βόρεια Αμερική ξεκίνησε με την ίδρυση του οικισμού Νέο Άμστερνταμ στο νότιο άκρο του Μανχάταν το 1614. Οι Ολλανδοί ίδρυσαν την Αποικία του Ακρωτηρίου στη Νότια Αφρική το 1652. Μέχρι το 1650 ο ολλανδικός στόλος αριθμούσε 16.000 εμπορικά πλοία, ενώ παράλληλα ο πληθυσμός αυξήθηκε σε περίπου 2 εκατομμύρια από 1.5 μέσα στον 17ο αιώνα.

Πολλοί ιστορικοί και οικονομολόγοι θεωρούν την Ολλανδία ως την πρώτη καπιταλιστική χώρα στην παγκόσμια ιστορία. Στην πρώιμη σύγχρονη Ευρώπη, η Ολλανδία είχε την πιο πλούσια εμπορική πόλη, το Άμστερνταμ, και το πρώτο πλήρως λειτουργικό χρηματιστήριο. Η εφευρετικότητα των εμπόρωνοδήγησε στη θεσμοθέτηση κεφαλαίου ασφάλισης και σύνταξης, καθώς και σε λιγότερο ευχάριστα φαινόμενα, όπως στο φαύλο οικονομικό κύκλο, την πρώτη παγκόσμια πληθωριστική φούσκα, τη μανία της τουλίπας μεταξύ 1636 και 1637 και στον πρώτο παγκόσμιο τυχοδιώκτη του χρηματιστηρίου, ο οποίος κατέβαζε τις τιμές των μετοχών πουλώντας για να τις αγοράσει ξανά με χαμηλότερη τιμή. Η δημοκρατία έπεσε σε γενική παρακμή στα τέλη του 18ου αιώνα με τον έντονο οικονομικό ανταγωνισμό από την Αγγλία και συνεχείς εσωτερικές προστριβές ανάμεσα στις δύο κύριες πολιτικές ομάδες της χώρας, τους ρεπουμπλικάνους και τους βασιλικούς.
Τον 17ο αιώνα συνεχίστηκαν οι διαμάχες με την Αγγλία για ανταγωνιστικές αποικίες και εμπορικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Οι Ολλανδοί είχαν ιδρύσει αποικίες φυτειών κατά μήκος των ακτών και των ποταμών της Γουιάνας στη νότια Αμερική, παράλληλα με τους Άγγλους. Μετά από συνεχόμενες διαμάχες, οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία αποχώρησης των Άγγλων και παραχώρησης των εκτάσεών τους στους Ολλανδούς, με τη συνθήκη της Μπρέντα. Η συμφωνία προέβλεπε την ανταλλαγή των εκτάσεων με την αποικία των Ολλανδών στη βόρεια Αμερική, το Νέο Άμστερνταμ, έναν μικρό εμπορικό σταθμό, ο οποίος μετέπειτα εξελίχθηκε στη σημερινή Νέα Υόρκη.

Γαλλική κυριαρχία: 1795–1815

Στις 19 Ιανουαρίου του 1795, μία ημέρα μετά τη διαφυγή του κυβερνήτη Γουλιέλμου Ε΄ της Οράγγης στην Αγγλία, ανακηρύχθηκε η Δημοκρατία της Μπατάβια με στόχο την ένωση των Κάτω Χωρών σε ένα ενιαίο κράτος. Από το 1795 ως και το 1806 με το καθεστώς αυτό η Ολλανδία απέκτησε μία κρατική δομή παρόμοια με αυτή της τότε νεοσύστατης Η Πρώτη Γαλλική Δημοκρατία και η περίοδος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Με την άνοδο του Ναπολέοντα στην εξουσία της Γαλλίας, στις Κάτω Χώρες καθιερώθηκε το Βασίλειο της Ολλανδίας από το 1806 μέχρι το 1810,υποτελές στη Γαλλία με βασιλιά τον αδελφό του Ναπολέοντα, Λουδοβίκο Βοναπάρτη, με πλήρη έλεγχο των εξουσιών από τους Γάλλους. Για την ονομασία του βασιλείου αυτού χρησιμοποιήθηκε το όνομα της κύριας επαρχίας, της Ολλανδίας, το οποίο και καθιερώθηκε από τότε και στο εξής ως ταυτόσημο των Κάτω Χωρών. Το Βασίλειο της Ολλανδίας κάλυπτε την έκταση της σημερινής χώρας εκτός από την επαρχία του Λίμπουρχ και τμήματα της επαρχίας Ζέελαντ, τα οποία άνηκαν στη Γαλλία. Το 1807 προστέθηκαν στο βασίλειο η ανατολική Φρισία, πρότερη κτήση της Πρωσίας, και η περιοχή του Γιέβερ. Το 1809 όμως, μετά από μία αποτυχημένη Βρετανική εισβολή, η Ολλανδία υποχρεώθηκε να παραχωρήσει όλα τα εδάφη της νότια του Ρήνου στη Γαλλία.

Ο βασιλιάς Λουδοβίκος δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες του Ναπολέοντα, καθώς υποστήριζε τα τοπικά συμφέροντα περισσότερο από τα γαλλικά, και υποχρεώθηκε σε παραίτηση το 1810. Τον διαδέχθηκε ο πεντάχρονος γιος του, Ναπολέοντας Λουδοβίκος Βοναπάρτης, ο οποίος βασίλεψε ως Λουδοβίκος ο Β΄ για δέκα μόλις ημέρες, αφού ο Ναπολέοντας δεν αναγνώρισε την εξουσία του στον θρόνο και κατέλαβε άμεσα την Ολλανδία, καταλύοντας το βασίλειο. Έτσι, οι Κάτω Χώρες έγιναν τμήμα της Γαλλικής Αυτοκρατορίας, στην οποία και παρέμειναν ως και το 1813, όταν, μετά την ήττα του στη μάχη της Λειψίας, ο Ναπολέοντας υποχρεώθηκε να αποσύρει τα στρατεύματά του από τη χώρα.


Βασίλειο των Κάτω Χωρών


Ο Γουλιέλμος ο Α΄ των Κάτω Χωρών, γιος του τελευταίου κυβερνήτη Γουιλιέλμου του Ε΄ της Οράγγης, επέστρεψε στην Ολλανδία το 1813 και ανακηρύχθηκε ισόβιος πρίγκιπας των Κάτω Χωρών, ενώ το 1815 ο τίτλος του εξελίχθηκε σε Βασιλιάς των Κάτω Χωρών.

Το Συνέδριο της Βιέννης το 1815 εγκαθίδρυσε το Ενωμένο Βασίλειο των Κάτω Χωρών με την επέκταση της επικράτειάς του στο Βέλγιο, ώστε να δημιουργήσει μία ισχυρή κρατική οντότητα στα βόρεια σύνορα της Γαλλίας. Παράλληλα, ο Γουλιέλμος έγινε κληρονόμος του τίτλου του Μεγάλου Δούκα του Λουξεμβούργου. Έτσι, το Λουξεμβούργο παραχωρήθηκε στον Γουλιέλμο ως προσωπική ιδιοκτησία σε ανταλλαγή με τις κτήσεις του στη Γερμανία, δηλαδή στο Νασάου-Ντίλενμπουργκ, το Ζίγκεν, το Χανταμάρ και το Ντιζ.

Το 1830 το Βέλγιο επαναστάτησε και τελικά κέρδισε την ανεξαρτησία του, ενώ η προσωπική ένωση μεταξύ του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών καταλύθηκε το 1890, όταν ο βασιλιάς Γουλιέλμος ο Γ΄ των Κάτω Χωρών πέθανε χωρίς να αφήσει πίσω του αρσενικούς κληρονόμους. Οι νόμοι της διαδοχής απαγόρευαν στην κόρη του Βασίλισσα Βιλελμίνα να πάρει τον τίτλο της Μεγάλης Δούκισσας, με συνέπεια ο θρόνος του Λουξεμβούργου να μεταφερθεί από τον οίκο Οράνιε-Νασάου στον οίκο Νασάου-Βάιλμπουργκ, θυγατρικό του οίκου του Νασάου.

Η μεγαλύτερη ολλανδική αποικία εκείνη την περίοδο στο εξωτερικό ήταν η Αποικία του Ακρωτηρίου, η οποία είχε ιδρυθεί από τον Γιαν βαν Ρίμπεκ για λογαριασμό της Ολλανδικής Εταιρίας των Ανατολικών Ινδιών το 1652 στην Πόλη του Ακρωτηρίου. Ο Πρίγκηπας του Οράνιε συναίνεσε στην κατάληψη και έλεγχο της αποικίας από τους Βρετανούς το 1788. Η Ολλανδία είχε και άλλες αποικίες, αλλά το Ακρωτήριο ήταν η πολυπληθέστερη, με τις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες (σημερινή Ινδονησία) και το Σουρινάμ να ακολουθούν. Αυτές οι αποικίες αρχικά διοικούνταν από την Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών και αντίστοιχα την Ολλανδική Εταιρία των Δυτικών Ινδιών, οι οποίες ήταν συλλογικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τρεις αιώνες αργότερα οι εταιρίες αυτές είχαν οικονομικά προβλήματα και οι περιοχές που διοικούσαν πέρασαν στον έλεγχο της Ολλανδικής κυβέρνησης το 1815 και το 1791 αντίστοιχα. Τότε μόνο έγιναν και τυπικά επίσημα αποικίες.
Κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, η Ολλανδία εμπλεκόταν ιδιαίτερα στο εμπόριο σκλάβων. Οι Ολλανδοί άποικοι και ιδιοκτήτες φυτειών βασίζονταν στους αφρικανούς σκλάβους για τις καλλιέργειες καφέ, κακάο, ζαχαροκάλαμου και βαμβακιού κατά μήκος των διαφόρων ποταμών. Η μεταχείριση των σκλάβων ήταν ιδιαίτερα άσχημη και αρκετοί δραπέτευαν. Η δουλεία καταργήθηκε από την Ολλανδία στο Σουρινάμ το 1863, αλλά το σύνολο των σκλάβων δεν απελευθερώθηκε παρά μόνο μέχρι το 1873 μετά από μία υποχρεωτική δεκαετή περίοδο μετάβασης, κατά την οποία δούλευαν στις φυτείες για τον ελάχιστο μισθό και χωρίς βασανιστήρια. Με την επίσημη απελευθέρωση οι περισσότεροι έφυγαν από τις φυτείες και προτίμησαν να εγκατασταθούν στην κύρια πόλη του Σουρινάμ, το Παραμαρίμπο.

Κατά το 19ο αιώνα η Ολλανδία εκβιομηχανίστηκε σχετικά αργά σε σύγκριση με τις γειτονικές της χώρες, κυρίως λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας του εκσυγχρονισμού των υποδομών της, οι οποίες κύρια αποτελούνται από υδάτινες οδούς, αλλά και λόγω του σημαντικού ρόλου της αιολικής ενέργειας στη βιομηχανία της χώρας.

Αν και η Ολλανδία παρέμεινε ουδέτερη κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναμείχθηκε ιδιαίτερα σε αυτόν. Ο κόμης Σλίφεν αρχικά είχε σχεδιάσει να καταλάβει την Ολλανδία κατά την προέλασή του στη Γαλλία. Το σχέδιο αυτό άλλαξε από τον Χέλμουτ φον Μόλτκε τον νεότερο, ώστε να διατηρηθεί η ολλανδική ουδετερότητα. Αργότερα, αυτή η ουδετερότητα αποδείχθηκε κρίσιμη για την επιβίωση της Γερμανίας μέχρι το εμπάργκο που ολοκληρώθηκε με την εισδοχή των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας το 1916, και την αδυναμία εισαγωγών από την Ολλανδία στα γερμανικά εδάφη. Παρ΄όλα αυτά, οι Ολλανδοί παρέμειναν ουδέτεροι χρησιμοποιώντας τη διπλωματία τους και την ικανότητά τους στο εμπόριο.

Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους οι επαρχίες Ολλανδία, ΖηλανδίαΧρόνινγκεν,ΦρίσλαντΟυτρέχτηΟφεράισσελ και Χέλρε σχημάτισαν μία συνομοσπονδία γνωστή ως η Δημοκρατία των Επτά Ενωμένων Κάτω Χωρών.

 Όλες οι επαρχίες παρέμειναν αυτόνομες και είχαν τη δική τους κυβέρνηση, την πολιτεία της επαρχίας, όπως έμεινε γνωστή. Η κυβέρνηση της συνομοσπονδίας και οι ύπατοι κυβερνήτες των επαρχιών είχαν έδρα τη Χάγη, ενώ αποτελούνταν από αντιπροσώπους των μελών της συνομοσπονδίας. Η αραιοκατοικημένη περιοχή Ντρέντε ήταν μέρος της δημοκρατίας, αν και δεν θεωρούνταν επαρχία. Η Ντρέντε είχε τους δικούς τους αξιωματούχους, αλλά ο κυβερνήτης της διορίζονταν από τους ύπατους κυβερνήτες. Παράλληλα, η δημοκρατία κατείχε και ορισμένες περιοχές εκτός των παραδοσιακών συνόρων των επαρχιών, γνωστές ως Γενικές Εκτάσεις, οι οποίες διοικούταν απευθείας από τους ύπατους κυβερνήτες, χωρίς δικούς τους αντιπροσώπους ή εξουσία. Η πλειοψηφία των περιοχών αυτών είχε καταληφθεί από τους Ολλανδούς κατά τη διάρκεια του ογδοηκονταετούς πολέμου και κατοικούνταν κυρίως από καθολικούς. Οι περιοχές αυτές αποτελούσαν μια ουδέτερη ζώνη ανάμεσα στη δημοκρατία και τις νότιες Κάτω Χώρες.
Η ολλανδική αυτοκρατορία αναπτύχθηκε και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές και οικονομικές δυνάμεις του 17ου αιώνα. Στην ονομαζόμενη ολλανδική Χρυσή Εποχή ιδρύθηκαν αποικίες και εμπορικοί σταθμοί σε όλο τον κόσμο. Η εγκατάσταση των Ολλανδών στη βόρεια Αμερική ξεκίνησε με την ίδρυση του οικισμού Νέο Άμστερνταμ στο νότιο άκρο του Μανχάταν το 1614. Οι Ολλανδοί ίδρυσαν την Αποικία του Ακρωτηρίου στη Νότια Αφρική το 1652. Μέχρι το 1650 ο ολλανδικός στόλος αριθμούσε 16.000 εμπορικά πλοία, ενώ παράλληλα ο πληθυσμός αυξήθηκε σε περίπου 2 εκατομμύρια από 1.5 μέσα στον 17ο αιώνα.

Πολλοί ιστορικοί και οικονομολόγοι θεωρούν την Ολλανδία ως την πρώτη καπιταλιστική χώρα στην παγκόσμια ιστορία. Στην πρώιμη σύγχρονη Ευρώπη, η Ολλανδία είχε την πιο πλούσια εμπορική πόλη, το Άμστερνταμ, και το πρώτο πλήρως λειτουργικό χρηματιστήριο. Η εφευρετικότητα των εμπόρων οδήγησε στη θεσμοθέτηση κεφαλαίου ασφάλισης και σύνταξης, καθώς και σε λιγότερο ευχάριστα φαινόμενα, όπως στο φαύλο οικονομικό κύκλο, την πρώτη παγκόσμια πληθωριστική φούσκα, τη μανία της τουλίπας μεταξύ 1636 και 1637 και στον πρώτο παγκόσμιο τυχοδιώκτη του χρηματιστηρίου, ο οποίος κατέβαζε τις τιμές των μετοχών πουλώντας για να τις αγοράσει ξανά με χαμηλότερη τιμή. Η δημοκρατία έπεσε σε γενική παρακμή στα τέλη του 18ου αιώνα με τον έντονο οικονομικό ανταγωνισμό από την Αγγλία και συνεχείς εσωτερικές προστριβές ανάμεσα στις δύο κύριες πολιτικές ομάδες της χώρας, τους ρεπουμπλικάνους και τους βασιλικούς.
Τον 17ο αιώνα συνεχίστηκαν οι διαμάχες με την Αγγλία για ανταγωνιστικές αποικίες και εμπορικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Οι Ολλανδοί είχαν ιδρύσει αποικίες φυτειών κατά μήκος των ακτών και των ποταμών της Γουιάνας στη νότια Αμερική, παράλληλα με τους Άγγλους. Μετά από συνεχόμενες διαμάχες, οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία αποχώρησης των Άγγλων και παραχώρησης των εκτάσεών τους στους Ολλανδούς, με τη συνθήκη της Μπρέντα. Η συμφωνία προέβλεπε την ανταλλαγή των εκτάσεων με την αποικία των Ολλανδών στη βόρεια Αμερική, το Νέο Άμστερνταμ, έναν μικρό εμπορικό σταθμό, ο οποίος μετέπειτα εξελίχθηκε στη σημερινή Νέα Υόρκη.

Γαλλική κυριαρχία: 1795–1815

Στις 19 Ιανουαρίου του 1795, μία ημέρα μετά τη διαφυγή του κυβερνήτη Γουλιέλμου Ε΄ της Οράγγης στην Αγγλία, ανακηρύχθηκε η Δημοκρατία της Μπατάβια με στόχο την ένωση των Κάτω Χωρών σε ένα ενιαίο κράτος. Από το 1795 ως και το 1806 με το καθεστώς αυτό η Ολλανδία απέκτησε μία κρατική δομή παρόμοια με αυτή της τότε νεοσύστατης Η Πρώτη Γαλλική Δημοκρατία και η περίοδος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Με την άνοδο του Ναπολέοντα στην εξουσία της Γαλλίας, στις Κάτω Χώρες καθιερώθηκε το Βασίλειο της Ολλανδίας από το 1806 μέχρι το 1810,υποτελές στη Γαλλία με βασιλιά τον αδελφό του Ναπολέοντα, Λουδοβίκο Βοναπάρτη, με πλήρη έλεγχο των εξουσιών από τους Γάλλους. Για την ονομασία του βασιλείου αυτού χρησιμοποιήθηκε το όνομα της κύριας επαρχίας, της Ολλανδίας, το οποίο και καθιερώθηκε από τότε και στο εξής ως ταυτόσημο των Κάτω Χωρών. Το Βασίλειο της Ολλανδίας κάλυπτε την έκταση της σημερινής χώρας εκτός από την επαρχία του Λίμπουρχ και τμήματα της επαρχίας Ζέελαντ, τα οποία άνηκαν στη Γαλλία. Το 1807 προστέθηκαν στο βασίλειο η ανατολική Φρισία, πρότερη κτήση της Πρωσίας, και η περιοχή του Γιέβερ. Το 1809 όμως, μετά από μία αποτυχημένη Βρετανική εισβολή, η Ολλανδία υποχρεώθηκε να παραχωρήσει όλα τα εδάφη της νότια του Ρήνου στη Γαλλία.

Ο βασιλιάς Λουδοβίκος δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες του Ναπολέοντα, καθώς υποστήριζε τα τοπικά συμφέροντα περισσότερο από τα γαλλικά, και υποχρεώθηκε σε παραίτηση το 1810. Τον διαδέχθηκε ο πεντάχρονος γιος του, Ναπολέοντας Λουδοβίκος Βοναπάρτης, ο οποίος βασίλεψε ως Λουδοβίκος ο Β΄ για δέκα μόλις ημέρες, αφού ο Ναπολέοντας δεν αναγνώρισε την εξουσία του στον θρόνο και κατέλαβε άμεσα την Ολλανδία, καταλύοντας το βασίλειο. Έτσι, οι Κάτω Χώρες έγιναν τμήμα της Γαλλικής Αυτοκρατορίας, στην οποία και παρέμειναν ως και το 1813, όταν, μετά την ήττα του στη μάχη της Λειψίας, ο Ναπολέοντας υποχρεώθηκε να αποσύρει τα στρατεύματά του από τη χώρα.

Βασίλειο των Κάτω Χωρών

Ο Γουλιέλμος ο Α΄ των Κάτω Χωρών, γιος του τελευταίου κυβερνήτη Γουιλιέλμου του Ε΄ της Οράγγης, επέστρεψε στην Ολλανδία το 1813 και ανακηρύχθηκε ισόβιος πρίγκιπας των Κάτω Χωρών, ενώ το 1815 ο τίτλος του εξελίχθηκε σε Βασιλιάς των Κάτω Χωρών.

Το Συνέδριο της Βιέννης το 1815 εγκαθίδρυσε το Ενωμένο Βασίλειο των Κάτω Χωρών με την επέκταση της επικράτειάς του στο Βέλγιο, ώστε να δημιουργήσει μία ισχυρή κρατική οντότητα στα βόρεια σύνορα της Γαλλίας. Παράλληλα, ο Γουλιέλμος έγινε κληρονόμος του τίτλου του Μεγάλου Δούκα του Λουξεμβούργου. Έτσι, το Λουξεμβούργο παραχωρήθηκε στον Γουλιέλμο ως προσωπική ιδιοκτησία σε ανταλλαγή με τις κτήσεις του στη Γερμανία, δηλαδή στο Νασάου-Ντίλενμπουργκ, το Ζίγκεν, το Χανταμάρ και το Ντιζ.

Το 1830 το Βέλγιο επαναστάτησε και τελικά κέρδισε την ανεξαρτησία του, ενώ η προσωπική ένωση μεταξύ του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών καταλύθηκε το 1890, όταν ο βασιλιάς Γουλιέλμος ο Γ΄ των Κάτω Χωρών πέθανε χωρίς να αφήσει πίσω του αρσενικούς κληρονόμους. Οι νόμοι της διαδοχής απαγόρευαν στην κόρη του Βασίλισσα Βιλελμίνα να πάρει τον τίτλο της Μεγάλης Δούκισσας, με συνέπεια ο θρόνος του Λουξεμβούργου να μεταφερθεί από τον οίκο Οράνιε-Νασάου στον οίκο Νασάου-Βάιλμπουργκ, θυγατρικό του οίκου του Νασάου.

Η μεγαλύτερη ολλανδική αποικία εκείνη την περίοδο στο εξωτερικό ήταν η Αποικία του Ακρωτηρίου, η οποία είχε ιδρυθεί από τον Γιαν βαν Ρίμπεκ για λογαριασμό της Ολλανδικής Εταιρίας των Ανατολικών Ινδιών το 1652 στην Πόλη του Ακρωτηρίου. Ο Πρίγκηπας του Οράνιε συναίνεσε στην κατάληψη και έλεγχο της αποικίας από τους Βρετανούς το 1788. Η Ολλανδία είχε και άλλες αποικίες, αλλά το Ακρωτήριο ήταν η πολυπληθέστερη, με τις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες (σημερινή Ινδονησία) και το Σουρινάμ να ακολουθούν. Αυτές οι αποικίες αρχικά διοικούνταν από την Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών και αντίστοιχα την Ολλανδική Εταιρία των Δυτικών Ινδιών, οι οποίες ήταν συλλογικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τρεις αιώνες αργότερα οι εταιρίες αυτές είχαν οικονομικά προβλήματα και οι περιοχές που διοικούσαν πέρασαν στον έλεγχο της Ολλανδικής κυβέρνησης το 1815 και το 1791 αντίστοιχα. Τότε μόνο έγιναν και τυπικά επίσημα αποικίες.
Κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, η Ολλανδία εμπλεκόταν ιδιαίτερα στο εμπόριο σκλάβων. Οι Ολλανδοί άποικοι και ιδιοκτήτες φυτειών βασίζονταν στους Αφρικανούς σκλάβους για τις καλλιέργειες καφέ, κακάο, ζαχαροκάλαμου και βαμβακιού κατά μήκος των διαφόρων ποταμών. Η μεταχείριση των σκλάβων ήταν ιδιαίτερα άσχημη και αρκετοί δραπέτευαν. Η δουλεία καταργήθηκε από την Ολλανδία στο Σουρινάμ το 1863, αλλά το σύνολο των σκλάβων δεν απελευθερώθηκε παρά μόνο μέχρι το 1873 μετά από μία υποχρεωτική δεκαετή περίοδο μετάβασης, κατά την οποία δούλευαν στις φυτείες για τον ελάχιστο μισθό και χωρίς βασανιστήρια. Με την επίσημη απελευθέρωση οι περισσότεροι έφυγαν από τις φυτείες και προτίμησαν να εγκατασταθούν στην κύρια πόλη του Σουρινάμ, το Παραμαρίμπο.

Κατά το 19ο αιώνα η Ολλανδία εκβιομηχανίστηκε σχετικά αργά σε σύγκριση με τις γειτονικές της χώρες, κυρίως λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας του εκσυγχρονισμού των υποδομών της, οι οποίες κύρια αποτελούνται από υδάτινες οδούς, αλλά και λόγω του σημαντικού ρόλου της αιολικής ενέργειας στη βιομηχανία της χώρας.

Αν και η Ολλανδία παρέμεινε ουδέτερη κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναμείχθηκε ιδιαίτερα σε αυτόν. Ο κόμης Σλίφεν αρχικά είχε σχεδιάσει να καταλάβει την Ολλανδία κατά την προέλασή του στη Γαλλία. Το σχέδιο αυτό άλλαξε από τον Χέλμουτ φον Μόλτκε τον νεότερο, ώστε να διατηρηθεί η ολλανδική ουδετερότητα. Αργότερα, αυτή η ουδετερότητα αποδείχθηκε κρίσιμη για την επιβίωση της Γερμανίας μέχρι το εμπάργκο που ολοκληρώθηκε με την εισδοχή των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας το 1916, και την αδυναμία εισαγωγών από την Ολλανδία στα γερμανικά εδάφη. Παρόλ' αυτά, οι Ολλανδοί παρέμειναν ουδέτεροι χρησιμοποιώντας τη διπλωματία τους και την ικανότητά τους στο εμπόριο.Το Ρότερνταμ μετά τις αεροπορικές επιδρομές της Λούφτβαφε το 1940. Η εκκλησία στο κέντρο είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου ΛαυρεντίουΗ Ολλανδία επιθυμούσε να παραμείνει ουδέτερη κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως και στο παρελθόν, αλλά τα σχέδια των στρατών του Βελγίου, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας ήταν διαφορετικά. Χωρίς ενδοιασμούς, η ναζιστική Γερμανία εισέβαλε στην Ολλανδία λόγω της στρατηγικής της θέσης στις 10 Μαΐου του 1940, ως μέρος της εκστρατείας κατά των Συμμάχων. Η επίπεδη διαμόρφωση του εδάφους της χώρας διευκόλυνε την ανάπτυξη των γερμανικών στρατευμάτων και ο ολλανδικός στρατός υπέκυψε σε 4 μέρες, παρά την επίμονη αρχική αντίστασή του. Η κυβέρνηση της χώρας και η βασίλισσα εξορίστηκαν στο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και υπό τη διοίκηση του στυγνού Άρτουρ Ζάις-Ίνκβαρτ100.000 Ολλανδοί Εβραίοι μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αρκετοί ήταν επίσης οι Ολλανδοί - περίπου 50.000, που κατετάγησαν εθελοντικά στην Ες Ες. Παρά το κόστος της κατοχής σε ζωές και χρήμα, η Ολλανδία είχε πολύ καλύτερη μεταχείρηση από το ναζιστικό καθεστώς σε σχέση με χώρες της Ανατολής, καθώς οι Ολλανδοί θεωρούνταν από τους Γερμανούς «τευτονικός» λαός. Επιπλέον μιας και η Γερμανία δεν είχε αρκετά ισχυρό στόλο για να «σιγουρέψει» τις ολλανδικές αποικίες, όφειλε να φερθεί ήπια ώστε να πείσει τους Ολλανδούς να συνεργαστούν. Έτσι καθ'όλη τη διάρκεια της κατοχής ο προπολεμικός κρατικός μηχανισμός παρέμεινε άθικτος και οι Ολλανδοί ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι διεκπεραίωναν το πραγματικό κομμάτι της διοίκησης, με σχετικά μικρό αριθμό Γερμανών να επιβλέπει τη χώρα.

Η χώρα απελευθερώθηκε στις 5 Μαΐου 1945 με την παράδοση των τελευταίων γερμανικών στρατευμάτων στους Συμμάχους. Την ίδια περίοδο στηνΙνδονησία, η οποία είχε τελέσει υπό ιαπωνική κατοχή κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ, ξεκινούσε ο αγώνας για την αποτίναξη του ολλανδικού αποικιοκρατικού ζυγού.

1945 - σήμερα

Τις επόμενες δεκαετίες η Ολλανδία παράλληλα με την ανάπτυξη της οικονομίας της προώθησε τη σύσφιξη των σχέσεών της με τις γειτονικές χώρες. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ένωσης Benelux, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα που μετεξελίχθηκε στη σημερινή ΕΕ. Το 1975 απέκτησε την ανεξαρτησία του από την Ολλανδία και το Σουρινάμ. Στις 10 Οκτωβρίου 2010 οι Ολλανδικές Αντίλλες εντάχθηκαν στην ολλανδική επικράτεια.
Το 2013 νέος βασιλιάς έγινε ο Γουλιέλμος Αλέξανδρος, μετά την παραίτηση της μητέρας του Βεατρίκης από το θρόνο.

Γεωγραφία και κλίμα


Οι περιοχές της Ολλανδίας που είναι πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.

Το φράγμα Άφσλαουτνταϊκ, αριστερά η Βόρεια Θάλασσα, δεξιά το Άισελμεερ

Η Ολλανδία έχει έκταση 33.491 τ.χλμ. ξηράς και, αν ληφθεί υπ' όψιν και το 20% της θαλάσσιας έκτασης συνολική επιφάνεια: 41.526 τ.χλμ. Η μισή χώρα βρίσκεται λιγότερο από ένα μέτρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ το 1/4 κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Το ψηλότερο σημείο της χώρας είναι το Φάαλσερμπερχ(Vaalserberg) στα νότια της χώρας, στα σύνορα με το Βέλγιο και τη Γερμανία και έχει υψόμετρο μόλις 321 μέτρα. Το χαμηλότερο σημείο της χώρας βρίσκεται στο δήμο Νίουερκερκ αν ντεν Άισελ (Ολλανδικά: Nieuwerkerk aan den IJssel) και βρίσκεται 6,76 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αποτελώντας έτσι το χαμηλότερο σημείο της Ευρώπης. Το τοπίο είναι γενικά πιο λοφώδες στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Πολλά τμήματα της Ολλανδίας, όπως ολόκληρη η επαρχία Φλέβολαντ (Ολλανδικά: Flevoland) δεν ήταν πάντα στεριά αλλά θάλασσα που οι Ολλανδοί διεκδίκησαν. Τα μέρη που διεκδικήθηκαν από τη θάλασσα ονομάζονταιΠόλντερ. Το 18,4% της συνολικής έκτασης της Ολλανδίας είναι υδάτινες επιφάνειες. Η λίμνη Άισελμεερ (IJsselmeer) χωρίζεται από την θάλασσα με το φράγμα Άφσλαουτνταϊκ μήκους 29 χιλιομέτρων, το οποίο χτίστηκε το 1932. Οι σημαντικότεροι ποταμοί της χώρας είναι ο Ρήνος, ο Μάας και ο Σχέλντε. Η Ολλανδία είναι, επί της ουσίας, το δέλτα που δημιουργούν αυτά τα τρία ευρωπαϊκά ποτάμια. Εκτός από τη γεωγραφική τους σημασία, αυτά τα ποτάμια χωρίζουν τη χώρα -σε γενικές γραμμές- πολιτιστικά και θρησκευτικά σε βόρεια και νότια.

Το κλίμα είναι ωκεάνιο με δυτικούς ανέμους ως επί το πλείστον. Οι βροχές είναι άφθονες όλο τον χρόνο(εκτός του χειμώνα), ενώ οι θερμοκρασίες είναι σχετικά ήπιες το χειμώνα και δροσερές το καλοκαίρι. Χιονοπτώσεις συμβαίνουν κυρίως από τις αρχές Δεκεμβρίου έως και τα τέλη Φεβρουαρίου. Βροχές έχει όλον τον υπόλοιπο χρόνο και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από -1,-2 έως 4-5 βαθμούς το χειμώνα και από 11-12 έως 20-22 βαθμούς το καλοκαίρι. Οι διαφορές θερμοκρασίας τόσο κατά το καλοκαίρι όσο και κατά και χειμώνα είναι σχετικά μικρές, και αυτό συμβαίνει διότι το χειμώνα ένα θερμό ρεύμα, το οποίο έρχεται κάθε χρόνο από τον κόλπο του Μεξικού, επηρεάζει τη θερμοκρασία της θάλασσας, με αποτέλεσμα να μην παγώνει σχεδόν ποτέ. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, υπολογίζεται πως το Άμστερνταμ το χειμώνα θα είχε μέση θερμοκρασία γύρω στους -10 βαθμούς Κελσίου.

Δημογραφία
Δημογραφικά στοιχεία της Ολλανδίας (FAOSTAT 2005).

Η Ολλανδία με συνολικό πληθυσμό, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, 16.904.594[1] κατοίκους (εκτ. 2015), κατατάσσεται στην 30η θέση των χωρών ανά πυκνότητα πληθυσμού, με 407 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (ή 505/km2 αν δεν ληφθεί υπ' όψιν το 20% της θαλάσσιας έκτασης). Αποτελεί την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας, οι εθνικότητες των κατοίκων ποικίλλουν: το 80,8% του πληθυσμού είναι Ολλανδοί, το 5,6% Ευρωπαίοι (με 2,4% Γερμανούς), το 2,4% Ινδονήσιοι, το 2,2% Τούρκοι, το 2,0% από το Σουρινάμ, το 1,9%Μαροκινοί, το 0,8% από τις πάλαι ποτέ Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούμπα, ενώ το 4,2% είναι άλλης εθνικότητας. Η χώρα δεν διαθέτει καμία πόλη με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο οι τέσσερις μεγαλύτερες πόλεις (ΆμστερνταμΡότερνταμΧάγη και Ουτρέχτη) καθώς και άλλες περιοχές των περιχώρων, θεωρούνται συχνά ως ένα ενιαίο πολεοδομικό σύμπλεγμα, το οποίο ονομάζεται Ράντσταντ (Randstad) και περιλαμβάνει περίπου 7 εκατομμύρια κατοίκους. Οι Ολλανδοί έχουν προσδόκιμο ζωής, με βάση εκτιμήσεις το 2014, τα 79,02 χρόνια οι άνδρες και τα 83,34 οι γυναίκες, με το σύνολο του πληθυσμού να ζει 81,12 χρόνια.

Γλώσσες

Η επίσημη και πλειοψηφική γλώσσα με 16 εκατομμύρια ομιλητές είναι τα Ολλανδικά, που είναι γερμανική γλώσσα της Δύσης από την ομάδα τωνκάτω Γερμανικών. Επίσημα αναγνωρισμένες τοπικές διάλεκτοι είναι τα Λιμβουργιανά, τα Κάτω-σαξονικά και τα Φριζικά, που ομιλούνται στην επαρχία Φρίσλαντ, και συνδέονται έντονα με τα Ολλανδικά αλλά και τα Αγγλικά. Από τις 10 Οκτωβρίου 2010 επίσημη γλώσσα αποτελούν και τα Παπιαμέντο.

Στην Ολλανδία ομιλούνται επίσης κυρίως από μετανάστες τα τουρκικά και τα αραβικά από περίπου 192.000 και 100.000 κατοίκους αντίστοιχα, ακολουθούμενα από άλλες γλώσσες.

Θρησκείες

Η Ολλανδία, από παλιά χριστιανική χώρα, είναι σήμερα μία από τις πλέον αγνωστικιστικές χώρες. Περίπου το 40% των κατοίκων της δεν αυτοπροσδιορίζεται ως ακόλουθος καμίας θρησκείας. 
Υπάρχουν έτσι πολλοί άθεοι. Το υπόλοιπο 60% του πληθυσμού χωρίζεται περίπου ως εξής:

στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία (5 εκατομμύρια μέλη, 31%)

στην Προτεσταντική Εκκλησία της Ολλανδίας (2,5 εκατομμύρια μέλη, 21%)

στις διάφορες μικρές Αναμορφωμένες εκκλησίες (συνολικά περίπου 700.000 μέλη)

στο Ισλάμ (εκτιμ. 900.000 μέλη, 6,1%)

στον Ινδουισμό (εκτιμ. 100.000 μέλη, 1,5%)

στο Βουδισμό (εκτιμ. 80.000 μέλη)

στον Ιουδαϊσμό (εκτιμ. 40.000 μέλη).

στους Μορμόνους της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (9.284 μέλη)
Οι καθολικοί βρίσκονται κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ οι προτεστάντες στο βόρειο.

Εκπαιδευτικό Σύστημα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

H Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία ξεκινά από την ηλικία των 12 ετών, είναι υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 16 ετών και προσφέρεται σε διάφορα επίπεδα. Τα δύο προγράμματα γενικής εκπαίδευσης που οδηγούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι τα HAVO (πέντε χρόνια) και VWO (έξι έτη). Οι μαθητές εγγράφονται ανάλογα με τις ικανότητές τους, και αν και το VWO είναι πιο αυστηρό, τόσο το HAVO όσο και το VWO χαρακτηρίζονται ως επιλεκτικοί τύποι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών του VWO προετοιμάζει τους μαθητές για το πανεπιστήμιο και μόνο το δίπλωμα VWO παρέχει πρόσβαση σε WO (ερευνητικά πανεπιστήμια). Το δίπλωμα HAVO είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο HBO (πανεπιστήμια επαγγελματικής εκπαίδευσης). Τα δύο τελευταία χρόνια του ΗΑVO και τα τρία τελευταία χρόνια της VWO αναφέρονται ως δεύτερη φάση («tweede fase»), ή ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, οι μαθητές επικεντρώνονται σε μία από τις τέσσερις θεματικές δέσμες («profielen»), κάθε μια από τις οποίες εστιάζει σε μια συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, επιπρόσθετα της ικανοποίησης των γενικών απαιτήσεων εκπαίδευσης. Κάθε δέσμη έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τους μαθητές για τα προγράμματα σπουδών στο τριτοβάθμιο επίπεδο. Ένας μαθητής που εγγράφονται στα VWO ή ΗΑVO μπορεί να επιλέξει από τις παρακάτω θεματικές δέσμες:

1) Επιστήμη και Τεχνολογίας («Natuur en Techniek»)
2) Επιστήμη και Υγεία («Natuur en Gezondheid»)
3) Οικονομικά και Κοινωνία («Economie en Maatschappij»)
4) Πολιτισμός και Κοινωνία («Cultuur en Maatschappij»)

Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ολλανδία προσφέρεται σε δύο τύπους ιδρυμάτων: ερευνητικά πανεπιστήμια («universiteiten» ή «Wetenschappelijk Onderwijs») και τα πανεπιστήμια επαγγελματικής εκπαίδευσης («Hogescholen» ή «Hoger Beroepsonderwijs»). Τα πρώτα περιλαμβάνουν γενικά πανεπιστήμια και πανεπιστήμια που ειδικεύονται στον τομέα της μηχανικής και της γεωργίας. Τα δεύτερα περιλαμβάνουν γενικά ιδρύματα και ιδρύματα που ειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως η γεωργία, καλές τέχνες και τέχνες του θεάματος, ή η κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Από το Σεπτέμβριο του 2002, το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ολλανδία έχει οργανωθεί γύρω από ένα σύστημα τριών κύκλων σπουδών που αποτελείται από βασικό Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό. Την ίδια στιγμή, το πιστωτικό σύστημα ECTS υιοθετήθηκε ως ένας τρόπος ποσοτικοποίησης των περιόδων σπουδών. Ωστόσο, το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνεχίζει να είναι ένα δυαδικό σύστημα με μια διάκριση μεταξύ της εκπαίδευσης με προσανατολισμό στην έρευνα και επαγγελματικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το επίπεδο του προγράμματος σπουδών καθορίζει τόσο τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος και το πτυχίο που απονέμεται. Ένα WO πρόγραμμα βασικού πτυχίου απαιτεί την ολοκλήρωση 180 πιστωτικών μονάδων (3 χρόνια) και οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο του Bachelor of Arts ή Bachelor of Science (BA / B.Sc.), ανάλογα με τον κλάδο. Ένα πρόγραμμα βασικού πτυχίου HBO απαιτεί την ολοκλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (4 χρόνια), και οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο που αναφέρει τον τομέα των σπουδών τους, για παράδειγμα Πτυχίο Μηχανικού (Β Eng.) ή Πτυχίο Νοσηλευτικής (B. Nursing).

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα WO απαιτούν κυρίως την ολοκλήρωση  60 ή 120 μονάδων  (1 ή 2 χρόνια). Ορισμένα προγράμματα απαιτούν 90 (1,5 έτη) ή πάνω από 120 μονάδες. Στη μηχανική, τη γεωργία, και τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, οι 120 μονάδες απαιτούνται πάντοτε. Οι απόφοιτοι αποκτούν το πτυχίο Master of Arts ή Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MA / MSc). Τα μεταπτυχιακά προγράμματα HBO απαιτούν την ολοκλήρωση 60 έως 120 μονάδες, και οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο που δείχνει το πεδίο  μελέτης, για παράδειγμα Μεταπτυχιακό Κοινωνικής Εργασίας (MSW).

Ο τρίτος κύκλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρεται μόνο από τα ερευνητικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν το δικαίωμα να απονείμουν τον υψηλότερο ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών της χώρας, το διδακτορικό, το οποίο επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να χρησιμοποιεί τον τίτλου δόκτωρ (Δρ.). Η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αναφέρεται ως promotie. Το διδακτορικό είναι πρωτίστως ένα ερευνητικό πτυχίο, για το οποίο ο υποψήφιος πρέπει να γράψει και να υπερασπίσει δημοσίως μια διατριβή βασισμένη σε πρωτότυπη έρευνα.

Τέχνες και πολιτισμός

Η Ολλανδία είναι γνωστή παγκοσμίως για τους ζωγράφους της και τους εν γένει εικαστικούς καλλιτέχνες. Ο οικονομικός πλούτος του 17ου αιώνα γέννησε μια πλειάδα αριστουργηματικών καλλιτεχνών, όπως τον Ρέμπραντ και τον Γιοχάνες Βερμέερ, ενώ η νεότερη εποχή συνδέθηκε με τα ηχηρά ονόματα του Βίνσεντ βαν Γκογκ και του Πητ Μοντριάν. Τα έργα του χαράκτη Μαουρίτς Κορνέλις Έσερ αφήνουν ακόμη και σήμερα τα αποτυπώματά τους στα έργα άλλων καλλιτεχνών.
Από τον κόσμο των γραμμάτων, τα ονόματα Έρασμος και Σπινόζα κατέχουν μια θέση στην παγκόσμια ιστορία, αμφότεροι φιλόσοφοι με έδρα την Ολλανδία. Μεγάλης αξίας είναι και το έργο του Καρτέσιου, που πραγματοποιήθηκε ως επί το πλείστον στην Ολλανδία, όπως επίσης και η εφεύρεση του εκρεμούς ρολογιού από τον Κρίστιαν Χόυχενς.

Διακυβέρνηση

Από το τέλος της Γαλλικής Κατοχής το 1815, η Ολλανδία αποτελεί Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία με τον βασιλικό οίκο Οράγγης-Νάσσαου στην εξουσία.

Αρχηγός κράτους

Αρχηγός κράτους από το 1980 ήταν η βασίλισσα Βεατρίκη. Από την 30ή Απριλίου 2013, ημέρα της εορτής της Βασίλισσας (Koninginnedag), ο γιος της Γουλιέλμος-Αλέξανδρος (Willem-Alexander) είναι ο νέος βασιλιάς της χώρας, ο πρώτος άρρην που καταλαμβάνει το ανώτατο αξίωμα μετά από 120 χρόνια. Νέα εθνική εορτή είναι η ημερομηνία γεννήσεως του Γουλιέλμου-Αλεξάνδρου, 27η Απριλίου (1967), η οποία ονομάζεται "Ημέρα του Βασιλιά".

Κοινοβούλιο

Το Ολλανδικό Κοινοβούλιο αποτελείται από 2 σώματα. Η εκλογή των 150 μελών του δεύτερου σώματος γίνεται κάθε 4 χρόνια. Αυτό το σώμα είναι ουσιαστικά το Κοινοβούλιο, η εκπροσώπηση του λαού στην κυβέρνηση. Το πρώτο σώμα, που ονομάζεται γερουσία, αποτελείται από 75 αντιπροσώπους όλων των κοινοβουλίων των επαρχιών, οι οποίοι εκλέγονται επίσης κάθε 4 χρόνια. Η δουλειά του πρώτου σώματος είναι να παρακολουθεί και να αξιολογεί τους νόμους τους οποίους έχει επεξεργαστεί το δεύτερο σώμα. Εκλογές για το δεύτερο σώμα (Tweedekamer) έγιναν στις 9 Ιουνίου 2010 .

Ολλανδικές εκλογές 2012

Στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Κοινοβουλίου στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, αναδείχθηκαν νικητές τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα, με το VVD του Μαρκ Ρούτε να καταλαμβάνει 41 έδρες στο ολλανδικό Κοινοβούλιο και το PvdA του Ντίτερικ Σάμσομ να παίρνει 39 έδρες στη Βουλή επί συνόλου 150 εδρών.

Βουλή των Αντιπροσώπων, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Κόμμα
Ψήφοι
Έδρες
Ποσοστό %
Κόμμα του Λαού για Ελευθερία και Δημοκρατία
(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD)
2.504.948
41
26,6
Εργατικό Κόμμα
(Partij van de Arbeid, PvdA)
2.340.750
38
24,8
Κόμμα για την Ελευθερία
(Partij voor de Vrijheid, PVV)
950.263
15
10,1
Σοσιαλιστικό Κόμμα
(Socialistische Partij, SP)
909.853
15
9,7
Christen-Democratisch Appèl, CDA
801.620
13
8,5
Δημοκράτες 66
(Democraten 66, D66)
757.091
12
8,0
Χριστιανική Ένωση
(ChristenUnie, CU)
294.586
5
3,1
Πράσινη Αριστερά
(GroenLinks, GL)
219.896
4
6,7
Μεταρρυθμιστικό Πολιτικό Κόμμα
(Staatkundig Gereformeerde Partij, SGP)
196.780
3
2,1
Κόμμα για τα Ζώα
(Partij voor de Dieren, PvdD)
182.162
2
1,9
50PLUS
177.631
2
1,9
Σύνολο
9.424.235
150
100,0
Άκυρα / Λευκά
37.988

Συμμετοχή
9.462.223

Κοινωνική πολιτική

Η Ολλανδία φημίζεται για την πολύ ελεύθερη κοινωνική πολιτική που διατηρεί. Υπάρχει πολύ χαλαρή νομική ρύθμιση για τα ναρκωτικά, την πορνεία(οι ιερόδουλες είναι ασφαλισμένες κοινωνικά) και τον γάμο ομοφυλοφίλων, όπου η Ολλανδία ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο όπου έγινε νόμιμος ο γάμος ομοφυλοφίλων, την 1η Απριλίου του 2001.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν ανακύψει ορισμένα προβλήματα στη συμβίωση των μουσουλμάνων με τον υπόλοιπο ολλανδικό πληθυσμό και σημειώθηκαν περιστατικά όπως η δολοφονία, το 2004, του σκηνοθέτη Τέο Βαν Γκογκ, που ασκούσε κριτική στο Ισλάμ, από έναν νεαρό Μουσουλμάνο.[13] Παγκοσμίως διάσημος για την ισχυρή πολεμική του ενάντια στο Ισλάμ έχει γίνει ο Ολλανδός πολιτικός Γκερτ Βίλντερς.

Επαρχίες


Η Ολλανδία είναι ένα ενιαίο κράτος με 12 επαρχίες. Σε όλη την ιστορία της χώρας υπήρχαν διοικητικές διαιρέσεις, ως επαρχίες, με τις παλαιότερες να υπάρχουν από το 1579, ενώ η νεότερη είναι το Φλέβολαντ που αναγνωρίστηκε το 1986 ως επαρχία, η οποία δημιουργήθηκε με επέκταση στη θάλασσα (IJsselmeer) κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.


Οι επαρχίες της Ολλανδίας

Μεγαλύτερη πόλη
Έκταση(τετρ.χλμ.)
Πυκνότητα
(ανά τετρ.χλμ.)
2,641
486,197
184
Flevolandflag.svg
1,417
374,424
264
Frisian flag.svg
3,341
642,209
192
Gelderland-Flag.svg
4,971
1,979,059
398
Flag Groningen.svg
2,333
573,614
246
NL-LimburgVlag.svg
2,150
1,127,805
525
North Brabant-Flag.svg
4,916
2,419,042
492
Flag North-Holland, Netherlands.svg
2,671
2,613,070
978
Flag of Overijssel.svg
3,325
1,116,374
336
Utrecht (province)-Flag.svg
1,385
1,190,604
860
Flag of Zeeland.svg
1,787
380,497
213
Flag Zuid-Holland.svg
2,814
3,455,097

1228
Οικονομία

Η Ολλανδία διαθέτει ένα καλά οργανωμένο οικονομικό σύστημα. Κυρίαρχη είναι η βιομηχανία τροφίμων, η χημική βιομηχανία και η κατασκευή ηλεκτρικών ειδών. Η σύγχρονη γεωργία είναι επίσης πολύ παραγωγική. Εκτός από δημητριακάλαχανικά και φρούτα, η ανθοκομία παίζει μεγάλο ρόλο στην οικονομία. Ιδιαίτερα η καλλιέργεια τουλιπών είναι ευρέως διαδεδομένη. Η κτηνοτροφία και κυρίως η γαλακτοκομία χαρίζουν στη χώρα το καλό όνομα για τα περίφημα ολλανδικά τυριά και κασέρια. Παρόλο που η ολλανδική γεωργία απασχολεί μόνο το 4% του συνολικού πληθυσμού, παίζει μεγάλο ρόλο στις εξαγωγές. Η Ολλανδία είναι μετά τις ΗΠΑ και τη Γαλλία ο τρίτος μεγαλύτερος παγκοσμίως εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων.

Φυσικές πηγές

Η Ολλανδία διαθέτει πηγές με φυσικό αέριο, ιδιαίτερα στην Βόρεια Θάλασσα, οι οποίες επαρκούν για να καλύψουν ένα μέρος από τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Στην παγκόσμια κλίμακα, η Ολλανδία βρίσκεται 5η στην παραγωγή φυσικού αερίου. Επιπλέον, στα σύνορα με την Γερμανία βρίσκονται μικρές πετρελαιοπηγές. Εκτός από την κοπριά, η Ολλανδία δεν διαθέτει άλλες φυσικές πηγές ή ορυκτά. ------------------------------------------------------------------------------------------------
www.mofeu.eu › Forum › Μετανάστευση › Κάτω Χώρες › Στέγαση 
el.wikipedia.org/wiki/Άμστερνταμ

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Δημοσίευση σχολίου